Wniosek Z-15B

Wniosek Z-15B

Formularz Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz Z-15B z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić Wniosek Z-15B?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko. Członkami rodziny są: rodzic dziecka, małżonek, rodzice, ojczym, macocha, rodzice adopcyjni, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo.
1.  Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2.  Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4.  We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie
5.  Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją
6.  Wypełniając pkt 3 sekcji Oświadczam, że oraz pkt 2 sekcji Dane Twojego małżonka oraz Dane innego członka rodziny do liczby dni, z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 14 nie wliczaj dodatkowego zasiłku, w wymiarze do 56 dni z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem nowo narodzonym, w okresie do 8 tygodni po porodzie, jeżeli ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu/ porzuciła dziecko/ posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji/ niepełnosprawności w stopniu znacznym

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami.

4/5 - (4 votes)