Zaktualizowano: 6 lutego.2023 r.

ZUS RPD Oświadczenie

Formularz Oświadczenie RPD – Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r. Zastąpił formularz: ZUS-RD-OPW-01

►►► Kliknij aby pobrać formularz RPD z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić oświadczenie RPD?

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Na formularzu RPD wybieramy jedną z 3 opcji do zaznaczenia na początku formularza: 1) POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS 2) POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS W ROLNICTWIE 3) POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE

W następnym kroku druku RPD wpisujemy Dane identyfikacyjne, Dane adresowe.

W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia udzielenia ulgi/ umorzenia należności uzyskam pomoc publiczną de minimis, pomoc publiczną de minimis w rolnictwie lub pomoc publiczną de minimis w rybołówstwie, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zakładu o wysokości uzyskanej pomocy.
[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2018 r. poz 2096, z późn. zm.).
[2] Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.).
[3] W imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

5/5 - (4 votes)