Zaktualizowano: 18 stycznia.2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 31 stycznia 2021 r. Kogo dotyczy dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Jak wysłać wniosek online przez PUE ZUS?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie przysługuje od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. “Poz. 107” w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do dnia 31 stycznia 2021 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, który został przedłużony do 31 stycznia 2021 r.:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Osoby starające się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy muszą złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie dostępne poniżej:

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Jak wysłać oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego (wniosek ZAS-58)?

Wysłanie oświadczenia przez PUE ZUS jest bardzo proste bo wystarczy:

1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
2. przejść do zakładki Ubezpieczony
3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra
5. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].
6. wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi . Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe.
7. wybierz przycisk [Sprawdź] – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.
8. Przejdź do wysyłki dokumentu, wybierz przycisk [Wyślij].
9. Wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek ZAS-58?

Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • podpisu zaufanego (PZ ePUAP),
  • podpisu osobistego (e-dowodu),
  • podpisu profilem PUE, nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych – wystarczy, że jesteś zalogowany do swojego profilu na portalu PUE ZUS.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

5/5 - (2 votes)