Zaktualizowano: 30 czerwca.2022 r.

ZUS informuje, że trwa nabór wniosków w konkursie na projekty poprawiających bezpieczeństwo pracy. Wnioski będą przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do 8 lipca 2022 r. Zwycięskie projekty mogą liczyć na dofinansowanie do 300 tys. zł. Ile może wynieść dofinansowanie? Kto może starać się o dofinansowanie w ZUS? Jak złożyć wniosek?

90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy

Dofinansowanie do BHP nawet do 300 tys. zł

W konkursie BHP organizowanym przez ZUS, nagrodzone zostaną projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Ile może wynieść dofinansowanie?

Dofinansowanie w konkursie organizowanym przez ZUS może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Łączna kwota, planowana na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln złotych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie ZUS na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy mogą wziąć aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach.

W konkursie organizowanym przez ZUS nie może wziąć udziału pracodawca, który znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Gdzie złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w konkursie mogą złożyć wniosek za pośrednictwem podstrony prewencja.zus.pl. Na stronie znajdą Państwo szczegóły konkursu, regulamin oraz wzory niezbędnych dokumentów.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/90-mln-z%C5%82-na-popraw%C4%99-bezpiecze%C5%84stwa-pracy
  2. https://prewencja.zus.pl/
  3. https://twitter.com/zus_pl
5/5 - (1 vote)