Wniosek ERPO

ZUS ERPO Wniosek

Formularz ERPO – Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERPO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ERPO?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego:
–  przyznanego przez ZUS,
–  przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4.  We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

3.8/5 - (11 votes)