Zaktualizowano: 30 lipca.2022 r.

ZUS ERPO Wniosek

Formularz ERPO – Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego

Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2022 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERPO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić wniosek ERPO?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego:
–  przyznanego przez ZUS,
–  przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4.  We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

4/5 - (58 votes)