Zaktualizowano: 3 maja.2022 r.

Znajdź kod PKD za pomocą naszej wyszukiwarki kodów PKD. Jak znaleźć kody PKD?
Jaki kod PKD wybrać? Jak wygląda kod PKD? Co to za skrót PKD? Jak ustalić PKD firmy? Lista kodów PKD Polska Klasyfikacja działalności 2007

Znajdź kod PKD

Czym są kody PKD?

PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki. Kody PKD określają obszar działalności firmy i mają charakter statystyczny.

Kto musi mieć kod PKD?

Obowiązek posługiwania się kodami PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) dotyczy:

  • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG
  • podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli na przykład spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni, fundacji.

Kiedy trzeba podać kod PKD firmy?

Kody PKD podaje się podczas rejestracji firmy, zarówno we wniosku o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), jak i wtedy, kiedy rejestrujesz spółkę osobową lub kapitałową w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Wyszukiwarka kodów PKD:

Symbol PKD Opis
01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12.Z Uprawa ryżu
01.13.Z
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14.Z
Uprawa trzciny cukrowej
01.15.Z Uprawa tytoniu
01.16.Z
Uprawa roślin włóknistych
01.19.Z
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.21.Z
Uprawa winogron
01.22.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
07.10.Z
Górnictwo rud żelaza
01.25.Z
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.Z
Uprawa drzew oleistych
01.27.Z
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.Z
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.Z
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z
Rozmnażanie roślin
01.41.Z
Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42.Z
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.Z
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.Z
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.Z
Chów i hodowla owiec i kóz
01.46.Z
Chów i hodowla świń
01.47.Z
Chów i hodowla drobiu
01.49.Z
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.61.Z
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.Z
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.20.Z
Pozyskiwanie drewna
02.30.Z
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
02.40.Z
Działalność usługowa związana z leśnictwem
03.11.Z
Rybołówstwo w wodach morskich
03.12.Z
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
03.21.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
06.20.Z
Górnictwo gazu ziemnego
03.22.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
05.10.Z
Wydobywanie węgla kamiennego
05.20.Z
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
06.10.Z
Górnictwo ropy naftowej
07.21.Z
Górnictwo rud uranu i toru
07.29.Z
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
08.11.Z
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.Z
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.91.Z
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
08.92.Z
Wydobywanie torfu
08.93.Z
Wydobywanie soli
08.99.Z
Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.10.Z
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
09.90.Z
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
10.11.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
13.20.C
Produkcja tkanin z włókien chemicznych
10.31.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z
Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52.Z Produkcja lodów
10.71.Z
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.86.Z
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.81.Z Produkcja cukru
10.82.Z
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z
Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z
Produkcja przypraw
10.85.Z
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
21.10.Z
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
10.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.91.Z
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
11.07.Z
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
11.01.Z
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02.Z
Produkcja win gronowych
11.03.Z
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.Z
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05.Z Produkcja piwa
11.06.Z Produkcja słodu
13.20.B
Produkcja tkanin wełnianych
12.00.Z
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
13.10.A
Produkcja przędzy bawełnianej
13.10.B
Produkcja przędzy wełnianej
13.10.C
Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.10.D
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
13.20.A
Produkcja tkanin bawełnianych
13.20.D
Produkcja pozostałych tkanin
13.30.Z
Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.91.Z
Produkcja dzianin metrażowych
13.92.Z
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.Z
Produkcja dywanów i chodników
13.94.Z
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.Z
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96.Z
Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14.11.Z
Produkcja odzieży skórzanej
14.12.Z
Produkcja odzieży roboczej
14.13.Z
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z
Produkcja bielizny
23.13.Z
Produkcja szkła gospodarczego
14.19.Z
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.Z
Produkcja wyrobów futrzarskich
14.31.Z
Produkcja wyrobów pończoszniczych
14.39.Z
Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15.11.Z
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.Z
Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
24.42.A
Produkcja aluminium hutniczego
15.20.Z
Produkcja obuwia
20.11.Z
Produkcja gazów technicznych
20.12.Z
Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15.Z
Produkcja nawozów i związków azotowych
20.17.Z
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.16.Z
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.20.Z
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.30.Z
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.60.Z
Produkcja włókien chemicznych
20.41.Z
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.51.Z
Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z
Produkcja klejów
20.53.Z
Produkcja olejków eterycznych
20.59.Z
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
21.20.Z
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22.11.Z
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.21.Z
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
16.10.Z
Produkcja wyrobów tartacznych
16.21.Z
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.Z
Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
23.14.Z
Produkcja włókien szklanych
16.24.Z
Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.11.Z
Produkcja masy włóknistej
17.12.Z
Produkcja papieru i tektury
17.21.Z
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22.Z
Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
23.51.Z
Produkcja cementu
17.23.Z
Produkcja artykułów piśmiennych
17.24.Z Produkcja tapet
17.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.11.Z
Drukowanie gazet
18.12.Z
Pozostałe drukowanie
18.13.Z
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
23.52.Z
Produkcja wapna i gipsu
18.14.Z
Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19.10.Z
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.20.Z
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
23.11.Z
Produkcja szkła płaskiego
23.12.Z
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.19.Z
Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.20.Z
Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.31.Z
Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.Z
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.41.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.Z
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.Z
