Zaktualizowano: 6 lutego.2023 r.

ZUS ZIPA Zgłoszenie

Formularz ZUS ZIPA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZIPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Do czego służy dokument ZUS ZIPA?

Formularz ZUS ZIPA służy do zgłoszenia zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek.
Dokument ZUS ZIPA wypełniasz jako płatnik składek w celu:
– zgłoszenia zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podanych w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA,
– zgłoszenia zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą fizyczną, podanych w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZFA,
– zgłoszenia zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych w bloku III wcześniej złożonego dokumentu ZUS ZIPA.

Jeżeli jako przedsiębiorca podlegasz wpisowi do CEIDG, zmiany danych identyfikacyjnych, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, należy zgłaszać na wniosku CEIDG-1, składanym w organie ewidencyjnym.

Jak wypełnić formularz ZUS ZIPA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA przedstawiamy poniżej.

I. DANE ORGANIZACYJNE

 • Pole 01 – wypełniasz jako płatnik składek, wpisując odpowiednio:
  1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
  2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek.
 • Pól 02 i 03 – nie wypełnia się.

II. POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując zestaw danych podanych w zgłoszeniu płatnika
składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika
składek – dane podane w bloku III ZUS ZIPA

III. AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W bloku III wpisz prawidłowe i aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek, a następnie konsekwentnie podawaj je we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych, ma to bowiem
znaczenie dla poprawności rozliczenia składek na koncie płatnika.

 • W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
  urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
 • W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
 • Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
  -w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności); pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie w sytuacji, gdy nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub
  PESEL albo jednego z nich:
  -w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
  1 – w przypadku dowodu osobistego,
  2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
  Unii Europejskiej,
  -w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
  osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii
  Europejskiej.
 • W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika.
 • Pola 07–09 wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
  -w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel
  kreską),
  -w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
  -w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok).

IV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

 • W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
 • W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
  składa go osoba, którą upoważniłeś.
 • W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją posiadasz).

Jak skorygować dokument ZUS ZIPA?

 • W przypadku korekty aktualnych danych identyfikacyjnych płatnika składek, w których podałeś w bloku III dokumentu ZUS ZIPA np. niepoprawny identyfikator PESEL, tj. 22222222222 zamiast 66666666666,to w trybie korekty składasz ponownie dokument ZUS ZIPA, który wypełniasz w następujący sposób:

-w bloku II „Poprzednie dane płatnika składek” – wpisujesz nieprawidłowe dane, podane jako
dane aktualne w błędnie wypełnionym dokumencie ZUS ZIPA,
-w bloku III „Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek” – wpisujesz wszystkie prawidłowe dane identyfikacyjne płatnika składek,
-w bloku IV „Oświadczenie płatnika składek” – wpisujesz datę wypełnienia dokumentu oraz
składasz podpis.

3.7/5 - (3 votes)