Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Kończąc 100 lat możesz liczyć na dodatkowe świadczenie z tytułu ukończenia 100 lat życia tzw. świadczenie honorowe, które wypłacane jest co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą. Świadczenie honorowe przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które ukończyły 100 lat życia. Ile wynosi dodatkowa emerytura dla stulatka w 2024? Czy ZUS wypłaca świadczenie honorowe każdemu, kto ukończył 100 lat? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule o emeryturze dla 100 latka.

emerytura po 100 latach tzw. świadczenie honorowe

Czym jest świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe to świadczenie, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z tytułu ukończenia 100 lat życia. Świadczenie honorowe czyli emerytura po 100 latach to rodzaj świadczenia, którego wysokość zmienia się co roku.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS (ARiMR) i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Ile wynosi świadczenie honorowe od 2024?

Świadczenie honorowe czyli emerytura po 100 latach życia od 1 marca 2024 będzie wynosiła 6246,13 zł brutto. Emerytura dla 100 latka wypłacana jest z urzędu co miesiąc wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Raz przyznana „honorowa emerytura dla 100 latka” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin.

Wysokość świadczenia honorowego w poprzednich latach:

1.03.2023 – 29.02.2024 – 5540,25 zł brutto,
1.03.2022 – 28.02.2023 – 4994,79 zł brutto,
1.03.2021 – 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,
1.03.2020 – 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,
1.03.2019 – 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto.

Jak uzyskać emeryturę dla 100 latka?

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać dodatkowo premię honorową. ZUS sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatkowej emerytury dla 100 latka. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe czyli emerytura dla 100 latka przyznawana jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

Najczęściej zadawane pytania o emeryturę dla 100 latka:

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Wysokość świadczenia honorowego od 1 marca 2024 wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie

Czy emerytura dla 100 latka jest przyznawana z urzędu?

Emerytura dla 100 latka jest przyznawana z urzędu. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

Czy emerytura dla 100 latka jest waloryzowana?

Raz przyznana „honorowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin.

Kto wypłaca świadczenie dla stulatków?

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Czy członek rodziny może złożyć wniosek o emeryturę dla 100 latka?

Osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, aby otrzymać emeryturę wyjątkową muszą złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. Może to również zrobić członek rodziny w imieniu uprawnionego 100-latka.

Ile ZUS wypłacił emerytur wyjątkowych w 2022 roku?

W marcu 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury wyjątkowe dla 2,6 tys. świadczeniobiorców, z tego dla 0,4 tys. –mężczyzn i 2,2 tys. – kobiet.
5/5 - (40 votes)