Zaktualizowano: 24 maja.2021 r.

Druk ZUS PL-CAN01

Formularz PL-CAN01 – Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą

►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-CAN01 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić zaświadczenie PL-CAN01?

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami wpisując tekst wyłącznie w zaznaczonych kropkami miejscach.

Właściwa terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia formularz na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek. Formularz potwierdza okres, w którym pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek w dalszym ciągu podlega polskim przepisom prawnym.

Kopię tego formularza wysyła się do właściwej instytucji kanadyjskiej, a drugą kopię pozostawia się zainteresowanemu jako dowód, że w stosunku do niego nie są stosowane kanadyjskie przepisy prawne o obowiązkowym ubezpieczeniu.

5/5 - (2 votes)