Zaktualizowano: 14 maja.2021 r.

ZUS OK-EKS

Druk OK-EKS – Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS

Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r.
Zastąpił formularz ZUS-EKS

►►► Kliknij aby pobrać formularz OK-EKS z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić wniosek OK-EKS?

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji i numer telefonu w tej sprawie
5. Nie udostępniamy danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w art. 50 ust. 8 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)

Zakres żądanych informacji – zaznacz właściwy kwadrat

 • Dane identyfikacyjno-ewidencyjne i adresowe podmiotu oraz informacje na temat zgłoszenia do ubezpieczenia (opłata pojedyncza)
  Udzielane informacje:
  1. Dane identyfikacyjne i ewidencyjne podmiotu: PESEL, NIP, REGON, dowód osobisty, paszport, imię i nazwisko, nazwa skrócona, nazwa pełna.
  2. W przypadku ubezpieczonego: adres do korespondencji, zameldowania, zamieszkania; w przypadku działalności gospodarczej: adresy siedziby, korespondencji, działalności.
  3. Telefony kontaktowe.
  4. W przypadku podmiotu, który opłaca składki za siebie zgłoszone w dokumentach ubezpieczeniowych numery rachunków bankowych.
  5. W przypadku podmiotu, który jest płatnikiem składek zgłoszone w dokumentach ubezpieczeniowych numery rachunków bankowych.
  6. Rodzaje, tytuły i okresy aktualnych zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego, dane ewidencyjne i adresowe jednego płatnika składek podmiotu, oraz nazwa skrócona i dane identyfikacyjne pozostałych płatników składek, którzy dokonali tego zgłoszenia.
  7. W przypadku braku wyrejestrowania – dane dot. ostatnich raportów rozliczeniowych wszystkich płatników składek podmiotu: miesiąc i rok; nazwa skrócona płatnika składek; podstawa wymiaru składek.
  8. Informacja o członkostwie w Otwartym Funduszu Emerytalnym i jego nazwa.
  9. Informacja oraz data zgonu osoby.
 • Informacje uzupełniające o płatnikach składek podmiotu (zaznaczenie spowoduje naliczenie zwielokrotnionej opłaty, gdy podmiot ma więcej niż jednego płatnika składek)
  Udzielane informacje:
  1. Dane ewidencyjne i adresowe wszystkich aktualnych płatników składek podmiotu.
 • Świadczenia i zasiłki pobierane przez podmiot (opłata pojedyncza)
  Udzielane informacje:
  1. Informacje o przyznanym świadczeniu emerytalno-rentowym, rehabilitacyjnym oraz zasiłkach z ubezpieczeń społecznych: rodzaj i okres przyznanego świadczenia lub zasiłku; kwota brutto przyznanego świadczenia.
  2. Rachunek bankowy, na który dokonano ostatniej wypłaty świadczenia.
  3. Adres pocztowy, na który wysłano przekaz ostatniego świadczenia.
 • Dane niezbędne do sporządzenia spisu z inwentarza (opłata pojedyncza)
  Udzielane informacje:
  1. W przypadku płatnika – wysokość zadłużenia lub wysokość nadpłaty.
  2. W przypadku ubezpieczonego – wysokość składek odprowadzonych na OFE, kwota wypłaconych środków z subkonta na rzecz osoby uprawnionej oraz termin dokonania wypłaty tych środków
 • Dane adresowe, które są związane wyłącznie z obowiązkiem doręczania pism sądowych
5/5 - (2 votes)