Zaktualizowano: 25 marca.2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o tańszym gazie dla wybranych przedsiębiorstw. Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Czy Twoja firma może skorzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw

Kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy do prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, wykorzystują piec ogrzewany paliwami gazowymi.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh skorzystasz jeśli:

I.na 31 grudnia 2022 r. byłeś w jednej z następujących sytuacji:

 • sytuacja 1:
  • rodzaj Twojej przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 był oznaczony kodem 10.71.Z,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  • masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • sytuacja 2:
  • prowadziłeś działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
  • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez Ciebie pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  • masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • sytuacja 3:
  • prowadziłeś działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

II.na dzień złożenia wniosku nie masz zaległości z tytułu:

Ważne! To, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oceni na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Od kiedy do kiedy tani gaz?

Przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki będą mieli prawo do tańszego gazu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jak złożyć wniosek o tańszy gaz dla wybranych przedsiębiorstw?

Przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki mogą złożyć wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 08.04.2023 r.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • Kopię faktury rozliczeniowej za paliwa gazowe dostarczone za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów.
 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (na formularzu RFD lub zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia RM z 24 października 2014 r. )
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (na formularzu RPD  lub zgodnie ze wzorem w nim określonym)

albo

Oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (na formularzu RD-2 lub zgodnie
ze wzorem w nim określonym).

Ważne! Wniosek RPG musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury za gaz. Okres, który wskażesz we wniosku, musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie przepisów dotyczących stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, to wniosek możesz złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023 r.

 

Źródło informacji:

 • https://www.zus.pl/-/stosowanie-ceny-maksymalnej-paliw-gazowych-dla-wybranych-przedsi%C4%99biorstw
 • https://www.zus.pl/-/maksymalna-cena-paliw-gazowych-dla-wybranych-przedsi%C4%99biorstw
5/5 - (29 votes)