Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Wiek emerytalny, który aktualnie obowiązuje jest różny dla kobiet jak i mężczyzn. Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce? Czym jest powszechny wiek emerytalny? Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet? Ile wynosi wiek emerytalny dla mężczyzn?

Co to jest wiek emerytalny?

Wiek emerytalny to termin, który oznacza, że po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) osoba staje się uprawniona do emerytury. Wiek emerytalny może być zróżnicowany w zależności od płci, od warunków zatrudnienia lub zatrudnienia w szczególnym charakterze.

Ile aktualnie wynosi wiek emerytalny w Polsce?

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jakie są rodzaje wieku emerytalnego?

W Polsce występują dwa rodzaje wieku emerytalnego:

  • Powszechny wiek emerytalny jest wiekiem, który obowiązuje wszystkich, których obejmują dane przepisy, w przypadku gdy dla danej grupy społecznej nie został ustalony niższy wiek emerytalny, lub też prawo do wcześniejszego przejścia na zasiłek nie zostało przez nich wykorzystane.
  • Niższy wiek emerytalny jest przeznaczony dla osób, które pracują w szczególnie ciężkich, lub niebezpiecznych warunkach, z reguły jest o 5–15 lat niższy od powszechnego wieku emerytalnego.

Wiek emerytalny w różnych krajach

Kraj
Wiek emerytalny
Przed reformą Po reformie
Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
Albania 65 60 65 60
Austria 65 60 65 65
Belgia 65 65 67 67
Białoruś 60 55 63 58
Bośnia i Hercegowina 65 65 65 65
Bułgaria 64 61 65 65
Chile 65 60 65 60
Chorwacja 65 61 67 67
Cypr 65 65 65 65
Dania 65 65 67 67
Estonia 63 63 65 65
Finlandia 65 65 65 65
Francja 65 65 67 67
Grecja 67 67 67 67
Hiszpania 65 65 67 67
Holandia 65 60 67 67
Irlandia 66 66 68 68
Islandia 67 67 67 67
Kanada 65 65 67 67
Korea Południowa 61 61 65 65
Litwa 63 61 65 65
Łotwa 62 62 65 65
Luksemburg 65 65 65 65
Malta 62 62 65 65
Meksyk 65 65 65 65
Mołdawia 62 57 62 57
Niemcy 65 65 67 67
Norwegia 67 67 67 67
Polska 65 60 65 60
Portugalia 66 66 66 66
Rosja 60 55 65 60
Słowacja 62 62 62 62
Słowenia 64 64 65 65
Stany Zjednoczone 66 66 68 67
Szwajcaria 65 64 65 65
Szwecja 65 65 65 65
Ukraina 60 57 62 60
Węgry 62 62 65 65
Wielka Brytania 65 62 68 68
Włochy 66 66 66 66

Komu przysługuje najniższa emerytura?

Na najniższą emeryturę mogą liczyć osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna). Polecamy „Ile wynosi najniższa emerytura i kto ma do niej prawo?„.

Jak obliczyć emeryturę?

Wysokość emerytury oblicza się dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Polecamy „Jak obliczyć emeryturę?„.

4.6/5 - (29 votes)