Zaktualizowano: 29 kwietnia.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął wysyłkę dwóch ważnych decyzji dla emerytów (decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „13 emerytury”.).

emerytury

Kiedy emeryci i renciści dostaną wiadomość od ZUS?

W najbliższych dniach i tygodniach w 2022 emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastkę”.

Informacja o waloryzacji w 2022

W marcu 2022  zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe 8,5 miliona osób, które pobierają emerytury lub renty z ZUS.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

13 emerytura w 2022

Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji jest tzw. trzynasta emerytura. W tym roku wnosi ona 1338,44 zł brutto. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji trzynastka netto wyniosła 1217,98 zł.

Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS.

Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-rozpoczal-wysylke-dwoch-waznych-decyzji-dla-emerytow/4566432
5/5 - (1 vote)