Zaktualizowano: 2 kwietnia.2022 r.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu. 

Waloryzacja emerytur

Co to jest waloryzacja?

Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy – o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Czym jest wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?

Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Wskaźniki waloryzacji kwartalnej:

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne kwartały

kwartałwskaźnik waloryzacjipublikacja
za I kwartał 2007 r.112,73%M.P.z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2007 r.101,20%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2007 r.100,00%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2007 r.101,81%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za I kwartał 2008 r.113,72%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2008 r.103,93%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2008 r.100,20%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2008 r.100,60%M.P. z 2009 r. Nr 18, poz. 236
za I kwartał 2009 r.111,26%M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 575
za II kwartał 2009 r.101,80%M.P. z 2009 r. Nr 56, poz. 772
za III kwartał 2009 r.100,10%M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 996
za IV kwartał 2009 r.100,20%M.P. z 2010 r. Nr 15, poz. 159
za I kwartał 2010 r.108,83%M.P. z 2010 r. Nr 44, poz. 628
za II kwartał 2010 r.101,00%M.P. z 2010 r. Nr 66, poz. 848
za III kwartał 2010 r.100,00%M.P. z 2010 r. Nr 96, poz. 1130
za IV kwartał 2010 r.100,90%M.P. z 2011 r. Nr 23, poz. 256
za I kwartał 2011 r.109,67%M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 507
za II kwartał 2011 r.101,50%M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 880
za III kwartał 2011 r.100,00%M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1148
za IV kwartał 2011 r.101,3%M.P. 2012.148
za I kwartał 2012 r.114,05%M.P.2012.396
za II kwartał 2012 r.101,3%M.P.2012.661
za III kwartał 2012 r.100%M.P.2012.933
za IV kwartał 2012 r.100,4%M.P.2013.167
za I kwartał 2013 r.114,60%M.P.2013.504
za II kwartał 2013 r.100,40%M.P.2013.773
za III kwartał 2013 r.100%M.P.2013.1020
za IV kwartał 2013 r.100%M.P.2014.218
za I kwartał 2014 r.112,02%M.P.2014.446
za II kwartał 2014 r.100%M.P.2014.826
za III kwartał 2014 r.100%M.P.2014.1153
za IV kwartał 2014 r.100%M.P.2015.284
za I kwartał 2015 r.112,30%M.P.2015.546
za II kwartał 2015 r.100,50%M.P.2015.825
za III kwartał 2015 r.100%M.P.2015.1269
za IV kwartał 2015 r.100%M.P.2016.224
za I kwartał 2016 r.112,16%M.P.2016.583
za II kwartał 2016 r.100,50%M.P.2016.905
za III kwartał 2016 r.100%M.P.2016.1185
za IV kwartał 2016 r.100,7%M.P.2017.269
za I kwartał 2017 r.113,02%M.P.2017.594
za II kwartał 2017 r.101,57%M.P.2017.859
za III kwartał 2017 r.100%M.P.2017.1145
za IV kwartał 2017 r.101,1%M.P.2018.318
za I kwartal 2018 r.112,41%M.P.2018.582
za II kwartał 2018 r.100,64%M.P.2018.913
za III kwartał 2018 r.100,00%M.P.2018.1221
za IV kwartał 2018 r.100,5%M.P.2019.257
za I kwartał 2019 r.111,84%M.P.2019.584
za II kwartał 2019 r.101,7%M.P.2019.861
za III kwartał 2019 r.100,30%M.P.2019.1177
za IV kwartał 2019 r.100,6%M.P.2020.303
za I kwartał 2020 r.112,68%M.P.2020.550
za II kwartał 2020 r.100,30%M.P.2020.853
za III kwartał 2020 r.100,10%M.P.2020.1171
za IV kwartał 2020 r.100,41%M.P.2021.273
za I kwartał 2021 r.112,64%M.P.2021.553
za II kwartał 2021 r.101,90%M.P.2021.836
za III kwartał 2021 r.101,00%M.P.2021.1155
za IV kwartał 2021 r.102,60%M.P.2022.323

Wskaźniki waloryzacji rocznej:

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne lata

ZA DANY ROKWSKAŹNIK  WALORYZACJIPUBLIKACJA
Za rok 2000112,72%M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2001106,68%M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2002101,90%M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2003102,00%M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2004103,63%M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2005105,55%M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453
Za rok 2006106,90%M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 453
Za rok 2007112,85%M.P. z 2008 r. Nr 44, poz. 388
Za rok 2008116,26%M.P. z 2009 r. Nr 32, poz. 469
Za rok 2009107,22%M.P. z 2010 r. Nr 37, poz. 520
Za rok 2010103,98%M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 418
Za rok 2011105,18%M.P. z 2012 r. poz. 297
Za rok 2012104,68%M.P. 2013 r. poz. 425
Za rok 2013104,54%M.P. z 2014 r. poz. 334
Za rok 2014102,06%M.P. z 2015 r. poz. 442
Za rok 2015105,37%M.P. z 2016 r. poz. 456
Za rok 2016106,37%M.P. z 2017 r. poz. 444
Za rok 2017108,68%M.P. z 2018 r. poz. 493
Za rok 2018109,20%M.P. z 2019 r. poz. 452
Za rok 2019108,94%M.P z 2020 r. poz. 443
Za rok 2020105,41%M.P. z 2021 r. poz. 436

Wskaźnik waloryzacji 107% od 1 marca 2022

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2022 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 107%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2022 r. Twoja emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to od 1 marca 2022 r. jej wysokość wzrasta do 2140 zł (2000 zł x 107% = 2140 zł).

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/waloryzacja-emerytur-i-rent
  2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/waloryzacja-skladki-i-kapitalu-poczatkowego/wskazniki-waloryzacji-rocznej
  3. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/waloryzacja-skladki-i-kapitalu-poczatkowego/wskazniki-waloryzacji-kwartalnej
  4. https://www.zus.info.pl/waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2021-roku/
  5. https://www.zus.info.pl/waloryzacja-emerytur-i-rent-2022/
5/5 - (9 votes)