Zaktualizowano: 17 stycznia.2021 r.

Nowy adres Polskiej Organizacji Turystycznej dla wniosków w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego już dostępny! Sprawdź na jaki adres trzeba wysłać wniosek w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego.

Pomoc odnośnie tego na jaki adres trzeba wysłać wniosek w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego

Polska Organizacja Turystyczna (POT)

Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii. POT jest jedną z ponad 200 narodowych organizacji turystycznych na świecie.

Nowy adres Polskiej Organizacji Turystycznej dla wniosków

Polska Organizacja Turystyczna (POT) udostępniła nowy adres do składania wniosków w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego. Na jaki adres trzeba wysłać wniosek? Wniosek w formie papierowej należy wysłać na adres: ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka. Możesz wysłać wniosek również na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wniosek o bon turystyczny do pobrania:

Wniosek o Polski Bon Turystyczny można pobrać tutaj: https://bonturystyczny.polska.travel/download/wniosek_o_bon_wzor.docx

Wniosek o Polski Bon Turystyczny składają osoby, które spełniają wymagane warunki i nie widzą zakładki [Polski Bon Turystyczny] w zakładce [Ogólny].

Kiedy pojawi się bon turystyczny w zakładce na PUE ZUS?

Po wysłaniu wniosku w formie papierowej lub elektronicznej Polska Organizacja Turystyczna (POT) rozpatrzy wniosek i wyda decyzję. Po rozpatrzeniu i przyznaniu bonu turystycznego przez POT pojawi się zakładka [Polski Bon Turystyczny], która będzie widoczna na PUE ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowy-adres-polskiej-organizacji-turystycznej-dla-wnioskow-w-sprawie-brakujacych-uprawnien-do-polskiego-bonu-turystycznego/3520780
  2. https://bonturystyczny.polska.travel/
5/5 - (1 vote)