Zaktualizowano: 6 lipca.2021 r.

Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła nową infolinię od 6 lipca 2021 na której konsultanci udzielają informacji na temat wniosków złożonych do POT. Jakie informację można uzyskać na infolinii POT? Jaki jest aktualny numer na infolinie POT? W jakich godzinach jest czynna infolinia POT?

Wakacje z polskim bonem turystycznym 2020

Co to jest Polska Organizacja Turystyczna (POT)?

Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jakie zadania realizuje POT?

Polska Organizacja Turystyczna realizuje zadania określone ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej. Zajmuje się takimi rzeczami jak:

 • promuje Polskę jako kraj atrakcyjny dla turystów – nowoczesny, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej są prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą;
 • organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych;
 • zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje odzwierciedlenie w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do naszego kraju;
 • współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi w celu zwiększenia zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. W ramach współpracy z organizowane są seminaria, szkolenia, a także imprezy promocyjne;
 • wydaje materiały poświęcone Polsce w 12 językach, które promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, prezentują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę;
 • analizuje trendy w światowej turystyce we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tą dziedziną, co pozwala wyznaczać priorytety w polskiej turystyce;
 • rozwija działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowej;
 • prowadzi Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT).

Infolinia Polskiej Organizacji Turystycznej

6 lipca 2021 r. został uruchomiony nowy numer telefonu do Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczący wniosków złożonych do POT o ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu oraz o ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu. Infolinia POT jest dostępna pod numerem telefonu 800 70 22 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

Infolinia Polskiego Bonu Turystycznego jest dostępna pod numerem telefonu +(48 ) 22 11 22 111

Wnioski do Polskiej Organizacji Turystycznej

Wnioski do POT można składać na nowym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/. Nowy wniosek do POT zawiera wzór oświadczenia, które dotyczy pobierania świadczenia wychowawczego. Każdy z wnioskodawców może złożyć takie oświadczenie i przesłać do POT z wnioskiem. Może to skrócić czas rozpatrywania sprawy przez POT.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/infolinia-polskiej-organizacji-turystycznej/4096463
 2. https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/podstawowe-informacje/zadania-pot
 3. https://www.pot.gov.pl/pl/fundusze-ue/dzialanie-6-3-po-ig-projekt-pot/kontakt
5/5 - (1 vote)