Rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Rozłożenie spłaty zadłużenia w ZUS na raty! Aktualny wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS już dostępny. Czasami będąc przedsiębiorcą możemy być w trudnej sytuacji materialnej, gdzie mamy problem z zapłacenie składek do ZUS w terminie. Co zrobić jeśli mamy problemy z opłacaniem składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Rozłożenie składek ZUS na raty

Jeśli mamy problem z opłacaniem składek na rzecz ZUS, możemy skorzystać z ulgi, która umożliwia rozłożenie zaległych składek ZUS na raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniesz postępowania egzekucyjnego wobec Ciebie z tytułu nieopłacenia składek ZUS i będziesz miał możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie. Złóż już teraz wniosek o rozłożenie zaległych składek na rzecz ZUS!

Kto może ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia ZUS na raty?

Osoby, które mają wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zadłużenie z tytułu składek i w chwili obecnej są w ciężkiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia płatność składek ZUS w terminie. Wśród tych osób mogą być:

 • przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy
 • spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni
 • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka
 • pełnomocnik

Korzyści z rozłożenia spłaty zadłużenia wobec ZUS na raty

– Dłuższy okres na spłatę zobowiązania na uzgodnionych warunkach

– Brak naliczania odsetek

– Zawieszenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika

Jakie składki ZUS można rozłożyć na raty?

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych

Jak rozłożyć zadłużenie ZUS na raty?

Rozłożenie załużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy zrobić na 3 sposoby: przez internet, osobiście w placówce ZUS lub pocztą. Jeśli jesteś osobą, która woli załatwić sprawę osobiście w placówce swojego ZUS to koniecznie przygotuj takie rzeczy jak:
1) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu RSR-wniosek-o-rozlozenie-zadluzenia-wobec-zus – umotywuj go wyczerpująco.
2) Inne dokumenty

Zakres podmiotowy Forma opodatkowania/ księgowości Zakres żądanej dokumentacji
osoby prawne i spółki prawa handlowego pełna księgowość
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
spółki osobowe/ spółki cywilne zasady ogólne
 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
osoby fizyczne, które są przedsiębiorcą pełna księgowość
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
zasady ogólne / podatek liniowy
 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok
 • PIT 38 – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej , która nie prowadzi pełnej księgowości
karta podatkowa
 • PIT 16A za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT 28 za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
osoby, które nie są przedsiębiorcą
 • PIT 37, PIT 38, PIT 40a – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby, która nie jest przedsiębiorcą

3) Dokumenty z zakresu pomocy publicznej
4) Złożenie wniosku w placówce ZUS i dopełnienie reszty formalności.

Uwaga! Samo złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia wobec ZUS na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.