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.Z
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.61.Z
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z
Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.Z
Produkcja zaprawy murarskiej
23.65.Z
Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.Z
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.91.Z
Produkcja wyrobów ściernych
23.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.10.Z
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.20.Z
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.31.Z
Produkcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.Z
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.Z
Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.Z Produkcja drutu
24.41.Z
Produkcja metali szlachetnych
24.42.B
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.43.Z
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44.Z
Produkcja miedzi
24.45.Z
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46.Z
Wytwarzanie paliw jądrowych
24.51.Z
Odlewnictwo żeliwa
24.52.Z
Odlewnictwo staliwa
24.53.Z
Odlewnictwo metali lekkich
24.54.A
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.B
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.11.Z
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12.Z
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.Z
Produkcja baterii i akumulatorów
27.31.Z
Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z
Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33.Z
Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.40.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.51.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.Z
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.90.Z
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
29.10.A
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
29.10.B
Produkcja samochodów osobowych
29.10.C
Produkcja autobusów
29.10.D
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
29.10.E
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.Z
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.31.Z
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
30.40.Z
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
29.32.Z
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
30.11.Z
Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.Z
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30.Z
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.91.Z
Produkcja motocykli
30.92.Z
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.Z
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.11.Z
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.21.Z
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29.Z
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.Z
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.40.Z
Produkcja broni i amunicji
25.50.Z
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61.Z
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.71.Z
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.Z
Produkcja zamków i zawiasów
25.73.Z
Produkcja narzędzi
25.91.Z
Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z
Produkcja opakowań z metali
25.93.Z
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z
Produkcja złączy i śrub
25.99.Z
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.11.Z
Produkcja elementów elektronicznych
26.12.Z
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.Z
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.80.Z
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
26.30.Z
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.Z
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.60.Z
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
28.12.Z
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
26.51.Z
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52.Z
Produkcja zegarków i zegarów
26.70.Z
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
28.11.Z
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.13.Z
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z
Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.21.Z
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.Z
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.41.Z
Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.23.Z
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25.Z
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.Z
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.96.Z
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.49.Z
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.91.Z
Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92.Z
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93.Z
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.99.Z
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.01.Z
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z
Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z
Produkcja materaców
31.09.Z
Produkcja pozostałych mebli
32.11.Z
Produkcja monet
46.13.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
32.12.Z
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.Z
Produkcja instrumentów muzycznych
32.30.Z
Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z
Produkcja gier i zabawek
32.91.Z
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.50.Z
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
33.11.Z
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z
Naprawa i konserwacja maszyn
46.15.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
33.13.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.15.Z
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16.Z
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.14.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.17.Z
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
33.20.Z
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z
Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z
Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z
Dystrybucja energii elektrycznej
46.16.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
35.14.Z
Handel energią elektryczną
35.21.Z
Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23.Z
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.30.Z
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
77.35.Z
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
36.00.Z
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
37.00.Z
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
38.11.Z
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
46.31.Z
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
38.21.Z
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.31.Z
Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
41.10.Z
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z
Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
46.32.Z
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
42.13.Z
Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
46.45.Z
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
42.99.Z
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z
Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z
Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z
Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z
Malowanie i szklenie
43.39.Z
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.14.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
45.20.Z
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.11.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.17.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23.Z
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z
Sprzedaż hurtowa skór
46.64.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.33.Z
