Zaktualizowano: 23 lipca.2022 r.

ZUS Z-15B

Formularz Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.

Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz Z-15B z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić Wniosek Z-15B?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko. Członkami rodziny są: rodzic dziecka, małżonek, rodzice, ojczym, macocha, rodzice adopcyjni, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo.
1.  Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2.  Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4.  We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie
5.  Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją
6.  Wypełniając pkt 3 sekcji Oświadczam, że oraz pkt 2 sekcji Dane Twojego małżonka oraz Dane innego członka rodziny do liczby dni, z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 14 nie wliczaj dodatkowego zasiłku, w wymiarze do 56 dni z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem nowo narodzonym, w okresie do 8 tygodni po porodzie, jeżeli ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu/ porzuciła dziecko/ posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji/ niepełnosprawności w stopniu znacznym

Z jakich powodów możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy otrzymasz, gdy opiekujesz się:

 • zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, ponieważ:
  — został zamknięty żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których dziecko uczęszcza i zostałeś o tym powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia,
  — zachorowała niania, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun, który sprawuje opiekę nad dzieckiem,
  — poród lub choroba Twojego małżonka, albo rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, uniemożliwia mu sprawowanie opieki,
  — Twój małżonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu, albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat, ponieważ:
  — poród lub choroba Twojego małżonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, uniemożliwia mu sprawowanie opieki,
  — Twój małżonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • chorym dzieckiem,
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat,
 • innym chorym członkiem rodziny, w tym również dzieckiem pełnoletnim,
 • nowo narodzonym dzieckiem w okresie 8 tygodni po porodzie, gdy ubezpieczona matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński:
  — przebywa w szpitalu,
  — porzuciła dziecko,
  — ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  — ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami.

3.7/5 - (8 votes)