Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) organizuje Dzień Seniora w ZUS wspólnie z partnerami. Wydarzenia w ramach dnia Seniora 2022 pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” będą się odbywały w całym kraju, a udział w nich jest bezpłatny. ZUS przygotował z myślą o seniorach publikację „ZUS dla Seniora”. Czym jest dzień seniora w ZUS? Kiedy odbywa się dzień seniora ZUS w 2022 r.? Gdzie można zobaczyć harmonogram Dzień Seniora 2022 „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”?

ZUS dla Seniora

Czym jest dzień seniora w ZUS?

Dzień Seniora w ZUS to wydarzenie organizowane po raz szósty wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń na trenie całego kraju, które są organizowane dla osób starszych. ZUS chce przekazać seniorom wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, świadczeniach z ZUS, ale również zachęcić ich do wyjścia z domu. W czasie spotkań seniorzy skorzystają z porad ekspertów ZUS m.in. w zakresie waloryzacji, zatrudnienia na emeryturze czy zasad wyliczania emerytur.

Co będzie się działo na dniu seniora w 2022?

W ramach Dnia Seniora z ZUS w 2022 r. zostały zaplanowane:

 • spotkania i konsultacje,
 • prelekcje, panele dyskusyjne,
 • stoiska informacyjne,
 • dyżury telefoniczne.

Podczas wydarzeń senior może skorzystać z porad:

 • specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekspertów z:
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Policji,
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  • Fundacji Polska Bezgotówkowa,
  • Warszawskiego Instytutu Bankowości,.
 • pracowników lokalnych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Tematyka wydarzeń Dnia Seniora 2022

Podczas wydarzeń w ramach Dnia seniora 2022 uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów instytucji partnerskich. Na spotkaniach poruszane tematy związane m.in. z:

 • waloryzacją, przeliczaniem emerytur, zasadami dorabiania do świadczeń oraz korzyściami związanymi z pobieraniem świadczeń z ZUS na konto w banku;
 • profilaktyką zdrowotną i bezpiecznym przyjmowaniem leków;
 • dostępnością w różnych dziedzinach życia i wsparciem PFRON w tym zakresie;
 • zasadami kupowania na prezentacjach oraz możliwościami ich zwrotu;
 • bezpieczeństwem seniorów, czyli sposobami, jak uchronić się przez oszustami, którzy stosują m.in. metody na wnuczka lub na policjanta;
 • aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz pomocą i wsparciem w kwestiach zdrowia psychicznego;
 • bezpiecznymi zakupami online i bankowością elektroniczną.

Harmonogram wydarzeń Dzień Seniora 2022 „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Wydarzenia w ramach Dnia Seniora 2022 „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” będą odbywały się przez cały październik na terenie wszystkich oddziałów ZUS.

Białystok

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
01-31.10.Oddział w Białymstoku 8.00-15.00Fundacja Polska Bezgotówkowa – stoisko z materiałami promującymi bezgotówkowy obrót pieniędzmi.
07.10Urząd Wojewódzki w Białymstoku10:00-15:00Oddział ZUS w Białymstoku oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów współorganizują Dzień Seniora w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
11.10Oddział w Białymstoku9.00-14.00Badanie przesiewowe słuchu w ramach programu „Słuch na Plus”, którego inicjatorem jest firma Modelowanie Słuchu.
12.10Oddział w Białymstoku9:00-14:00Narodowy Fundusz Zdrowia – stoisko eksperckie (EKUZ, IKP, sanatoria, analiza składu ciała)
12.10Inspektorat w Suwałkach9:00-14:00Narodowy Fundusz Zdrowia – stoisko eksperckie (EKUZ, IKP, sanatoria, analiza składu ciała)
12.10Inspektorat w Łomży9:00-14:00Narodowy Fundusz Zdrowia – stoisko eksperckie (EKUZ, IKP, sanatoria, analiza składu ciała)
25.10Inspektorat w Zambrowie9.00-14.00Badanie przesiewowe słuchu w ramach programu „Słuch na Plus”, którego inicjatorem jest firma Modelowanie Słuchu.
27.10Inspektorat w Łomży9.00-14.00Badanie przesiewowe słuchu w ramach programu „Słuch na Plus”, którego inicjatorem jest firma Modelowanie Słuchu.

Chorzów

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
10-09-2022Park Zamkowy w Mysłowicach14:00-18:00V Dzień Seniora organizowany przez Urząd Miasta w Mysłowicach z Mysłowicką Radą Seniorów. Wydarzenie plenerowe.
03.10.2022Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie09:00-12:00Dzień Seniora organizowany przez Oddział ZUS w Chorzowie i PZERII. W programie wydarzenia znajdują się: 9:00-9:30Przywitanie gości, przemowy wstępne gospodarza i współorganizatorów. 9:30-9:45Prelekcja „ZUS dla Seniora” Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 9:45-10:30Prelekcja „Rola higieny psychicznej w  kształtowaniu samopoczucia Seniora” Lekarz, Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 10:30-11:00Dyskusja. 11:00-11:30Warsztat dla seniorów „Szczęśliwy z samym sobą, czyli elementy treningu uważności” Fizjoterapeuta, Przedstawiciel Dziennego Domu Senior+. 11:30-12:00Zakończenie spotkania. Wydarzeniu będą towarzyszyły dodatkowe atrakcje: •kiermasz rękodzieła, •stoiska informacyjne instytucji zewnętrznych promujących bankowość bezgotówkową, •punkt pomiaru poziomu ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Chrzanów

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
3.10.2022Inspektorat w Suchej Beskidzkiej10:00 – 12:00Dyżur telefoniczny „Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.” tel. 33 874 16 76 Specjalista ZUS udzieli informacji związanych z tematem, a w szczególności: •kogo dotyczy, •jakie dokumenty są wymagane, •kiedy, gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty, •jak i kiedy ZUS załatwi sprawę, •czy można się odwołać, •bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.
4.10.2022Inspektorat w Olkuszu9:00 – 11:00Dyżur telefoniczny „Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.” tel. 32 641 33 34 Specjalista ZUS udzieli informacji związanych z tematem, a w szczególności: •kogo dotyczy, •jakie dokumenty są wymagane, •kiedy, gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty, •jak i kiedy ZUS załatwi sprawę, •czy można się odwołać, •bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.
6.10.2022Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Andrychowie ul. Krakowska 1129:15 – 12:00Udział ekspertów z Inspektoratu ZUS w Wadowicach w dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich. Nasi pracownicy przeprowadzą prelekcje nt. : • zmian podatkowych dla emerytów od lipca 2022 r. – czy warto rezygnować z ulgi podatkowej pobierając dwa świadczenia lub pracując na emeryturze, • korzystnych warunków do przechodzenia na emeryturę; • kiedy można przeliczyć otrzymywane świadczenie.
7.10.2022Oddział w Chrzanowie9:00 – 11:00Dyżur telefoniczny „Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.” tel. 32 318 11 97 Specjalista ZUS udzieli informacji związanych z tematem, a w szczególności: •kogo dotyczy, •jakie dokumenty są wymagane, •kiedy, gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty, •jak i kiedy ZUS załatwi sprawę, •czy można się odwołać, •bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.
10.10.2022Sala klubowa Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7 Andrychów15:30 – 17:30Spotkanie specjalistów z Inspektoratu ZUS w Wadowicach z seniorami z Andrychowa. Podczas spotkania nasi pracownicy przeprowadzą prelekcję m.in. nt. prewencji i rehabilitacji rentowej – kierowanie i sposób skorzystania, korzystnych warunków do przechodzenia na emeryturę, kiedy można przeliczyć otrzymywane świadczenie.
10.10.2022Inspektorat w Suchej Beskidzkiej10:00 – 12:00Dyżur telefoniczny „Kiedy można przeliczyć już przyznaną i pobieraną emeryturę/rentę” tel. 33 874 16 76 Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, m.in.: • jakie należy złożyć dokumenty, • czy można złożyć dokumenty nie wychodząc z domu, • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.
14.10.2022Oddział w Chrzanowie9:00 – 11:00Dyżur telefoniczny „Kiedy można przeliczyć już przyznaną i pobieraną emeryturę/rentę” tel. 32 318 11 97 Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, m.in.: • jakie należy złożyć dokumenty, • czy można złożyć dokumenty nie wychodząc z domu, • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.
20.10.2022Inspektorat w Oświęcimiu10:00 – 12:00Dyżur telefoniczny „Kiedy można przeliczyć już przyznaną i pobieraną emeryturę/rentę” tel. 691 458 952 Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, m.in.: • jakie należy złożyć dokumenty, • czy można złożyć dokumenty nie wychodząc z domu, • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.

