Zaktualizowano: 19 lipca.2022 r.

ZUS ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Formularz ERP-7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Aktualizacja formularza:  11 lipca 2022 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-7.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERP-7 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Jak wypełnić zaświadczenie ERP-7?

Szczególnie starannie wypełnij sekcje dotyczącą kwot wynagrodzenia/ uposażenia oraz kwot świadczeń wypłaconych w okresie niezdolności do pracy i innych należności – uwzględnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego. Pamiętaj, że dane przekazane w tym formularzu mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia przysługującego pracownikowi, dla którego wystawiasz to zaświadczenie. Dane te pozwolą również ustalić podstawę wymiaru świadczenia, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, zgodnie z którymi przy ustalaniu łącznej kwoty przychodu za poszczególne lata kalendarzowe, dany przychód doliczany jest do roku, za który był należny.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
3. Zanim wypełnisz zaświadczenie, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją

4.1/5 - (7 votes)