Zaktualizowano: 20 marca.2021 r.

Wniosek US-33

Wniosek o zaświadczenie A1 – personel kontraktowy Wspólnot Europejskich
Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r.
Jeżeli chcesz skorzystać z wniosku zamieszczonego na PUE, przekaż go do ZUS z załącznikiem zawierającym następujące dane: 1. Drugie imię osoby, której dotyczy wniosek. 2. Adres w państwie pobytu (ulica, nr, miasto, kod pocztowy, symbol państwa). 3. Nazwa i adres zagranicznego podmiotu, u którego zostanie wykonana praca.

►►► Kliknij aby pobrać formularz Informacja US-33 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić wniosek US-33?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zaświadczenie A1 w związku z pracą jako członek personelu kontraktowego Wspólnot Europejskich w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii.
Członkowie personelu kontraktowego Wspólnot Europejskich mogą wybrać podleganie ustawodawstwu państwa członkowskiego:
— na terytorium którego są zatrudnieni, lub
— któremu ostatnio podlegali, lub
— którego są obywatelami.
Prawo wyboru przysługuje tylko jeden raz i nabiera mocy od chwili podjęcia zatrudnienia. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku znajdziesz w dokumencie „Jak otrzymać zaświadczenie A1, Poradnik”.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

5/5 - (2 votes)