Koszalin

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
7.10.2022Biblioteka Miejska w Drawsku Pom.10;30debata społeczna Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. – „Świadomy Senior – bezpieczny Senior” Podczas debaty wystąpimy z prelekcją (w zakresie bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo). W kuluarach stanowisko mobilne ZUS – porady experta w zakresie emerytur.

Kraków

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
22.09.2022Park Jordana w Krakowie10:00-14:00IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie.

Stoisko informacyjno-konsultacyjne ZUS w zakresie:

– świadczeń emerytalno – rentowych; – mobilny PUE ZUS ROOM – konkursy dla seniorów

4.10.2022Biuro Terenowe w Miechowie10:00-14:00Konkultacje specjalistów z NZ
5.10.2022Kraków10:00-12:00Dyżur telefoniczny:

Temat:  Kiedy przysługuje prawo do przeliczenia emerytury lub renty

11.10.2022Biuro Terenowe w Myślenicach10:00-14:00Konkultacje specjalistów z NZ
12.10.2022Kraków10:00-12:00Dyżur telefoniczny:

Temat:  Świadczenia emerytalne dla nauczycieli

18.10.2022Biuro Terenowe w Proszowicach10:00-14:00Konkultacje specjalistów z NZ
19.10.2022Kraków10:00-12:00Dyżur telefoniczny:

Temat:  Zmiana danych osobowych lub adresowych, wypłata świadczenia na rachunek bankowy, zmiana numeru rachunku bankowego- kiedy i jakie dokumenty złożyć?

20.10.2022Hotel Sympozjum w Krakowie10:00-12:00Dzień Seniora PZERiI Oddział Kraków- Podgórze

Stoisko informacyjno-konsultacyjne ZUS w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.

26.10.2022Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie15:00-16:30Warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK

Zakres tematyczny warsztatów: 1.Formy kontaktu z ZUS – co to jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS, – możliwość  założenia konto na PUE ZUS, – jakie dokumenty można złożyć przez PUE, – jak zarezerwować i anulować wizytę stacjonarną w placówce ZUS przez PUE, – bezpieczna wizyta w ZUS – korzyści z e-wizyty i jak na taką wizytę się umówić.

2.Świadczenia emerytalno- rentowe – kiedy przysługuje prawo do przeliczenia emerytury lub renty, – zmiana danych osobowych lub adresowych, – wypłata świadczenia na rachunek bankowy, – zmiana numeru rachunku bankowego.

 

Legnica

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
12.09.2022Złotoryja10.00-11.15spotkanie z seniorami z Klubu Seniora w Złotoryi na temat: Co każdy senior wiedzieć powinien?; omawiane zagadnienia: bezpieczeństwo seniorów, 14. emerytura, bezpieczeństwo danych seniora, zmiana wypłaty świadczenia, wyłudzenie danych, programy 500+ i dobry Start 300+ – senior jako opiekun prawny, świadczenie uzupełniające (500+ dla seniora) i Matki 4+ – rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
15.09.2022Bolesławiec10.00 – 12.00spotkanie z seniorami w placówce Dziennego Domu Senior+  w Bolesławcu na  temat: Co każdy senior wiedzieć powinien?; omawiane zagadnienia: przeliczanie świadczeń, 14. emerytura, świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych, ustanawianie pełnomocnika do repezentowania i załatwiania spraw w ZUS, korzyści z przekazywania świadczeń na rachunki bankowe, zmiany danych adresowych i rachunków bankowych
4-5.10.2022Legnica11.00-15.00Legnickie Dni Seniora w Akademii Rycerskiej w Legnicy; dwudniowe wydarzenie, które przebiega pod hasłem „Zdrowy, bezpieczny i aktywny senior/legniczanin”; współorganizatorem spotkania jest ZUS; w trakcie wydarzenia wykład praocwnika ZUS na temat „Co każdy senior wiedzieć powinien?” oraz stoisko informacyjne ZUS;

organizatorzy główni: Urząd Miasta Legnica oraz Legnickie Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury

10.10.2022Głogów11.00-13.00spotkanie z seniorami z Domu Dziennego Pobytu Cicha Przystań w Głogowie na temat: Co każdy senior wiedzieć powinien?
październikLwówek Śląski11.00-13.00spotkanie z seniorami z Lwóweckiego Stowarzyszenia Seniorów Serdeczna Dłoń na temat: Co każdy senior wiedzieć powinien?
październikJawor11.00.-13.00dyżur pracownika ZUS w Jaworskim Stowarzyszeniu Seniorów „Złota Jesień”

Nowy Sącz

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
    
1.10.2022 r.Dwór Starostów, ul. Antoniego Kity 17 w Muszynie13.00-17.00Powiatowy Dzień Seniora godz. 13.00 – uroczyste rozpoczęcie godz. 13.15 – ZUS dla seniora – ZUS Oddział w Nowym Sączu godz. 14.00 – Świadomy senior, to bezpieczny senior – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu godz. 15.00 – przerw kawowa -konsultacje ze specjalistami godz. 16.00 – Spektakl „Zwiedzajcie Ziemię Sądecką” Wojciecha Młynarskiego – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu godz. 17.00 – Biesiada Senioralna
12.10.2022 r.Dziennym Domu Senior+ ul. Spacerowa 8 w Limanowej 10.00 – 12.00Spotkanie z ekspertami ZUS, NFZ, Policji ZUS dla Seniora •od czego zależy wysokość emerytury, czy mogę ją podwyższyć? •ogólne zasady waloryzacji świadczeń •500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji •e-wizyta. Zostań w domu, załatwiaj swoje sprawy w ZUS •Emerytury na bank bezpieczne. Chroń swoje oszczędności. Nie daj się oszukać! Policja – „Świadomy, to bezpieczny senior” NFZ – Refundacja produktów dla seniorów. Jak skorzystać z dofinansowania? Profilaktyka wśród seniorów.
20.10.2022 r.Nowy Targ, Pływalnia Miejska w Nowym Targu, pl. Evry 4 – wstęp wolny10.00-14.00DNI SENIORA 20, 21, 22 październik 2022 R. Z D R O W O  i  B E Z P I E C Z N I E Program spotkania: 10:00 – uroczyste rozpoczęcie spotkania 10:10 – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – oferta dla Seniorów 10:15 –  ZUS dla Seniora – wykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych •od czego zależy wysokość emerytury, czy mogę ją podwyższyć? •ogólne zasady waloryzacji świadczeń •500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji •e-wizyta. Zostań w domu, załatwiaj swoje sprawy w ZUS •emerytury na bank bezpieczne. Chroń swoje oszczędności. Nie daj się oszukać! 10:45 – Bezpieczeństwo Seniorów – wykład Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 11:00 – występ – Chór Srebrne Nuty 11:40 – przerwa na poczęstunek 12:00 – „Choroba zakrzepowo-zatorowa- niewydolność żylna” wykład – lek. med. Maciej Mikulski – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa 12:45 – występ zespołu „Wirujące Babki – Uniwersytet Trzeciego Wieku 13:15 – „Ćwiczenia ruchowe dla Seniorów” – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – wykład oraz praktyczny instruktaż 14:00 – zakończenie21 październik 2022 r. (piątek) Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu,   Al. 1000-lecia 37 – wstęp wolny 18:00 – prezentacja stowarzyszeń senioralnych działających w Nowym Targu 19:00 – Koncert dla Seniorów – tytuł

22 październik 2022 r. (sobota) Integracyjne ognisko dla Seniorów – Nowym Targu, ul. Składowa – wstęp wolny

26.10.2022 r.Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 778.00-15.00Dni Otwarte w ZUS dla Seniora: – indywidualne konsultacje dla Seniorów, – ubankowienie – załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu? (konsultacje PUE, e-Wizyta)  
 Inspektorat ZUS w Gorlicach ul. Jagiełły 148.00-15.00Dni Otwarte w ZUS dla Seniora: – indywidualne konsultacje dla Seniorów, – ubankowienie – załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu? (konsultacje PUE, e-Wizyta)  
 Inspektorat ZUS w Limanowa ul. Józefa Marka 218.00-15.00Dni Otwarte w ZUS dla Seniora: – indywidualne konsultacje dla Seniorów, – ubankowienie – załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu? (konsultacje PUE, e-Wizyta)  
 Insektorat ZUS w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 108.00-15.00Dni Otwarte w ZUS dla Seniora: – indywidualne konsultacje dla Seniorów, – ubankowienie – załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu? (konsultacje PUE, e-Wizyta)  

Ostrów Wielkopolski

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
4 października 2022 r.Inspektorat ZUS w Wolsztynie ul. Poznańska 1 10:00-12:30Harmonogram: • 10:00-10:30 – Komenda Powiatowa Policji , Temat: Bezpieczeństwo seniorów, przestępstwa na osobach starszych, cyberzagrożenia, • 10:30-11:00 – Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna, Temat: bezpieczeństwo farmakologiczne, choroby zakaźne, ochrona przed kleszczami • 11:15-11:45 – Straż Miejska w Wolsztynie, Temat: oszustwa o podłożu medycznym, zachowanie dobrostanu medycznego, stosowanie ziół, suplementów, • 11:45-12:30 – Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Wolsztynie, temat: pierwsza pomoc, zagrożenia związane z sezonem grzewczym Zaproszone instytucje: 1. Komenda Powiatowa Policji W Wolsztynie 2. Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Wolsztynie 3. Straż Miejska w Wolsztynie 4. Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Wolsztynie
5 października 2022 r.Centrum Integracji Lokalnej w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 1614:00-16:00Ostrowskie Dni Seniora
6 października 2022 r.Klub Integracji Lokalnej w Kościanie ul. Bernardyńska 10:00-11:30Spotkanie ekspertów ZUS z seniorami. Tematyka spotkania: •Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny; •Świadczenie uzupełniające 500+; •Renta socjalna; •Świadczenie rehabilitacyjne; •Renta z tytułu niezdolności do pracy.
12 październik 2022 r. Całodzienny Klub Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie ul. Sikorskiego 313:15-15:00Spotkanie informacyjno-edukacyjne z seniorami klubu. • Prelekcja na temat zmniejszenia stopy podatkowej oraz przyznawania świadczeń, przychodu mającego wpływ na wysokość świadczeń, • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, • możliwości załatwiania spraw bez wychodzenia z domu – przez PUE ZUS, COT oraz e-wizytę, • korzyści z bezgotówkowego obrotu pieniędzmi, z posiadania konta w banku i pobierania na nie świadczeń z ZUS, • porady indywidualne eksperta. W spotkaniu udział wezmą także fukcjonariusze Komendy Powiatowe Policji w Kępnie.
12 październik 2022 r. Stowarzyszenie na Recz Witaszyc Al. Wolności 37 w Witaszycach 16:00-18:00Spotkanie z seniorami „Bezpieczny Senior”. Harmonogram spotkania: •Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej, •Przedstawiciel Państwowej Straż Pożarnej – zagrożenia pożarowe w gospodarstwie domowym, •Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ubankowienie-korzyści z pobierania świadczenia z konta bankowego, – przeliczenie emerytury w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia – mobilny punkt PUE ZUSZaproszone instytucje: Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie, Państwowa Straż Pożarna w Jarocinie
18 października 2022 r. Dzień Seniora na telefon 12:00-14:00Pod dyżurnym numer telefonu 502 008 715 dowiesz się o: – bezgotówkowej formie  pobierania świadczeń z ZUS, – waloryzacji, – kiegy można przeliczeyć emeryturę.
19 października 2022 r. Inspektorat ZUS w Rawiczu ul.Mikołajewicza 189:00-12:00W programie: 1. Stoisko informacyjne ZUS – niezdolność do pracy a niepełnosprawność, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, porady indywidualne eksperta. 2. Stoisko informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu – porady indywidualne eksperta. 3. Stoisko informacyjne Urzędu Administracji Skarbowej – porady indywidualne eksperta. W trakcie spotkania odbęda sie prelekcje: Dietetyka –  jak zadbać o zdrowie poprzez zdrową dietę; Psychologa –  integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Narodowego Funduszu Zdrowia – programy wsparcia NFZ Policja – jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej oraz social mediów Państwowa Straż Pożarna – jak ustrzec się przed pożarem oraz zaczadzeniem Będzie można również skorzystać z pomiaru ciśnienia krwi oraz zbadać poziom cukru we krwi, wykonywanych przez uczniów WSCKZiU w Rawiczu
20 października 2022 r. Sala Wiejska w Łęgu 12:00-16:00Spotkanie informacyjne dla Seniorów. Tematem spotkania będzie: •dodatek a zasiłek pielęgnacyjny; •świadczenie uzupełniające 500+; •Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo. Zaproszone instytucje, które na stoiskach będą udzielać porad: Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pleszewie.
20 października 2022 r. Klub Senior + ,,BARTEK” w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 37 12:00-15:00Spotkanie informacyjne z seniorami klubu. Tematyka spotkania: •bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS, •waloryzacja świadczeń, •przeliczenie emerytury.
21 października 2022 r. Inspektorat ZUS w Lesznie Al. Kradińskiego 36 10:00-12:00Harmonogram: 10:00 – 12:00 prelekcje: • Komenda Miejska Policji Leszno – „Bezpieczny Senior”, • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie – tematy promujące zdrowe zachowania, m.in.: „Nikotyna legalny narkotyk”, „Alkohol droga donikąd”, • KM Państwowej Straży Pożarnej – „Bezpieczne życie Seniora”, • NFZ Leszno – „NFZ w pigułce Zaproszone instytucje: – Komenda Miejska Policji w Lesznie, – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, – KM Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, – NFZ Leszno.
24 października 2022 r. Dzień Seniora na telefon 12:00-14:00Pod dyżurnym telefonem 62 725 20 19 dowiesz się o: • waloryzacji świadczeń, • przeliczaniu emerytury, • dodatkowych świadczeniach (13- ta i 14 –ta emerytura), • świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, • bezgotówkowej formie pobierania świadczeń z ZUS
24 października 2022 r. Dzienny Dom „SENIOR+ w Krotoszynie ul. Kobierska 711:00-13:00Spotkanie informacyjno-edukacyjne z seniorami klubu. Tematem spotkania będą: • waloryzacja świadczeń, • przeliczanie emerytury, • dodatkowe świadczenia (13- ta i 14 –ta emerytura), • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS
25 października 2022 r. Dzień Seniora na telefon 12:00-14:00Pod dyżurnym numer telefonu 502 008 715 ekspert ZUS odpowie na pytania na temat: •bezgotówkowej formie pobierania świadczeń z ZUS, •waloryzacji, •kiedy można przeliczyć emeryturę.
26 października 2022 rInspektorat ZUS w Kaliszu ul. M. Konopnickiej 3110:00-13:00Harmonogram: 1. Prelekcja w tematyce świadczeń długoterminowych (prelegent ZUS) • zasady waloryzacji emerytur i rent • przeliczanie emerytury, • wcześniejsze emerytury, • czy emeryci i renciści mogą dorabiać • od czego zależy wysokość emerytury • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS. 2. Stanowisko eksperckie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3. Prelekcja w tematyce „Bezpieczeństwa Seniora” (prelegenci KM Policji w Kaliszu) • krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa • metody działania oszustów • zasady bezpieczeństwa obowiązujące niechronionych uczestników ruchu drogowego 4. Poradnictwo w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowania do zaopatrzenia (ortopedyczne, środki higieny itp..) 5. Stoisko Banku Pocztowego – Bezpieczny Senior Zaproszone instytucje: KM Policji w Kaliszu, NFZ, Bank Pocztowy

Piła

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
28.09.2022 r.Centrum Integracji Społecznej w Trzciance11:00 – 13:00Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Bezpieczeństwo Seniorów”. Podczas debaty ekspert ZUS wystąpi z  informacją na temat oszustw „na pracownika ZUS” oraz z prelekcją dotyczącą korzyści, bezpieczeństwa  jakie daje seniorom pobieranie świadczeń na konto bankowe. Na mobilnym stanowisku ZUS: zakładanie PUE, informowanie o formach kontaktu z ZUS, udzielanie informacji na temat przysługujących świadczeń  Organizatorem  Debaty dla seniorów jest Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie.
04.10.2022 r.Inspektorat w Chodzieży09:00 – 11:00Dyżur telefoniczny „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” Podczas rozmowy telefonicznej ekspert ZUS poinformuje: – jak zmienic sposób wypłaty świadczeń w ZUS? jakie korzysci daje posiadanie konta w banku? nr telefonu 67 281 14 12
05.10.2022 r.Oddział w Pile08:00 – 09:00dyżur telefoniczny na temat: „Świadczenia emerytalne –możliwość przeliczenia emerytur i rent” Podczas rozmowy telefonicznej ekspert ZUS poinformuje: – kiedy można skorzystać z przeliczenia, – przeliczenie emerytury ustalonej według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy, – kiedy można  przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu nie było  aktywności zawodowej, – kiedy można  przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu była aktywność zawodowa, nr telefonu: 67 210 57 27
10.10.2022 r.Inspektorat w Złotowie Sala Obsługi Klienta10:00 – 17:00Dyżur eksperta ZUS- Jak wygodnie załatwić sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu, jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i jak z niego korzystać, jak udzielić pełnomocnictwa do załatwiania spraw w Twoim imieniu, bezgotówkowa, bezpieczna forma przekazywania świadczeń.
12.10.2022 r.Oddział w Pile08:00 – 09:00dyżur telefoniczny na temat: „Ubankowienie świadczeniobiorców ” Podczas rozmowy telefonicznej ekspert ZUS poinformuje: – jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS? – jakie korzyści daje posiadanie konta w banku? nr telefonu: 67 210 57 27 
14.10.2022 r.Inspektorat w Chodzieży Sala Obsługi Klientów10:00 – 12:00Dyżur ekspertów w siedzibie Inspektoratu w Chodzieży: ekspert ZUS – w zakresie nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych; ekspert z Banku Spółdzielczego – w zakresie korzyści z posiadania konta bankowego, Policja – w zakresie bezpieczeństwa
14.10.2022 r.Regionalne Centrum Kultury Klub Seniora w Pile ul. Bydgoska 6815:00-17:00Dyżur ekspertów: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” 1. ZUS – prelekcja na temat świadczeń emerytalno-rentowych 2. stoisko informacyjne w zakresie ’’Ubankowienie świadczeniobiorców oraz świadczenia emerytalne – możliwość przeliczenia emerytur i rent ”. zakładanie konta na PUE 3. NFZ – stoisko informacyjne; 4. Bank Pocztowy – korzyści z założenia konta bankowego; 5. Policja – informacje w zakresie bezpieczeństwa
19.10.2022 r.Oddział w Pile08:00 – 09:00Dyżur telefoniczny na temat: „Świadczenia emerytalne –możliwość przeliczenia emerytur i rent” Podczas rozmowy telefonicznej ekspert ZUS poinformuje: – kiedy możesz skorzystać z przeliczenia – przeliczenie emerytury ustalonej według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy, – kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu nie byłeś aktywny zawodowo, – kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu byłeś aktywny zawodowo, Nr telefon: 67 210-57-27
19.10.2022 r. Insektorat w Wągrowcu 11:00 -13:00Dyżur telefoniczny „Przeliczanie świadczeń emerytalnych” (kiedy można przeliczyć emeryturę i jak zgłosić wniosek o przeliczenie). nr tel. 67 26 22 449
20.10.2022 r.Centrum Aktywizacji Seniorów w Pile

ul. Spacerowa 23

10:00 – 12:00Dyżur ekspertów: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” 1. ZUS – prelekcja na temat świadczeń emerytalno-rentowych 2. stoisko informacyjne w zakresie ’’Ubankowienie świadczeniobiorców oraz świadczenia emerytalne – możliwość przeliczenia emerytur i rent ”. zakładanie konta na PUE 3. NFZ – stoisko informacyjne; 4. Bank Pocztowy – korzyści z założenia konta bankowego; 5. Policja – informacje w zakresie bezpieczeństwa
20.10.2022 r.Inspektorat w Chodzieży

Sala Obsługi Klientów

10:00 – 12:00Dni otwarte w ZUS: ekspert ZUS udzieli indywidualnych porad w zakresie swiadczeń emerytalno-rentowych, możliwość założenia konta na PUE
26.10.2022 r.Oddział w Pile08:00 – 09:00Dyżur telefoniczny: „Ubankowienie Świadczeniobiorców ” Podczas rozmowy telefonicznej ekspert ZUS poinformuje: – jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS? – jakie korzyści daje posiadanie konta w banku? Nr telefonu 67 210-57-27

Poznań II

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
2022.09.29Koło, Starostwo Powiatowe, ul. H. Sienkiewicza 21/23 (sala 102)11:00-13:00Debata społeczna – BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW „Porozmawiajmy wspólnie o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata Społeczna Policji i ZUS z seniorami. W programie: 1) porady i wskazówki Policji dot. zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym; 2) porady eksperta ZUS; 3) punk zakładania PUE ZUS.
2022.10.03Środa Wlkp, Inspektorat ZUS10:00-11:00Dyżur funkcjonariusza Policji. Tematyka – bezpieczny senior.
2022.10.04Środa Wlkp, Inspektorat ZUS8:00-10:00Dyżur telefoniczny eksperta ZUS: „Kapitał początkowy jako część składowa emerytury dla osób urodzonych po 1948 roku”. Tel. 61 286 01 11
2022.10.04Śrem, Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 1610:00-12:00Porady eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych, punkt zakładania PUE ZUS.
2022.10.05Środa Wlkp, Inspektorat ZUS8:00-10:00Dyżur telefoniczny eksperta ZUS: „Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji”. Tel. 61 286 01 11
2022.10.05Poznań, Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 2412:00-14:30Porady dla seniorów na wydarzeniu „Senioralni. Poznań 2022”. Podczas spotkania z seniorami pracownik ZUS: 1) udzieli porad emerytalno-rentowych, także dotyczących świadczeń dla nauczycieli, 2 )założy profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) – prosimy o zabranie dowodu osobistego; 3) umożliwi skorzystanie z kalkulatora emerytalnego4) doradzi w jaki sposób zmienić sposób wypłaty świadczenia – z gotówkowego na bezgotówkowy, 4) doradzi w jaki sposób zarezerwować wizytę w ZUS i jak umówić się na wideo rozmowę z ekspertem ZUS, 5) zaoferuje materiały informacyjne dla seniorów oraz ulotki.
2022.10.07Klub Seniora w Wierzbiczanach9:00-10:00Porady ekspertów ZUS.
2022.10.10Turek, Inspektorat ZUS10:00-12:00Dyżur funkcjonariusza Policji. Tematyka – bezpieczny senior.
2022.10.10Poznań, II Oddział ZUS8:00-15:00Wystawa prac biorących udział w konkursie ZUS jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku? Konkurs organizowany w ramach kampanii ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Wystawa od 12 do 28 października.
2022.10.11Stare Miasto, Klub Seniora16:00-18:00Tematy poradnictwa eksperta ZUS: 1) waloryzacja; 2) przeliczanie emerytury; 3) wcześniejsze emerytury; 4) bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
2022.10.11Śrem, Inspektorat ZUS10:00-13:00Dyżur telefoniczny: „Świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”. Tel. 505 751 758
2022.10.12Dzienny Dom Senior+ „Jagiellonka”, ul. Jagiellońska 1, Oborniki12:30-14:30Porady ekspertów ZUS, punkt zakładania PUE ZUS.
2022.10.12Dzienny Dom Pomocy SENIOR+ w Golinie10:00-12:00Tematy poradnictwa eksperta ZUS: 1) waloryzacja; 2) przeliczanie emerytury; 3) wcześniejsze emerytury; 4) bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
2022.10.12Śrem, Dom Pomocy Społecznej, ul. Owocowa 710:00-12:00Porady eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych, punkt zakładania PUE ZUS.
2022.10.12Poznań, II Oddział ZUS9:00-11:00Dyżur telefoniczny (numer telefonu: 61 87-45-483) Temat: Porady emerytalno-rentowe. Podczas dyżuru pracownik ZUS: 1) udzieli porad emerytalno-rentowych; 2) umożliwi skorzystanie z kalkulatora emerytalnego; 3) doradzi jaki sposób zmienić sposób wypłaty świadczenia – z gotówkowego na bezgotówkowy; 4) doradzi w jaki sposób zarezerwować wizytę w ZUS i jak umówić się na wideo rozmowę z ekspertem ZUS. 
2022.10.13Pracownia artystyczna EDUZA16:00-18:00Tematy poradnictwa eksperta ZUS: 1) waloryzacja; 2) przeliczanie emerytury; 3) wcześniejsze emerytury; 4) bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
2022.10.17Turek, Inspektorat ZUS10:00-12:00Dyżur funkcjonariusza Policji. Tematyka – bezpieczny senior.
2022.10.18Klub Seniora „Miły Dzień”, ul. Szpitalna 3, Oborniki10:00-12:00Porady ekspertów ZUS, punkt zakładania PUE ZUS.
2022.10.18Dominowo, Urząd Gminy, ul. Centralna 79:00-11:00Porady eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych, punkt zakładania PUE ZUS.
2022.10.19Zaniemyśl, Urząd Gminy, ul. Średzka 99:00-11:00Porady eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych, punkt zakładania PUE ZUS.
2022.10.19Śrem, Inspektorat ZUS10:00-13:00Dyżur funkcjonariuszy Policji Powiatowej w Śremie.
2022.10.19Szkoła Podstawowa w Ziminie, Zimin 316:30-18:30Porady dla seniorów. Podczas spotkania z seniorami pracownik ZUS: 1) udzieli porad emerytalno-rentowych, także dotyczących świadczeń dla nauczycieli, 2 )założy profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) – prosimy o zabranie dowodu osobistego; 3) umożliwi skorzystanie z kalkulatora emerytalnego4) doradzi w jaki sposób zmienić sposób wypłaty świadczenia – z gotówkowego na bezgotówkowy, 4) doradzi w jaki sposób zarezerwować wizytę w ZUS i jak umówić się na wideo rozmowę z ekspertem ZUS, 5) zaoferuje materiały informacyjne dla seniorów oraz ulotki.
2022.10.20Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie11:00-12:30Tematy poradnictwa eksperta ZUS: 1) waloryzacja; 2) przeliczanie emerytury; 3) wcześniejsze emerytury; 4) bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
2022.10.20Klub Integracji Społecznej w Koninie12:30-14:00Tematy poradnictwa eksperta ZUS: 1) waloryzacja; 2) przeliczanie emerytury; 3) wcześniejsze emerytury; 4) bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; Punkt zakładania konta na PUE ZUS.
2022.10.21Klub „Senior+”, ul. Kościelna 2, Oborniki10:00-12:00Porady ekspertów ZUS, punkt zakładania PUE ZUS.
2022.10.21Gniezno, Inspektorat ZUS12:00-14:00Dyżur telefoniczny: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia”.
2022.10.24Środa Wlkp, Inspektorat ZUS10:00-11:00Dyżur funkcjonariusza Policji. Tematyka – bezpieczny senior.
2022-10-24Śrem, Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny13:00-15:00Porady eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych, punkt zakładania PUE ZUS.
2022-10-25Sala Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Powstańców Wlkp, Orchowo13:00-17:00Prezentacja: Porady doradcy emerytalnego, punkt zakładania PUE ZUS.
2022-10-25Śrem, Klub Seniora, ul. Chłapowskiego 310:00-12:00Porady eksperta ZUS w sprawach emerytalno-rentowych, punkt zakładania PUE ZUS.
2022-10-26Koło, Inspektorat ZUS, sala 1610:00-11:30Szkolenie tradycyjne dla seniorów na temat waloryzacji świadczeń, możliwości dorabiania emerytów i rencistów. W programie: 1) podnoszenie świadomości świadczeniobiorców na temat waloryzacji świadczeń, możliwości dorabiania; 2) porady eksperta ZUS i Policji; 3) punk zakładania PUE ZUS.
2022-10-26ZUS II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 3110:00-13:00Dyżur ekspercki i poradnictwo: 1. NFZ – stoisko informacyjne (promocja zdrowia, wydawanie kart EKUZ). 2. PFRON – stoisko informacyjne: dostępność usług PFRON w kontekście pracy. 3. Banki -doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Rybnik

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
21.09.2022 r.Klub seniora w Mszanie i Połomi9:00-11:00Spotkanie ekspertów ZUS z seniorami, którzy należą do klubów seniorów Mszanie i Połomi. Tematyka spotkania: renty, emerytury, ubankowienie
17.09.2022 mikołowski Rynek ( w razie niepogody- sala widowiskowa MDK Mikołów)10.00-15.00VI Mikołowski Dzień Seniora oraz I Powiatowy Festiwal Aktywności Senioralnej                          – stoisko informacyjne ZUS

Rzeszów

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
2022-09-29Świetlica w Babicach9.00 -14.00Dołączamy do uroczystości senioralnych, które zorganizowała gmina Krzywcza. Podczas wydarzenia zostaną wręczone medale dla par z Gminy Krzywcza za długoletnie pożycie małżeńskie – przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zapewniamy: stanowiska eksperckie, punkt konsultacyjny z mozliwością założeniaPUE Tematyka: •waloryzacja, •przeliczanie emerytury, •wcześniejsze emerytury, •doradcy emerytalni, •bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.
2022-10-06Polski Związek Emerytów i Rencistów w Przeworsku10.00-14.00Dni Otawrte dla Seniorów poza ZUS: Zapewniamy: informacje emerytalno-rentowe oraz promocja Platformy Usług Elektronicznych dla Seniorów
2022-10-07Inspektorat ZUS w Stalowe Woli09.00 -11.00Dyżur telefoniczny  nt.: -Przeliczanie emerytury -Bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS tel. 15 843 38 53 
2022-10-12Inspektorat ZUS w Leżajsku09.00 -10.00Dyżur telefoniczny  nt.: „Zasady zawieszania i rozliczania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiągania przychodów” tel. 17 2421820
2022-10-14Osiedlowy Dom Kultury „Tysiąclecia” RSM, (ul. Kochanowskiego 29) w Rzeszowie10.00 -14.00 Harmonogram – „Dnia Seniora” 10.00  –  Powitanie gości. 10.20  – „ Na dobry początek – dobry występ” 10.30  –  „Z dietą lżej” – Centrum Medyczne Medyk 10.50  –  Bezpieczni, świadomi czyli uwaga na oszustów– Komenda Wojewódzka Policji 11.15  –  Przerwa 11.30 –  „W zgodzie z naturą” 12.00  –  Integrator pokoleniowy – Stowarzyszenie Pod skrzydłem Anioła 12.10 –  „Zapobiegaj – nie lecz” – Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ 12.30 –  „Biegnę po zdrowie” – Centrum Medyczne Medyk 12.55 –  „Pytania do” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 13.15 –  „Seniorzy Seniorom” – Występ zespołu z Jawornika Polskiego 14.00 –  Zakończenie Dnia Seniora10.00 – 14.00 – Porady ekspertów: Narodowego Funduszu Zdrowia, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Pocztowego, Uniwersytetu III Wieku, PFRON – u oraz Centrum Medycznego Medyk – pomiar ciśnienia i cukru.

Zaproszone instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Bank Pocztowy, Uniwersytet III Wieku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Wojewódzka Policji, PFRON. Konkurs z nagrodami. Wystawa malarstwa oraz rękodzieła artystycznego.

 

2022.10.18Inspektorat ZUS w Jarosławiu10.00 -12.00Dni Otwarte w ZUS dla Seniora z zagadnieniami: -Przewodnik po PUE z indywidualnym instruktażem -Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę -Dodatki do emerytury
2022.10.19Inspektorat ZUS w Mielcu09.00 -10.00Dyżur telefoniczny  nt.: „Zasady przeliczania świadczeń emerytalno- rentowych” tel. 17 5831251 wew.133
2022.10.21Inspektorat ZUS w Jarosławiu10.00 -12.00 Dni Otwarte w ZUS dla Seniora z zagadnieniami: – PUE – indywidualny instruktaż – Jak umówić E-wizytę – Co nowego w emeryturach
2022.10.25Inspektorat ZUS w Jarosławiu10.00 -12.00Dni Otwarte w ZUS dla Seniora z zagadnieniami: -Zyskaj na przeliczeniu emerytury -Ubankowienie -Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu? (PUE, e-Wizyta) 

Sosnowiec

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
26.10.2022WSH Sosnowiec ul. Jana Kilińskiego 4311:00 – 14:00Dzień Seniora zorganizowany w WSH w Sosnowcu. W trakcie wydarzenia można będzie wysłuchać wykładu ZUS, Policji, Polikliniki Dąbrowskiej, CKZIU oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W części artystycznej wystąpi grupa seniorek z Wojkowic. Stoiska zaprezentuje ZUS, NFZ,  PZERiI. Swoje rękodzieło zaprezentują seniorki z Wojkowic a uczniowie z CKZIU pomogą gościom w obsłudze telefonów, czy smartfonów. W trakcie całego wydarzenia pracownicy medyczni będą świadczyli swoje usługi. Nie zabraknie również przedstawicieli banku.
4.10.2022Inspektorat w Zawierciu11:00 Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu III wieku oraz przedstawicieli związku emerytów (w postaci naszych zusowskich emerytów należących do tych organizacji)  w Inspektoracie. W ramach spotkanie zostanie zorganizowany poczęstunek (kawa ciasto) i dwia tematy do zaprezentowania: – jak zwiększyć swoje świadczenie – jakie są nowe dodatkowe świadczenia dla emerytów np. 500+ – nowoczesność w ZUS – promowanie PUE
21.10.2022Inspektorat w Jaworznie11:00Pogadanka dla seniorów z Uniwersytetu III wieku prowadzona przez pracowników Komendy Miejskiej Policji „ Jak się nie dać oszukać będąc Seniorem”.
20.10.2022Inspektorat w Dąbrowie Górniczej10:00 – 15:00Spotkanie z seniorami oraz uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”.
13.10.2022Inspektorat w Zawierciu9:00 – 11:00Dyżur telefoniczny „Przeliczenia świadczenia emerytalnego” • Kto może wnioskować o przeliczenie świadczenie, • Kiedy i jak można złożyć wniosek, o przeliczenie świadczenia, • Jakie dokumenty należy złożyć Telefon 32 6717710

Tarnów

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
4.10.2022 r.O/Tarnów I/Bochnia10.00-13.00Dyżur telefoniczny: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – ubankowienie świadczeniobiorców”Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się: •jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia, •jakie korzyści niesie wykorzystywanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, •jakie możliwości wynikają z korzystania z rachunku bankowego.

Numer tel: 14 632 76 73

11.10.2022 r.O/Tarnów I/Bochnia10.00-13.00Dyżur telefoniczny: „Zrób to sam – czyli PUE ZUS”Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się: •co to jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS , •jak założyć profil PUE, •jakie dokumenty można złożyć przez PUE, •jak zarezerwować i anulować wizytę stacjonarną w placówce ZUS przez PUE, •jak umówić się na e-wizytę.

Numer tel: 14 632 76 73

18.10.2022 r.O/Tarnów I/Bochnia10.00-13.00Dyżur telefoniczny: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – ubankowienie świadczeniobiorców”Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się: •jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia, •jakie korzyści niesie wykorzystywanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, •jakie możliwości wynikają z korzystania z rachunku bankowego.

Numer tel: 14 632 76 73

25.10.2022 r.O/Tarnów I/Bochnia10.00-13.00Dyżur telefoniczny: „Świadczenia emerytalno-rentowe – co warto o nich wiedzieć”Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się: • kiedy przysługuje prawo do przeliczenia emerytury i renty, • jak podwyższyć swoje świadczenie, • kiedy, gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty, • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku.

Numer tel: 14 632 76 73

Toruń

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
04.10.2022 r. tel. 54 282 83 3209:00 -11:00Teleporady dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie świadczeń emertalno-rentowych. Dyżur dedykowany jest straszym osobom z okazji Dnia Seniora.
05.10.2022 r.tel. 56 610 93 3209:00-11:00Teleporady dla podopiecznych Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w zakresie świadczeń emertalno-rentowych. Dyżur dedykowany jest straszym osobom z okazji Dnia Seniora.
07.10.2022 r.tel. 54 230 73 7512:00-14:00Czas na emeryturę – jak prawidłowo wypełnić wniosek i jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o jej przyznanie. Dyżur telefoniczny dedykowany jest osobom starszym w związku z organizowanym Dniem Seniora.
07.10.2022 r.tel. 54 282 83 3212:00-13:00Teleporady dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie świadczeń emertalno-rentowych. Dyżur dedykowany jest straszym osobom z okazji Dnia Seniora.
07.10.2022 r.Dyżur pracownika ZUS w „Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin10:00-12:00Organizacja Dnia Seniora – porady dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie w zakresie przysługujacych świadczeń z ZUS
12.10.2022 r.Inspektorat w Grudziądzu ul. Wybickiego 39,86-300 Grudziądz parter, pokój nr 2 09:00 – 12:00 Dzień Otwarty w Inspktoracie ZUS w Grudziądzu w związku z Dniem Seniora. Poradnictwo dla Seniorów,  m.in.: • waloryzacja • przeliczanie emerytur • dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w ZUS • konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
12.10.2022 r. Dzień Seniora – spotkanie  w siedzibie PZERiI w Golubiu-Dobrzyniu ul. Mickiewicza 4, 87-400 Golub-Dobrzyń10:00-12:00Dyżur w siedzibie związku poświęcony jest sprawą emerytalno -rentowym. Dyżur dedykowany jest osobom starszym w związku z organizowanym Dniem Seniora.
12.10.2022 r. tel. 56 610 93 3209:00-11:00Teleporady dla podopiecznych Stowarzyszenia ds. Osób Niepełnosprawnych w Toruniu w zakresie świadczeń emertalno-rentowych. Dyżur dedykowany jest straszym osobom z okazji Dnia Seniora.
13.10.2022 r. tel. 56 450 68 5508:00 – 10:00Dyżur telefoniczny dla Seniorów na temat: Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych
19.10.2022 Inspektorat w Grudziądzu ul. Wybickiego 39,86-300 Grudziądz parter, pokój nr 2 09:00 – 12:00Dzień Otwarty w Inspktoracie ZUS w Grudziądzu w związku z Dniem Seniora. Poradnictwo dla Seniorów, m.in.: • waloryzacja • przeliczanie emerytur • dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w ZUS • konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
20.10.2022 r.tel. 54 282 83 3209:00-11:00Porady w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych oraz dodatków do świadczeń. Dyżur telefoniczny dedykowany jest osobom starszym w związku z organizowanym Dniem Seniora.
20.10.2022 r.Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Wyszyńskiego 7/9 87-100 Toruń09.00-13.00Dzień Seniora w siedzibie CP Caritas w Toruniu. Prelekcje przedstawicieli zaproszonych instytucji oraz stoiska eksperckie z poradami (NFZ, PFRON, Urząd Skarbowy, ZUS, Stowarzyszenie ds. Osób Niepełnosprawnych, PZN, PZG, Policja, Bank Pocztowy, Fundacja Polska Bezgotówkowa, OWIT, Levicare). Stoiska z pracami wykonanymi przez podopiecznych CP Caritas w Toruniu oraz Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia. Porady prawne.
20.10.2022 r.tel. 56 450 68 5508.00 – 10.00Dyżur telefoniczny dla Seniorów na temat: Zasady przeliczania emerytur i rent. Dyżur dedykowany jest osobom starszym w związku z organizowanym Dniem Seniora.
24.10.2022 r.Inspektorat we Włocławku ul. Płocka 167 87-800 Włocławek 14.00 – 17.00Organizacja Dnia Seniora w ZUS – drzwi otwarte – dyżur ekspercki pracownika ZUS. Porady i informacje z zakresu przysługujących świadczeń, materiały informacyjne; bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
24.10.2022 r. 54 230 73 7208.00-10.00Dyżur telefoniczny dla Seniorów na temat: Świadczenia dla osób niepełnosprawnych – kiedy i jakie świadczenie otrzymasz z ZUS
28.10.2022 r.Drzwi otwarte w Inspektoracie w Lipnie  z okazji Dnia Seniora ul. Mickiewicza 43, 87-600 Lipno09:00-11:00Porady ekspertów z ZUS i  Urzędu Skarbowego dedykowane Seniorom

Wałbrzych

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
2022.09.26Wałbrzych, sala konferencyjna MOPS11:00-15:00VIII Wałbrzyskie Senioralia organizowane przez Stowarzyszenie „Radość Życia”. Prelekcja eksperta ZUS podczas panelu „Bezpieczny Senior”, dotycząca bezpiecznych form kontaktu z ZUS oraz korzyści płynących z bezgotówkowego obrotu pieniędzmi, posiadania konta w banku i pobierania na nie świadczeń z ZUS, w związku z kampanią „Bezpieczenie, zdrowo, bezgotówkowo”. W czasie wydarzenia dostępne będzie także stanowisko ZUS, przy którym zainteresowani będą mogli uzyskać kompleksowe informacje od doradcy emerytalnego (m.in. waloryzacja, przeliczanie emerytury, wcześniejsze emerytury), a także założyć konto na PUE ZUS lub pozyskać najnowsze wydanie „ZUS dla Seniora”.
2022.10.01Krzeszów, plac przy Bazylice Wniebowzięcia NMP10:00-16:00Stanowisko ZUS dedykowane Seniorom w czasie trwania Pielgrzymki Żywego Różańca, a także Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w ramach Festiwalu Krzeszów. Na stoisku m.in. porady specjalistów ZUS, doradcy emerytalnego, dystrybucja wydawnictwa „ZUS dla Seniora”, zakładanie profilu na PUE ZUS.

Warszawa I

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
11.10.2022Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125 w Warszawie9:00-12:00Wizyta przedstawicieli ZUS – indywidualne konsultacje eksperckie z zakresu emerytur i rent.
13.10.2022Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie 9:00-12:30Przebieg spotkania: • 9:00 – 9:30 – wykład przedstawicieli Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, • 9:30 – 10:00 – wykład eksperta emerytalnego ZUS, • 10:00 – 12:30 – dyżury zaproszonych ekspertów: ZUS, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Żoliborz, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
18.10.2022Sala Obsługi Klientów Inspektoratu ZUS Warszawa-Ochota, ul. E. Orzeszkowej 14, Warszawa11:00-14:00Stanowiska ekspertów zewnętrznych instytucji na Sali Obsługi Klientów ZUS: • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III.
25.10.2022Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B w Warszawie11:00-13:00Instytucje, które wezmą udział: •I Oddział ZUS w Warszawie, •Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, •Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Program: wystąpienia przedstawicieli zaproszonych instytucji oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
25.10.2022Sala Obsługi Klientów Inspektoratu ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocławska 20.10:00-14:00Stanowiska ekspertów zewnętrznych instytucji na Sali Obsługi Klientów ZUS: •Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, •Klub Seniora Bemowo, •Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Wola.

