Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Masz problemy finansowe i zastanawiasz się jak rozłożyć spłatę zadłużenia na raty? Zastanawiasz się kto może ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty? Jakie są korzyści z rozłożenia spłaty zadłużenia na raty? Jakie należności można rozłożyć na raty? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się na jaką możesz liczyć pomoc od ZUS. Rozłożenie spłaty zadłużenia w ZUS na raty – krok po kroku!

Rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Rozłożenie składek ZUS na raty

Jeśli mamy problem z opłacaniem składek na rzecz ZUS, możemy skorzystać z ulgi, która umożliwia rozłożenie zaległych składek ZUS na raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniesz postępowania egzekucyjnego wobec Ciebie z tytułu nieopłacenia składek ZUS i będziesz miał możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie. Złóż już teraz wniosek o rozłożenie zaległych składek na rzecz ZUS!

Kto może ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia ZUS na raty?

Osoby, które mają wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zadłużenie z tytułu składek i w chwili obecnej są w ciężkiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia płatność składek ZUS w terminie. Wśród tych osób mogą być:

 • przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy
 • spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni
 • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka
 • pełnomocnik

Jakie są korzyści z rozłożenia spłaty zadłużenia na raty?

 • Spłacisz zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach.
 • Odsetki nie będą naliczane od następnego dnia po dniu, w którym wpłynął wniosek, a jedynie opłata prolongacyjna. Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.
 • Postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone.

Jakie składki ZUS można rozłożyć na raty?

Rozłożyć na raty można w pełnej wysokości składki na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

Co jeśli zmieni się sytuacja finansowa?

Jeśli Twoja sytuacja finansowa się pogorszy lub poprawi możesz złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku załącz dokumenty uzasadniające prośbę o zmianę warunków udzielonej ulgi. ZUS przeanalizuje złożony wniosek wraz z dokumentacją i na ich podstawie podejmie decyzje w sprawie zmiany warunków umowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy ZUS przygotuje aneks do umowy.

Co jeśli nie wypełniasz warunków umowy?

Jeśli nie dotrzymasz warunków umowy, zostanie ona zerwana. Oznacza to, że powinieneś natychmiast spłacić należności objęte wcześniej umową.

Czy możesz odstąpić od umowy?

W każdej chwili możesz odstąpić od umowy ratalnej. Rozwiązanie umowy ratalnej następuje od dnia, który podasz w pisemnym oświadczeniu, jednak nie wcześniej niż od dnia jego złożenia w Zakładzie.

Jak rozłożyć zadłużenie ZUS na raty?

Rozłożenie zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy zrobić na 3 sposoby: przez internet, osobiście w placówce ZUS lub pocztą. Jeśli jesteś osobą, która woli załatwić sprawę osobiście w placówce swojego ZUS to koniecznie przygotuj takie rzeczy jak:
1) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu RSR-wniosek-o-rozlozenie-zadluzenia-wobec-zus – umotywuj go wyczerpująco.
2) Inne dokumenty

Zakres podmiotowy Forma opodatkowania/ księgowości Zakres żądanej dokumentacji
osoby prawne i spółki prawa handlowego pełna księgowość
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
spółki osobowe/ spółki cywilne zasady ogólne
 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
osoby fizyczne, które są przedsiębiorcą pełna księgowość
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
zasady ogólne / podatek liniowy
 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok
 • PIT 38 – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej , która nie prowadzi pełnej księgowości
karta podatkowa
 • PIT 16A za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT 28 za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
osoby, które nie są przedsiębiorcą
 • PIT 37, PIT 38, PIT 40a – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby, która nie jest przedsiębiorcą

3) Dokumenty z zakresu pomocy publicznej
4) Złożenie wniosku w placówce ZUS i dopełnienie reszty formalności.

Uwaga! Samo złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia wobec ZUS na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Doradca w sprawie ulg i umorzeń

Doradca zaproponuje przedsiębiorcy najdogodniejszą formę spłaty należności (np. rozłożenie na raty lub odroczenie). Pomoże w wypełnieniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia ulgi i poinformuje o etapach rozpatrywania wniosku (110 doradców w całym ZUS).

