Zaktualizowano: 13 listopada.2023 r.

Przeciętne wynagrodzenie (średnia krajowa) od 1950 r. do 2022 r., które jest ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Co to jest średnia krajowa?

Przeciętne wynagrodzenie – średnia płaca (w danym kraju, sektorze gospodarki, przedsiębiorstwie). Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

Co to jest przeciętne wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie to najprościej ujmując średnia płaca w danym kraju. Średnią krajową oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim. W Polsce przeciętne wynagrodzenie obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Średnia krajowa od 1950 r. do 2022 r.:

Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950-2022

Lata Przeciętne wynagrodzenie w zł
1950 6 612 (551 x 12)
1951 7 188 (599 x 12)
1952 7 824 (652 x 12)
1953 11 040 (920 x 12)
1954 11 700 (975 x 12)
1955 12 096 (1008 x 12)
1956 13 416 (1118 x 12)
1957 15 348 (1279 x 12)
1958 16 176 (1348 x 12)
1959 17 436 (1453 x 12)
1960 18 720 (1560 x 12)
1961 19 500 (1625 x 12)
1962 20 160 (1680 x 12)
1963 21 156 (1763 x 12)
1964 21 792 (1816 x 12)
1965 22 404 (1867 x 12)
1966 23 208 (1934 x 12)
1967 24 192 (2016 x 12)
1968 25 272 (2106 x 12)
1969 26 088 (2174 x 12)
1970 26 820 (2235 x 12)
1971 28 296 (2358 x 12)
1972 30 108 (2509 x 12)
1973 33 576 (2798 x 12)
1974 38 220 (3185 x 12)
1975 46 956 (3913 x 12)
1976 51 372 (4281 x 12)
1977 55 152 (4596 x 12)
1978 58 644 (4887 x 12)
1979 63 924 (5327 x 12)
1980 72 480  (6040 x 12)
1981 92 268 (7689 x 12)
1982 139 572 (11 631 x 12)
1983 173 700 (14 475 x 12)
1984 202 056 (16 838 x 12)
1985 240 060 (20 005 x 12)
1986 289 140 (24 095 x 12)
1987 350 208 (29 184 x 12)
1988 637 080 (53 090 x 12)
1989 2 481 096 (206 758 x 12)
1990 12 355 644 (1 029 637 x 12)
1991 21 240 000 (1 770 000 x 12)
1992 35 220 000 (2 935 000 x 12)
1993 47 940 000 (3 995 000 x 12)
1994 63 936 000 (5 328 000 x 12)
1995 8 431,44 (702,62 x 12)
1996 10 476,00 (873,00 x 12)
1997 12 743,16 (1061,93 x 12)
1998 14 873,88 (1239,49 x 12)
1999 20 480,88 (1706,74 x 12)
2000 23 085,72 (1923,81 x 12)
2001 24 742,20 (2061,85 x 12)
2002 25 598,52 (2133,21 x 12)
2003 26 417,64 (2201,47 x 12)
2004 27 474,84 (2289,57 x 12)
2005 28 563,48 (2380,29 x 12)
2006 29 726,76 (2477,23 × 12)
2007 32 292,36 (2691,03 x 12)
2008 35 326,56 (2943,88 × 12)
2009 37 235,52 (3102,96 x 12)
2010 38 699,76 (3224,98 x 12)
2011 40 794,24 (3399,52 x 12)
2012 42 260,04 (3521,67 x 12)
2013 43 800,72 (3650,06 x 12)
2014 45 401,52 (3783,46 x 12)
2015 46 797,36 (3899,78 x 12)
2016 48 566,52 (4047,21 x 12)
2017 51 258,12 (4271,51 x 12)
2018 55 020,36 (4585,03 x 12)
2019 59 018,04 (4918,17 x 12)
2020 62 009,64 (5167,47 x 12)
2021 67 950,36 (5662,53 x 12)
2022 76 153,80 (6346,15 x 12)

Przeciętne wynagrodzenie w 2023:

  • w I kwartale 2023 r. – 7124,26 zł,
  • ​​​​​​​w II kwartale 2023 r. – 7005,76 zł.

Źródło informacji:

1)https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/przecietne-wynagrodzenie-w-latach

4.4/5 - (5 votes)