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.A
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.65.Z
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.37.Z
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.46.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.Z
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.51.Z
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.61.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.Z
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.66.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.71.Z
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.52.Z
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.11.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.41.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.10.Z
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.20.Z
Transport kolejowy towarów
50.30.Z
Transport wodny śródlądowy pasażerski
49.31.Z
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.Z
Działalność taksówek osobowych
49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z
Transport drogowy towarów
49.42.Z
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.50.A
Transport rurociągami paliw gazowych
49.50.B
Transport rurociągowy pozostałych towarów
50.10.Z
Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.20.Z
Transport morski i przybrzeżny towarów
50.40.Z
Transport wodny śródlądowy towarów
51.10.Z
Transport lotniczy pasażerski
51.21.Z
Transport lotniczy towarów
51.22.Z
Transport kosmiczny
52.10.A
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.22.A
Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.23.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
52.24.A
Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B
Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.C
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.A
Działalność morskich agencji transportowych
52.29.B
Działalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.C
Działalność pozostałych agencji transportowych
53.10.Z
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.Z
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z
Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów
66.30.Z
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
58.11.Z
Wydawanie książek
58.12.Z
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z
Wydawanie gazet
58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z
Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61.10.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
68.10.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
61.90.Z
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z
Działalność portali internetowych
63.91.Z
Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.01.Z
Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
64.11.Z
Działalność banku centralnego
68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
64.19.Z
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z
Działalność holdingów finansowych
64.30.Z
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.91.Z
Leasing finansowy
64.92.Z
Pozostałe formy udzielania kredytów
73.20.Z
Badanie rynku i opinii publicznej
64.99.Z
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
65.11.Z
Ubezpieczenia na życie
65.12.Z
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.20.Z Reasekuracja
65.30.Z
Fundusze emerytalne
66.11.Z
Zarządzanie rynkami finansowymi
74.10.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
66.12.Z
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.Z
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.21.Z
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.Z
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.31.Z
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z
Działalność prawnicza
69.20.Z
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z
Działalność w zakresie architektury
71.12.Z
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A
Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B
Pozostałe badania i analizy techniczne
72.11.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
73.12.A
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.20.Z
Działalność fotograficzna
74.30.Z
Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.00.Z
DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
77.11.Z
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.31.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.39.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z
Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.A
Działalność agentów turystycznych
79.11.B
Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B
Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.10.Z
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
85.41.C
Placówki doskonalenia nauczycieli
80.20.Z
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.30.Z
Działalność detektywistyczna
81.10.Z
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z
Pozostałe sprzątanie
81.30.Z
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z
Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.Z
Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.11.Z
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.12.Z
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.13.Z
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
84.21.Z
Sprawy zagraniczne
84.22.Z
Obrona narodowa
84.23.Z
Wymiar sprawiedliwości
84.24.Z
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
84.25.Z
Ochrona przeciwpożarowa
84.30.Z
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
85.10.Z
Placówki wychowania przedszkolnego
85.20.Z
Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B
Licea ogólnokształcące
85.32.A Technika
85.32.B
Branżowe szkoły I stopnia
85.32.C
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.32.D
Branżowe szkoły II stopnia
85.41.A
Szkoły policealne
85.41.B
Kolegia pracowników służb społecznych
85.42.Z Szkoły wyższe
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A
Nauka języków obcych
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
86.10.Z
Działalność szpitali
86.21.Z
Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z
Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z
Praktyka lekarska dentystyczna
86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B
Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C
Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D
Działalność paramedyczna
86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
91.01.A
Działalność bibliotek
87.30.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z
Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
91.01.B
Działalność archiwów
91.02.Z
Działalność muzeów
91.03.Z
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
92.00.Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93.11.Z
Działalność obiektów sportowych
93.12.Z
Działalność klubów sportowych
93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
94.11.Z
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z
Działalność organizacji profesjonalnych
94.20.Z
Działalność związków zawodowych
94.91.Z
Działalność organizacji religijnych
94.92.Z
Działalność organizacji politycznych
94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.11.Z
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.21.Z
Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.Z
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.Z
Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
97.00.Z
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
98.10.Z
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
98.20.Z
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
99.00.Z
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Źródło informacji:

  • https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
5/5 - (7 votes)