Zestawienie numerów telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń:

oddział TJO nr telefonu
Oddział ZUS w Białymstoku Siedziba Oddziału w Białymstoku (85) 748 66 66
(85) 748 66 64
Oddział ZUS w Białymstoku Inspektorat w Augustowie (87) 643 91 41
(87) 643 91 27
Oddział ZUS w Białymstoku Inspektorat w Zambrowie (86) 271 33 39 w. 208
(86) 271 33 39 w. 251
Oddział ZUS w Bielsku Białej Siedziba Oddziału w Bielsku-Białej (33) 825 30 70
(33) 825 3071
(33) 825 3072
(33) 825 3073
(33) 825 3074
(33) 825 3062
Oddział ZUS w Biłgoraju Siedziba Oddziału w Biłgoraju (84) 688 14 68
(84) 688 14 67
Oddział w Bydgoszczy Siedziba Oddziału w Bydgoszczy (52) 341 82 56
Oddział w Bydgoszczy Inspektorat w Bydgoszczy (52) 341 84 50
Oddział w Bydgoszczy Inspektorat w Inowrocławiu (52) 356 10 72
Oddział w Bydgoszczy Inspektorat w Nakle nad Notecią (52) 386 68 38
Oddział w Bydgoszczy Inspektorat w Świeciu (52) 333 08 56
Oddział w Bydgoszczy Inspektorat w Tucholi (52) 336 61 58
Oddział w Bydgoszczy Inspektorat w Żninie (52) 303 06 20
Oddział ZUS w Chorzowie Siedziba Oddziału w Chorzowie (32) 349 06 66,
(32) 349 06 69,
(32) 349 06 53,
(32) 349 08 17
Oddział ZUS w Chrzanowie Siedziba Oddziału w Chrzanowie (32) 624 55 11,
(32) 624 55 10,
(32) 318 11 77
Oddział ZUS w Częstochowie Siedziba Oddziału w Częstochowie (34) 368 92 82,
(34) 368 92 83,
(34) 368 91 15,
(34) 368 94 59,
(34) 368 94 90
(34 )368 94 91
Oddział ZUS w Elblągu Siedziba Oddziału w Elblągu (55) 641 92 27
(55) 641 92 43.
Oddział ZUS w Elblągu Inspektorat w Iławie (89) 644 88 25
Oddział ZUS w Gdańsku Siedziba Oddziału w Gdańsku (58) 307 82 73
Oddział ZUS w Gdańsku Inspektorat w Gdyni (58) 666 47 76
Oddział ZUS w Gdańsku Inspektorat w Gdańsku -Wrzeszczu (58) 524 87 42
Oddział ZUS w Gdańsku Inspektorat w Wejherowie (58) 572 97 38
Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim Siedziba Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim (95) 739 53 79
(95) 739 53 54
Oddział ZUS w Jaśle Siedziba Oddziału w Jaśle (13) 446 29 17
Oddział ZUS w Kielcach Siedziba Oddziału w Kielcach (41) 367 75 48
Oddział ZUS w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim (41) 263 37 13 w. 247
Oddział ZUS w Kielcach Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej (41) 251 57 35 w. 34
Oddział ZUS w Koszalinie Siedziba Oddziału w Koszalinie (94) 348 57 21
Oddział ZUS w Krakowie Siedziba Oddziału w Krakowie (12) 424 63 66
Oddział ZUS w Krakowie Inspektorat  Kraków – Łagiewniki (12) 252 41 83
Oddział ZUS w Legnicy Siedziba Oddziału w Legnicy (76) 876 43 91
Oddział ZUS w Lublinie Siedziba Oddziału w Lublinie (81) 535 75 92,
(81) 535 76 77, (81) 535 76 92
502 006 354
I Oddział w Łodzi Siedziba I Oddziału w Łodzi (42) 638 26 76
(42) 638 23 00
I Oddział w Łodzi II Inspektorat w Łodzi (42) 638 20 59
II Oddział w Łodzi Siedziba II Oddziału w Łodzi (43) 824 56 56 wew. 454
II Oddział w Łodzi Inspektorat w Łodzi (42) 638 21 74
Oddział ZUS w Nowym Sączu Siedziba Oddziału w Nowym Sączu (18) 449 82 91
