Wniosek ZAS-23

ZUS ZAS-23 wniosek online

Formularz ZAS-23 – Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZAS-23 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami.

Jak wypełnić wniosek ZAS-23?

Wypełnij wniosek ZAS-23, jeżeli chcesz skrócić lub wstrzymać okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu:
1) Twojego powrotu do pracy po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego po porodzie,
2) pobytu dziecka w szpitalu, bądź Twojego pobytu w szpitalu po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego po porodzie,
3) posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego po porodzie,
4) Twojego powrotu do pracy z powodu wypisania matki dziecka ze szpitala i podjęcia przez nią wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
5) rezygnacji z wychowania i oddania dziecka/ dzieci w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka.
1. Wypełnij ZAS-23 WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

5/5 - (1 vote)