Zaktualizowano: 12 stycznia.2024 r.

Kiedy wystąpić do ZUS z wnioskiem o emeryturę? Czym jest emerytura? Jak uzyskać emeryturę? Co przygotować? Jak ubiegać się o emeryturę? Czy trzeba mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy? Czym są okresy składkowe i nieskładkowe? Kto może przejść na emeryturę w wieku 60 i 65 lat? Jak uzyskać emeryturę w 2023 roku krok po kroku?

Jak uzyskać emeryturę - krok po kroku?

Czym jest emerytura?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Celem świadczenia jest zabezpieczenie bytu tych osób. Emerytura przyznawana jest na wniosek lub w określonych sytuacjach z urzędu.

Kiedy można przejść na emeryturę?

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego możesz zdecydować czy chcesz przejść na emeryturę czy też wolisz kontynuować swoją aktywność zawodową.

Co przygotować starając się o emeryturę?

Osoby starające się o emeryturę powinny przygotować dokument tożsamości np. dowód osobisty, paszport, który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku. Oprócz tego osoba ubiegająca się o emeryturę powinna przygotować dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń.

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o emeryturę?

Osoby, które starają się o emeryturę muszą dostarczyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wypełnione formularze (wniosek EMP oraz informację ERP-6)
  • dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń

Formularze, które są wymagane do uzyskania emerytury możesz pobrać z oficjalnej strony www.zus.pl lub w najbliższej jednostce ZUS. Formularze ZUS znajdziesz również tutaj: wniosek EMP (https://www.zus.info.pl/wniosek-emp/) oraz Informacja ERP-6 (https://www.zus.info.pl/informacja-erp-6/). Adres placówki ZUS w swoim mieście znajdzie w tym miejscu https://www.zus.info.pl/wyszukiwarka-zus/.

Wniosek można również wypełnić online na profilu PUE ZUS (usługa „Złożenie dokumentu ZUS Rp-1E” i „Złożenie dokumentu ZUS Rp-6”), a następnie wydrukować.

W przypadku brakujących dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się do Ciebie zwrócić o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Czym są okresy składkowe i nieskładkowe?

Okresy składkowe to przede wszystkim okresy zatrudnienia (okresy zatrudnienia, samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz inne okresy uwzględniane jako okresy składkowe). Okresy nieskładkowe są to okresy braku aktywności zawodowej, które są uwzględniane przy ustalaniu emerytury i renty.

Jak otrzymasz informację o przyznanej emeryturze?

Decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie emerytury otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

W jakim terminie ZUS wydaje decyzje o emeryturze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje odnośnie emerytury w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak odwołać się od decyzji ZUS w sprawie emerytury?

Osoby, które otrzymały negatywną decyzje w sprawie swojej emerytury lub nie zgadzają się z jej wysokością mogą się odwołać od wydanej decyzji poprzez wniesienie odwołania do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Masz pytanie do doradcy emerytalnego?

Skorzystaj z e-wizyty w ZUS wybierając zakładkę „Emerytury i renty” i wybierz odpowiedni dla Siebie termin. Na e-wizytę możesz umówić się w dni robocze w godzinach 9.00-14.00. Dzień przed spotkaniem otrzymasz sms z przypomnieniem o e-wizycie na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. W dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem otrzymasz e-mail, kliknij link otrzymany w mailu – połączysz się wtedy z pracownikiem ZUS.

4.4/5 - (94 votes)