Oddział ZUS w Olsztynie Siedziba Oddziału w Olsztynie (89) 521 20 22
Oddział ZUS w Olsztynie Inspektorat w Bartoszycach (89) 762 08 22 w. 142
Oddział ZUS w Olsztynie Inspektorat w Ełku (87) 629 12 27
Oddział ZUS w Olsztynie Inspektorat w Giżycku (87) 428 71 97 w. 108
Oddział ZUS w Olsztynie Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim (89) 767 22 86 w. 225
Oddział ZUS w Olsztynie Inspektorat w  Kętrzynie (89) 752 98 20
(89) 752 98 06
(89) 752 98 07
Oddział ZUS w Opolu Siedziba Oddziału w Opolu (77) 451 14 25,
Oddział ZUS w Opolu Inspektorat w Strzelcach Opolskich (77) 409 57 02
Oddział ZUS w Opolu Inspektorat w Nysie (77) 408 77 27,
(77) 408 77 63
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Siedziba Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim (62) 735 72 48
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Kaliszu (62) 766 17 42 wew. 377
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Lesznie (65) 525 84 12
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Rawiczu (65) 546 19 45
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Kępnie (62) 782 11 99
Oddział ZUS w Pile Siedziba Oddziału w Pile (67) 210 56 52
(67)210 56 53
(67)210 58 04
Oddział ZUS w Płocku Siedziba Oddziału w Płocku (24) 262 52 71 wew. 3104, 3105,3000
502 001 123
502 009 807
502 009 806
I Oddział w Poznaniu Siedziba I Oddziału w Poznaniu (61) 841 61 16,
(61) 841 61 72,
(61) 841 61 73,
(61) 841 68 46,
(61) 841 68 66
II Oddział ZUS w Poznaniu Siedziba Oddziału w Poznaniu (61) 874 53 33,
(61) 874 66 52,
502 006 957,
502 006 360
II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Gnieźnie (61) 424 05 78,
(61) 424 06 43,
502 006 395
II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Koninie (63) 246 67 80,
(63) 246 68 01,
505 143 592
II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat we Wrześni (61) 437 43 24,
502 006 973
Oddział ZUS w Radomiu Siedziba Oddziału w Radomiu (48) 385 62 61,
(48) 617 02 33
(48) 385 68 84
(48) 676 38 46
(48) 664 16 09
(48) 378 09 21
(48) 385 68 86
(48) 385 68 94
(48) 38 56 263,
511 720 923,
510 214 137
502 008 574,
502 008 577
Oddział ZUS w Rybniku Siedziba Oddziału w Rybniku (32) 43 28 612, (32) 43 28 613
Oddział ZUS w Rybniku Inspektorat w Tychach (32) 3274030 wew. 105
Oddział ZUS w Rzeszowie Siedziba Oddziału w Rzeszowie (17) 867 50 30
(17) 867 50 76
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Mielcu 502 006 910
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Stalowej Woli (15) 843 39 23
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Przemyślu 502 006 072
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Przeworsku 502 006 918
Oddział ZUS w Siedlcach Siedziba Oddziału w Siedlcach (25) 640 17 60
(25) 640 17 79
(25) 640 16 96
Oddział ZUS w Słupsku Siedziba Oddziału w Słupsku (59) 841 9145
519 622 339
502008768
Oddział ZUS w Słupsku Inspektorat w Chojnicach (52) 397 70 57 do 59 wew. 161
Oddział ZUS w Sosnowcu Siedziba Oddziału w Sosnowcu (32) 368 33 87,
