Zaktualizowano: 9 marca.2021 r.

ZUS wniosek RZS-U

Formularz RZS-U – Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
Aktualizacja formularza: 15 marca 2019 r.

Zastąpił formularz ZUS-EZS-U

►►► Kliknij aby pobrać formularz RZS-U z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić Wniosek RZS-U?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz otrzymać zwrot nienależnie opłaconych składek, z tytułu przekroczenia rocznej podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Złóż go tylko wtedy, gdy otrzymałeś od nas zawiadomienie, a płatnik składek u którego powstała nadpłata już nie istnieje.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Oceń artykuł: