Nowy adres Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) do składania wniosków

Nowy adres Polskiej Organizacji Turystycznej dla wniosków w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego już dostępny! Sprawdź na jaki adres trzeba wysłać wniosek w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego.

Pomoc odnośnie tego na jaki adres trzeba wysłać wniosek w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego

Nowy adres Polskiej Organizacji Turystycznej dla wniosków

Polska Organizacja Turystyczna (POT) udostępniła nowy adres do składania wniosków w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego. Na jaki adres trzeba wysłać wniosek? Wniosek w formie papierowej należy wysłać na adres: ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka. Możesz wysłać wniosek również na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wniosek o bon turystyczny do pobrania:

Wniosek o Polski Bon Turystyczny można pobrać tutaj: https://bonturystyczny.polska.travel/download/wniosek_o_bon_wzor.docx

Wniosek o Polski Bon Turystyczny składają osoby, które spełniają wymagane warunki i nie widzą zakładki [Polski Bon Turystyczny] w zakładce [Ogólny].

Kiedy pojawi się bon turystyczny w zakładce na PUE ZUS?

Po wysłaniu wniosku w formie papierowej lub elektronicznej Polska Organizacja Turystyczna (POT) rozpatrzy wniosek i wyda decyzję. Po rozpatrzeniu i przyznaniu bonu turystycznego przez POT pojawi się zakładka [Polski Bon Turystyczny], która będzie widoczna na PUE ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowy-adres-polskiej-organizacji-turystycznej-dla-wnioskow-w-sprawie-brakujacych-uprawnien-do-polskiego-bonu-turystycznego/3520780
  2. https://bonturystyczny.polska.travel/