Zaktualizowano: 21 marca.2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że e-ZLA będą przekazywane na profil płatnika składek założony z urzędu przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji. Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji.

2023

Czym jest e-ZLA?

e-ZLA to po prostu elektroniczne zwolnienie, dzięki któremu nie musisz już dostarczać zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). E-zwolnienie zostanie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA.

Zmiany w e-ZLA po 24 marca 2023 r.

Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji.

Profil na PUE obowiązkowy od 1 stycznia 2023 r. dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli sam nie założy konta, ZUS utworzy profil za niego. Aby uzyskać dostęp do profilu, który automatycznie utworzył ZUS, płatnik składek musi dokończyć proces rejestracji.

Dostęp do profilu jest niezbędny, aby płatnik składek mógł np. zapoznać się z korespondencją z ZUS. Do obsługi swojego profilu płatnika można udzielić pełnomocnictwa np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Aby upoważnić taką osobę do profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba udzielić jej pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL, który jest dostępny m.in na PUE ZUS. Osoba upoważniona powinna mieć swoje – założone wcześniej – konto na PUE ZUS.

Płatnik składek, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,  musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli lub udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej.

Aktywacja konta na PUE ZUS w placówce ZUS lub podczas e-wizyty

Aby móc się zalogować na swoje konto płatnika na PUE ZUS, trzeba uzyskać dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty ZUS (po potwierdzeniu swojej tożsamości). Następnie trzeba się zalogować do PUE ZUS, ustawić nowe hasło i uzupełnić brakujące dane.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/-/e-zla-b%C4%99d%C4%85-przekazywane-na-profil-p%C5%82atnika-sk%C5%82adek-za%C5%82o%C5%BCony-z-urz%C4%99du-przez-zus-nawet-je%C5%9Bli-p%C5%82atnik-nie-doko%C5%84czy%C5%82-procesu-rejestracji
5/5 - (19 votes)