Zaktualizowano: 30 stycznia.2023 r.

E-urząd Skarbowy to inaczej Elektroniczny urząd skarbowy umożliwiający obsługę podatnika online, w tym pozwalający na załatwienie wielu spraw podatkowych takich jak: podatek VAT, CIT oraz rozliczenie się za rok 2022 przez e-PIT za pomocą usługi Twój e-PIT. E-urząd skarbowy ułatwia także kontrolowanie stanu spraw w urzędzie skarbowym, pozyskiwanie informacji o stanie rozliczeń w danych podatkach, otrzymywanie pism i dokumentów z urzędu skarbowego oraz ustalanie kwoty podatku do zapłaty i kwoty zobowiązań podatkowych.

Urząd skarbowy z Twojego domu

Jak zacząć przygodę z e-Urzędem Skarbowym

Rozpoczęcie korzystania z usług e-Urzędu Skarbowego nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie skarbowym lub w innym miejscu. Aby zalogować się do tej platformy należy skorzystać z jednej z wymaganych opcji autoryzacji, do których należą: profil zaufany, ePUAP, bankowość elektroniczna z dostępem do profilu zaufanego klienta,  mObywatel czy e-dowód.

EPUAP to inaczej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, bezpłatnie udostępniająca różne usługi pozwalające na załatwianie spraw urzędowych online. Usługi, z których możesz skorzystać dzięki tej platformie to między innymi: zawiadomienie o sprzedaży samochodu, uzyskanie odpisów aktów w tym małżeństwa, zgonu, dostęp do zwolnień lekarskich, zgłoszenie spadku lub darowizny, pobranie zaświadczenia o niekaralności, zarejestrowanie działalności gospodarczej i wiele innych.

Bankowość elektroniczna z dostępem do profilu zaufanego klienta – umożliwia bezpłatne potwierdzenie tożsamości obywatela poprzez logowanie się w różnych systemach podmiotów publicznych. Warto podkreślić, że wobec podmiotów publicznych – podpis elektroniczny ma taką samą skuteczność jak podpis własnoręczny. Profil zaufany (dalej zwany: „PZ”) pozwala na załatwienie szeregu spraw na takich portalach jak: pacjent.gov.pl, gov.pl, zus pl i inne. PZ został uregulowany w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

MObywatel  jest to bezpłatna aplikacja pozwalająca na dostęp do dokumentów takich jak dowód osobisty, prawo jazdy i innych zapewniających  potwierdzenie Twojej tożsamości. MObywatel jest dostępny zarówno w systemie Android jak  iOS. Ponadto dzięki tej aplikacji możesz m.in. zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, zrealizować e-receptę czy sprawdzić swoje punkty karne.

E-dowód jest to dowód osobisty mający warstwę elektroniczną. Na jego awersie znajduje numer CAN, zapisany także na drugiej stronie w kodzie kreskowym. Dzięki niemu e-dowód jest chroniony przed odczytaniem danych zawartych w wersji elektronicznej przed nieuprawnionymi. E-dowód pozwala na elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz na logowanie się do portali administracji publicznej przez profil zaufany.

E-urząd Skarbowy dostępność

E-urząd Skarbowy jest dostępny online przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. To niezwykle wygodne i komfortowe rozwiązanie pozwalające na załatwianie spraw urzędowych niezależnie od godzin otwarcia zwykłych urzędów. E-urząd Skarbowy pozwala na dokonanie płatności w tym: opłaty skarbowej, mandatu karnego, należności na indywidualny rachunek podatkowy (PIT, CITG, VAT) czy różnych podatków (np. od czynności cywilnoprawnych).

E – urząd Skarbowy pozwala na dostęp do: Twój e-PIT, wykazu mandatów karnych, złożenia dokumentów elektronicznie, płatności online, e-mikrofirmy.  

E-mikrofirma – to aplikacja z przeznaczeniem dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki niej możliwe jest wystawianie faktur krajowych, przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT. Aby z niej skorzystać wystarczy mieć dostęp do Internetu i posiadać profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód.

Pełnomocnicy i mocodawcy

E-urząd Skarbowy pozwala na składanie dokumentów za inne osoby, a także podmioty. Pełnomocnictwa ogólne są dostępne zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych, bez konieczności pamiętania ich danych identyfikacyjnych. Ponadto to sposób na weryfikację pełnomocników oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wysyłka dokumentów

Wskazane poniżej Dokumenty, to tylko niektóre możliwości dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, wśród których znajdują się:

Zgłoszenie ZAP-3 – przeznaczone dla osób fizycznych, posiadających numer PESEL, nie będących płatnikami podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług mogą zaktualizować swoje dane w urzędzie skarbowym, takie jak dane kontaktowe i adres oraz osobisty rachunek bankowy, które to będą opublikowane na koncie w e-Urzędzie Skarbowym.

Czynny żal – przeznaczony dla wszystkich obywateli, pozwalający na złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego do urzędu w formie elektronicznej.

Zaświadczenia – przeznaczone dla wszystkich obywateli, pozwalające na wypełnienie wniosku i otrzymanie elektronicznego zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w PIT, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty – przeznaczony dla osób fizycznych i pełnomocników, pozwalający na wypełnienie formularza, umożliwiającego otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku.

Pismo ogólne – przeznaczone dla wszystkich obywateli, pozwalające na wysłanie do urzędu pisma w dowolnej sprawie.

Zawiadomienie ZAW-NR- przeznaczone dla przedsiębiorców, pozwalające na zgłoszenie do urzędu zapłaty należności na rachunek różniący się od tego podanego w Wykazie podatników VAT.

Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty – przeznaczone dla wszystkich obywateli, pozwalające na złożenie wyjaśnień i dyspozycji właściwego zaliczenia wpłaty, którą urząd zakwalifikował jako wpłatę do wyjaśnienia.

Podsumowanie

E-Urząd Skarbowy to bezpieczne i bezpłatne rozwiązanie pozwalające na wykonanie szeregu czynności urzędowych bez wychodzenia z domu.

Artykuł sponsorowany
5/5 - (29 votes)