Wniosek ERN-P o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

ZUS ERN-P

Formularz ERN-P – Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Aktualizacja formularza: 27 stycznia 2020 r. Zastąpił formularz: ZUS Rp-1a

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERN-P z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ERN-P?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na formularzu OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia oraz ewentualnie posiadaną dokumentację leczniczą. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia tego wniosku.
Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

3.9/5 - (9 votes)