(32) 368 32 98
Oddział ZUS w Szczecinie Siedziba Oddziału w Szczecinie (91) 459 60 80,
(91) 459 61 07,
(91) 459 61 10,
(91) 459 61 96,
(91) 459 65 29,
(91) 579 25 03
Oddział ZUS w Szczecinie Inspektorat w Stargardzie (91) 579 25 03
Oddział ZUS w Tarnowie Siedziba Oddziału w Tarnowie (14) 632 77 48
Oddział ZUS w Tarnowie Inspektorat w Bochni (14) 615 29 19
Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim Siedziba Oddziału w Tomaszowie Maz. (44) 726 36 05
Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim Inspektorat w Piotrkowie Tryb. (44) 646 84 34
Oddział ZUS w Toruniu Siedziba Oddziału w Toruniu (56) 610 93 19;
56 6109439;
56 6109302;
517 370 317
Oddział ZUS w Toruniu Inspektorat we Włocławku (54) 230 73 41
(54) 230 73 42
517 370 138;
502 009 965
Oddział ZUS w Toruniu Inspektorat w Grudziądzu (56) 450 67 98;
56 4506799
517 370 226
722 031 401
Oddział ZUS w Toruniu Inspektorat w Brodnicy 517 370 135
Oddział ZUS w Wałbrzychu Siedziba Oddziału w Wałbrzychu (74) 649 73 31, kom. 516 817 700
(74) 649 73 18, kom. 516 817 490, 516 817 532
(74) 649 73 55, kom. 516 817 968, 516 817 500
(74) 649 71 76, kom. 516 817 529
Oddział ZUS w Wałbrzychu Inspektorat w Kamiennej Górze (75) 646 86 55 kom. 516 817 631, 502 008 141
Oddział ZUS w Wałbrzychu Inspektorat w Świdnicy (74) 649 76 17 kom. 502 008 108
(74) 679 76 15 kom. 516 817 919
Oddział ZUS w Wałbrzychu Inspektorat w Jeleniej Górze (75) 646 84 94
Oddział ZUS w Wałbrzychu Inspektorat w Dzierżoniowie (74) 649 77 82
Oddział ZUS w Wałbrzychu Inspektorat w Kłodzku (74) 649 75 13
I Oddział ZUS w Warszawie Siedziba I Oddziału w Warszawie (22) 538 29 38
(22) 538 25 29
I Oddział ZUS w Warszawie Inspektorat Warszawa – Wola (22) 533 38 20
(22) 533 39 81
(22) 533 38 36
II Oddział w Warszawie Siedziba II Oddziału w Warszawie  22 590 25 47,
516 779 347, 502 001 369
II Oddział w Warszawie Inspektorat Warszawa – Praga Północ 22 714 20 91,
502 001 379
II Oddział w Warszawie Inspektorat w Wołominie 22 776 58 48,
516 817 396
II Oddział w Warszawie Inspektorat w Legionowie 22 767 40 71
II Oddział w Warszawie Inspektorat w Otwocku 22 356 16 16
II Oddział w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim 22 775 74 67
III Oddział w Warszawie Siedziba III Oddziału w Warszawie 502 006 483
III Oddział w Warszawie Inspektorat w Pruszkowie (22) 770 54 13
III Oddział w Warszawie Inspektorat w Żyrardowie (46) 854 03 42
III Oddział w Warszawie Inspektorat w Sochaczewie (46) 864-12-36
(46) 864-12-51
(46)864-12-13
Oddział ZUS we Wrocławiu Siedziba Oddziału we Wrocławiu (71) 360 61 61
Oddział ZUS we Wrocławiu I Inspektorat we Wrocławiu (71) 360 68 98
Oddział ZUS we Wrocławiu II Inspektorat we Wrocławiu (71) 360 66 31
Oddział ZUS w Zabrzu Siedziba Oddziału w Zabrzu (32) 277 88 71
(32) 277 88 31
(32) 277 88 90
(32) 277 88 94
(32) 277 86 99
Oddział ZUS w Zabrzu Inspektorat w Tarnowskich Górach (32) 393 22 82
Oddział ZUS w Zielonej Górze Siedziba Oddziału w Zielonej Górze (68) 329 43 86
4.4/5 - (7 votes)