Zaktualizowano: 21 lipca.2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje konkurs nr 2019.01 „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. Sprawdź termin składania wniosków w 2019 oraz jakie są warunki udziału w konkursie „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.

ludzie biorą udział w konkursie ZUS

Cel konkursu oraz termin składania wniosków

Celem konkursu nr 2019.01 „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” organizowanego przez ZUS jest wybranie firm, które zmniejszą zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Wnioski w ramach konkursu można składać w następującym terminie 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Przedmiot dofinansowania w ramach konkursu

Przedmiotem dofinansowania są działania w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
  i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Gdzie złożyć dokumenty konkursowe?

Całą dokumentację związaną z konkursem nr 2019.01 „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” można dostarczyć do ZUS na 3 sposoby:

1) Wysyłając przez stronę www.prewencja.zus.pl (będzie aktywna od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.)
2) Podpisaną wersję papierową wniosku wraz załącznikami można złożyć w placówce
3) Podpisaną wersję papierową wniosku wraz załącznikami można wysłać pocztą na adres podany w regulaminie konkursu.

Pamiętaj aby dostarczyć dokumentacje w terminie od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

Jakie są warunki udziału w konkursie?

Przystąpienie do konkursu wiąże się ze spełnieniem poniższych warunków łącznie:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania,
  do którego został zobowiązany

Kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs?

Wyniki konkursu nr 2019.01 „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat konkursu, pobrać odpowiednie druki związane z konkursem lub przeczytać regulamin? Zobacz więcej informacji na tych stronach:

 1. https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy
 2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/2343006
5/5 - (2 votes)