Zaktualizowano: 7 listopada.2021 r.

Wniosek ESUN

Formularz Wniosek ESUN tzw. 500+ dla seniorów – Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Aktualizacja 27 września 2021 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ESUN z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Co załatwisz tym wnioskiem?

Gdy złożysz ten wniosek oraz niezbędną dokumentację rozpatrzymy Twoje uprawnienia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanego dalej świadczeniem uzupełniającym.

Kiedy ZUS jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o świadczenie uzupełniające:

Jeśli jesteś uprawniony do świadczenia emerytalno-rentowego, wniosek o świadczenie uzupełniające złóż do organu rentowego, który wypłaca to świadczenie. Organem takim może być: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

Jeśli jesteś uprawniony do świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez ZUS – wniosek o świadczenie
uzupełniające złóż do placówki ZUS. Wniosek o świadczenie uzupełniające złóż do ZUS również, gdy:
– jesteś uprawniony do świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez ZUS i przez inny organ rentowy, np. KRUS oraz do dodatku pielęgnacyjnego, który jest Ci wypłacany wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS,
– nie masz ustalonego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, ale pobierasz inne świadczenie pieniężne
finansowane ze środków publicznych – np. zasiłek stały, zasiłek okresowy (nie dotyczy świadczeń o charakterze jednorazowym),
– nie masz ustalonego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych.

Wniosek o świadczenie uzupełniające możesz złożyć w każdej placówce ZUS. Wniosek ten rozpatrzy placówka ZUS, która wypłaca Ci świadczenie emerytalno-rentowe. Jeśli nie masz ustalonego prawa do takiego świadczenia – wniosek rozpatrzy placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały. Jeśli nie masz adresu zamieszkania, wniosek rozpatrzy placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu w Polsce lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o świadczeniu uzupełniającym?

W każdej placówce ZUS (także podczas e-wizyty; zob. www.zus.pl/e-wizyta) lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl uzyskasz informacje na temat warunków:
– przyznania świadczenia uzupełniającego,
– zmiany wysokości świadczenia uzupełniającego,
– ustania prawa do świadczenia uzupełniającego.

Potrzebne dokumenty

Potrzebnym dokumentem jest dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, którym jest:
– wydane przez lekarza orzecznika ZUS/ komisję lekarską ZUS orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– wydane przez lekarza orzecznika ZUS/ komisję lekarską ZUS orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – na podstawie, którego masz ustalone prawo do świadczenia w ZUS.

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

3.9/5 - (8 votes)