Zaktualizowano: 31 lipca.2022 r.

ZUS Z-3a Zaświadczenie

Formularz Z-3a – Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych);
Aktualizacja formularza:1 stycznia 2022 r.

Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz Z-3a z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić zaświadczenie Z-3a?

Wypełnij to zaświadczenie Z-3a i przekaż je do nas, jeśli osobie niebędącej pracownikiem mamy ustalić prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. Zanim wypełnisz zaświadczenie, zapoznaj się z Pouczeniem

Do Zaświadczenia płatnika składek Z-3a dołącz otrzymane od ubezpieczonego dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Czy składasz Zaświadczenie płatnika składek Z-3a przy zmianie rodzaju pobieranego przez ubezpieczonego zasiłku
Zaświadczenie płatnika składek Z-3a złóż ponownie, jeśli zmieni się rodzaj pobieranego przez ubezpieczonego zasiłku. Nie dotyczy to świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli Zaświadczenie płatnika składek Z-3a złożyłeś do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.
Kiedy składasz Zaświadczenie płatnika składek Z-3a, jeśli Twój ubezpieczony jest chory lub opiekuje się chorym członkiem rodziny
Pamiętaj, aby ZUS ustalił prawo do zasiłku Twojemu ubezpieczonemu musi otrzymać wniosek o zasiłek.
W czasie trwania ubezpieczenia, w imieniu ubezpieczonego, Ty składasz do ZUS wniosek o zasiłek. Wnioskiem tym jest – w przypadku pierwszego zwolnienia lekarskiego – Zaświadczenie płatnika składek Z-3a. Jeśli ZUS ma ustalić prawo do zasiłku za dalszy nieprzerwany okres choroby lub sprawowania opieki, wnioskiem jest:
– Zaświadczenie płatnika składek Z-3a wypełnione do sekcji Informacja o ubezpieczonym, albo
– Zaświadczenie płatnika składek ZAS-12.
Zaświadczenie Z-3a/ ZAS-12 złóż:
– jeśli masz profil PUE ZUS – w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwolnienia lekarskiego na profilu,
– jeśli nie masz profilu PUE ZUS lub masz, ale nie widzisz na nim zwolnienia lekarskiego – w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś od ubezpieczonego wydruk zwolnienia lekarskiego lub zwolnienie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
Jeśli Twój ubezpieczony otrzymał zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym i lekarz nie wprowadził go do systemu ( nie widzisz go na swoim profilu na PUE ZUS) łącznie z Z-3a lub ZAS-12 przekaż do ZUS również otrzymane od ubezpieczonego zwolnienie lekarskie.
Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, a Twój ubezpieczony otrzymał od lekarza zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym razem z Z-3a lub ZAS-12 przekaż do ZUS również otrzymane od ubezpieczonego zwolnienie lekarskie.

Interesują Cię inne formularze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Sprawdź sekcję formularze ZUS

4/5 - (4 votes)