Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu. 

Waloryzacja emerytur

Co to jest waloryzacja?

Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy – o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Czym jest wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?

Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Wskaźniki waloryzacji kwartalnej:

Wskaźniki waloryzacji składek za poszczególne kwartały

kwartał wskaźnik waloryzacji publikacja
za I kwartał 2007 r. 112,73% M.P.z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2007 r. 101,20% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2007 r. 100,00% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2007 r. 101,81% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za I kwartał 2008 r. 113,72% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2008 r. 103,93% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2008 r. 100,20% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2008 r. 100,60% M.P. z 2009 r. Nr 18, poz. 236
za I kwartał 2009 r. 111,26% M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 575
za II kwartał 2009 r. 101,80% M.P. z 2009 r. Nr 56, poz. 772
za III kwartał 2009 r. 100,10% M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 996
za IV kwartał 2009 r. 100,20% M.P. z 2010 r. Nr 15, poz. 159
za I kwartał 2010 r. 108,83% M.P. z 2010 r. Nr 44, poz. 628
za II kwartał 2010 r. 101,00% M.P. z 2010 r. Nr 66, poz. 848
za III kwartał 2010 r. 100,00% M.P. z 2010 r. Nr 96, poz. 1130
za IV kwartał 2010 r. 100,90% M.P. z 2011 r. Nr 23, poz. 256
za I kwartał 2011 r. 109,67% M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 507
za II kwartał 2011 r. 101,50% M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 880
za III kwartał 2011 r. 100,00% M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1148
za IV kwartał 2011 r. 101,3% M.P. 2012.148
za I kwartał 2012 r. 114,05% M.P.2012.396
za II kwartał 2012 r. 101,3% M.P.2012.661
za III kwartał 2012 r. 100% M.P.2012.933
za IV kwartał 2012 r. 100,4% M.P.2013.167
za I kwartał 2013 r. 114,60% M.P.2013.504
za II kwartał 2013 r. 100,40% M.P.2013.773
za III kwartał 2013 r. 100% M.P.2013.1020
za IV kwartał 2013 r. 100% M.P.2014.218
za I kwartał 2014 r. 112,02% M.P.2014.446
za II kwartał 2014 r. 100% M.P.2014.826
za III kwartał 2014 r. 100% M.P.2014.1153
za IV kwartał 2014 r. 100% M.P.2015.284
za I kwartał 2015 r. 112,30% M.P.2015.546
za II kwartał 2015 r. 100,50% M.P.2015.825
za III kwartał 2015 r. 100% M.P.2015.1269
za IV kwartał 2015 r. 100% M.P.2016.224
za I kwartał 2016 r. 112,16% M.P.2016.583
za II kwartał 2016 r. 100,50% M.P.2016.905
za III kwartał 2016 r. 100% M.P.2016.1185
za IV kwartał 2016 r. 100,7% M.P.2017.269
za I kwartał 2017 r. 113,02% M.P.2017.594
za II kwartał 2017 r. 101,57% M.P.2017.859
za III kwartał 2017 r. 100% M.P.2017.1145
za IV kwartał 2017 r. 101,1% M.P.2018.318
za I kwartal 2018 r. 112,41% M.P.2018.582
za II kwartał 2018 r. 100,64% M.P.2018.913
za III kwartał 2018 r. 100,00% M.P.2018.1221
za IV kwartał 2018 r. 100,5% M.P.2019.257
za I kwartał 2019 r. 111,84% M.P.2019.584
za II kwartał 2019 r. 101,7% M.P.2019.861
za III kwartał 2019 r. 100,30% M.P.2019.1177
za IV kwartał 2019 r. 100,6% M.P.2020.303
za I kwartał 2020 r. 112,68% M.P.2020.550
za II kwartał 2020 r. 100,30% M.P.2020.853
za III kwartał 2020 r. 100,10% M.P.2020.1171
za IV kwartał 2020 r. 100,41% M.P.2021.273
za I kwartał 2021 r. 112,64% M.P.2021.553
za II kwartał 2021 r. 101,90% M.P.2021.836
za III kwartał 2021 r. 101,00% M.P.2021.1155
za IV kwartał 2021 r. 102,60% M.P.2022.323
za I kwartał 2022 r. 114,10% M.P.2022.585
za II kwartał 2022 r. 105,80% M.P.2022.900
za III kwartał 2022 r. 103,10% M.P.2022.1192
za IV kwartał 2022 r. 103,60% M.P.2023.259
za I kwartał 2023 r. 113,83% M.P.2023.591
za II kwartał 2023 r. 104,01% M.P.2023.1004
za III kwartał 2023 r. 100,00% M.P.2023.1285

Wskaźniki waloryzacji rocznej:

WSKAŹNIKI WALORYZACJI SKŁADEK ZA POSZCZEGÓLNE LATA

ZA DANY ROK WSKAŹNIK WALORYZACJI PUBLIKACJA
Za rok 2000 112,72% M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2001 106,68% M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2002 101,90% M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2003 102,00% M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2004 103,63% M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2005 105,55% M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2006 106,90% M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 453
Za rok 2007 112,85% M.P. z 2008 r. Nr 44, poz. 388
Za rok 2008 116,26% M.P. z 2009 r. Nr 32, poz. 469
Za rok 2009 107,22% M.P. z 2010 r. Nr 37, poz. 520
Za rok 2010 103,98% M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 418
Za rok 2011 105,18% M.P. z 2012 r. poz. 297
Za rok 2012 104,68% M.P. 2013 r. poz. 425
Za rok 2013 104,54% M.P. z 2014 r. poz. 334
Za rok 2014 102,06% M.P. z 2015 r. poz. 442
Za rok 2015 105,37% M.P. z 2016 r. poz. 456
Za rok 2016 106,37% M.P. z 2017 r. poz. 444
Za rok 2017 108,68% M.P. z 2018 r. poz. 493
Za rok 2018 109,20% M.P. z 2019 r. poz. 452
Za rok 2019 108,94% M.P z 2020 r. poz. 443
Za rok 2020 105,41% M.P. z 2021 r. poz. 436
Za rok 2021 109,33% M.P. z 2022 r. poz. 471
Za rok 2022 114,40% M.P. z 2023 r. poz. 497

Wskaźnik waloryzacji 112,12% od 1 marca 2024

W marcu 2024 roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo. Ostateczna wysokość wskaźnika została opublikowana w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link do strony zewnętrznej) i wynosi 112,12 proc.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/od-marca-wy%C5%BCsze-emerytury-i-renty.-ile-wyniesie-%C5%9Bwiadczenie-po-waloryzacji-
5/5 - (9 votes)