Zaktualizowano: 27 lutego.2023 r.

Czy wiesz, że jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów? Już teraz możesz złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów w ZUS jeśli przepisy z prawa ubezpieczeń społecznych są dla Ciebie niezrozumiałe. Nie ryzykuj tylko już teraz złóż wniosek o indywidualną interpretację przepisów ZUS.

Jak uzyskać od ZUS pisemną interpretację przepisów?

Jak uzyskać od ZUS pisemną interpretację przepisów?

Czy wiesz, że jako przedsiębiorca możesz poprosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na wniosku o pisemną interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych? Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umożliwia taka usługę, wystarczy tylko złożyć wniosek.

Kto może złożyć wniosek o interpretacje przepisów ubezpieczeniowych?

Wniosek o interpretacje przepisów ubezpieczeniowych możesz złożyć jeśli jesteś przedsiębiorcą. Kto może złożyć wniosek:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna, która nie jest  osobą prawną, ale posiada zdolność prawną, np. spółka komandytowa, spółka jawna,

Wniosek o indywidualną interpretację przepisów może dotyczyć:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kiedy ZUS nie wyda interpretacji?

ZUS nie wyda interpretacji jeśli wniosek dotyczy:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • świadczeń, tj. emerytur, rent, zasiłków,
 • składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, np. jeżeli pracujesz w Polsce i zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech, a chcesz zapytać, któremu ustawodawstwu/systemowi ubezpieczeń społecznych będziesz podlegał.

Co powinien zawierać wniosek o indywidualną interpretację przepisów?

 1. nazwę firmy,
 2. adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 3. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres podany w pkt. 2,
 4. jeśli działasz przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres,
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 6. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
 8. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Gdzie złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów w ZUS?

Wnioski można złożyć w 2 oddziałach ZUS: Gdańsku lub Lublinie

Jeżeli jako przedsiębiorca prowadzisz swoją firmę na terenie działania oddziału w:

Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze

Złóż wniosek do Oddziału ZUS w Gdańsku.

Bielsku – Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu

Złóż wniosek do Oddziału ZUS w Lublinie.

Wniosek można złożyć osobiście w placówce, przez PUE lub przesłać Pocztą!

Ile kosztuje wydanie pisemnej interpretacji?

Koszt pisemnej interpretacji przepisów ZUS kosztuje tylko 40 zł. Przelew wykonujemy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału:

Lp. Oddział ZUS Adres oddziału ZUS Nazwa banku Numer rachunku bankowego
1. ZUS O/Gdańsk 80-748 Gdańsk,
ul. Chmielna 27/33
PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie 26 1020 5590 0000 0902 8090 1015
2. ZUS O/Lublin 20-601 Lublin,
ul. T. Zana 36-38c
PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019

Ile czasu ma ZUS na wydanie interpretacji?

ZUS na wydanie interpretacji w formie decyzji ma 30 dni od dnia otrzymania kompletnego
i opłaconego wniosku.

Jeżeli ZUS nie wyda interpretacji w tym terminie, to w 31. dniu Twoje stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.

5/5 - (6 votes)