Warszawa II

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
11.10.2022r.Urząd Gminy Nieporęt9.00 – 11.00Porady ekspera ZUS : waloryzacja, przeliczanie emerytur, wcześniejsza emerytura, bezgotówkowa forma pobierania świadczenia z ZUS
11.10.2022r.Klubie Seniora Pogodna Jesień” w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu15.00-17.00 Nasi pracownicy będą dostępni dla seniorów z poradami emerytalno-rentowymi oraz możliwością założenia PUE ZUS
18.10.2022r.  08.00- 10.00 dyżur telefoniczny – tematem dyżuru będzie „500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” tel.: 22 775 43 20,Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności: • jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie, • co powinieneś zrobić aby uzyskać świadczenie, • jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające, • jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego, • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.

Warszawa III

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
3.10.2022Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 1410.00-12.00 Punkt informacyjno-konsultacyjny. Konsultacje z zakresu świadczeń dla seniorów. Możliwość założenia profilu PUE. Promocja bezgotówkowego pobierania świadczeń (porady eksperta z Banku Spółdzielczego, prelekcja pracownika Policji nt. najczęściej stosowanych metod przez oszustów.
5.10.2022Inspektorat ZUS w Sochaczewie9.00-10.00Dyżur telefoniczny dla Seniorów na temat przeliczania emerytury, waloryzacji, wcześniejszej emerytury oraz bezgotókowego pobierania świadczeń Tel.: 046 8641245
5.10.2022 Inspektorat ZUS w Piasecznie9.00-10.00Dyżur telefoniczny z zakresu świadczeń długoterminowych: Tel.: 022 757 13 37
7.10.2022Inspektorat ZUS w Żyrardowie9.00-11.00Dyżur telefoniczny dla Seniorów na temat przeliczania emerytury, waloryzacji Tel.: 046 8540577
11.10.2022Dzienny Dom Senior + w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 18, Pruszków9.00-13.00Spotkanie z doradcą ZUS i prelekcja na temat waloryzacji, przeliczania emerytrury, wcześniejszej emerytury oraz bezgotówkowej formy pobierania świadczeń. Indywidualne konsultacje z doradcą emerytalnym.
12.10.2022Stowarzyszenie Forum Aktywności Społecznej ul. Wasilkowskiego 11, Warszawa10.00 – 12.00 Prelekcja eksperta ZUS na temat zasad waloryzacji, przeliczania emerytury, wcześniejszej emerytury, funkcjonalności PUE, bezgotówkowego pobierania świadczeń, elektronicznych form kontaktu z ZUS. Możliwość przeglądania danych zgromadzonych na koncie, tworzenie, wysyłanie oraz odbiór pism i wniosków. Udział przedstawiciela Banku Spółdzielczego i przedstawiciela Fundacji Polska Bezgotówkowa
12.10.2022Inspektorat ZUS w Piasecznie10.00-12.00Punkt informacyjno – konsultacyjny: dyżury ekspertów KAS, PUP,GOPS i PCPR. Możliwość konsultacji z przedsatawicielami wielu urzędów w jednym miejscu
12.10.2022Warszawski Bank Spółdzielczy w Błoniu, ul. Narutowicza 24, Błonie 9.00-14.00Dyżur eksperta ZUS w placówce Warszawskiego Banku Spółdzielczego, zakładanie profili PUE, konsultacje z zakresu bezgotówkowego pobierania świadczeń
12.10.2022Inspektorat ZUS w Piasecznie9.00-10.00Dyżur telefoniczny dla seniorów i ich rodzin z zakresu ubezpieczeń i składek Tel.: 22 757 13 37
14.10.2022Hala Sportowa GOSIR w Piasecznie, ul. Gen. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno10.00-14.00Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. Indywidualne konsultacje z ekspertami ZUS na temat świadczeń emerytalnych i rentowych, bezgotówkowego pobierania świadczeń i ich bezpieczeństwa, stoisko PUE
14.10.2022Inspektorat ZUS w Żyrardowie9.00-11.00Dyżur telefoniczny: Emerytura w wieku powszechnym – prawo do świadczenia i wymagane dokumenty. Zapraszamy na konsultacje pod nr. telefonu: 46 854 05 77
17.10.2022 (termin może ulec zmianie)Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, ul. Janusza Kusocińskiego 1110.00 – 12.00Prelekcja eksperta ZUS nt. waloryzacji, przeliczenia i wcześniejszej emerytury. Porady przedstawiciela Policji na temat bezpieczeństwa Seniorów.
17.10.2022 Inpektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puławska 34B10.00-12.00Spotkanie pod hasłem”Bezpieczny Senior”Doradcy z Banku Spółdzielczego będą wyjaśniać bezgotówkowe formy rozliczeń, pracownik Policji opowie o metodach stosowanych przez oszustów.
17.10.2022Mediateka, ul. 3 Maja 57, Grodzisk Mazowiecki10.00-13.00Stoisko eksperckie ZUS – porady dotyczące ubezpieczenia aktywnych zawodowo seniorów – na XVIII Targach Pracy organizowanych przez PUP w Grodzisku Mazowieckim.
21.10.2022Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puławska 34B10.00-11.00Webinarium na temat zasad przyzanwania i wypłaty świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapisy: malgorzata.tokaj@zus.pl

Wrocław

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
12.10.2022„Przestrzeń Trzeciego Wieku”, pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro10.00-13.00Dzień Seniora 2022. Wydarzenie zorganizowane przy udziele PZERII. Swój udział zgłosili przedstawiciele NFZ, MOPS, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Bank Pocztowy

Zielona Góra

DZIEŃ SENIORA 2022 – WYDARZENIA
DATAMIEJSCEGODZINA NAZWA I OPIS
5.10.2022Centrum Aktywności Lokalnej „Na poddaszu” w Krośnie Odrzańskim10.00 – 12.00Spotkanie z Seniorami: 1. prelekcja nt. bezpieczeństwa; 2. stanowisko eksperckie ZUS: • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS; • korzyści z przekazywania świadczeń na rachunki bankowe, zmiany danych adresowych i rachunków bankowych; • waloryzacja, przeliczanie emerytury, wcześniejsze emerytury, • zakładanie profili PUE.
5.10.2022Oddział ZUS Zielona Góra Sala Obsługi Klientów10.00 -13.00Punkt informacyjno – konsultacyjny: 1. dyżur eksperta z Banku Spółdzielczego – promocja bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz upowszechnianie wiedzy o bezgotówkowych formach płatności; 2. dyżur eksperta z MOPS w zakresie Opieki Wytchnieniowej, porady indywidualne. 
13.10.2022Biuro Terenowe Gubin8.00 – 10.00Dyżur telefoniczny „Emerytura według zreformowanych zasad” pod nr telefonu 68 359 56 29 wew. 24. Podczas dyżuru będzie można m.in. dowiedzieć się: • jak ustalamy wysokość emerytury, • jakie potrzebujemy dokumenty, • kiedy możemy przeliczyć świadczenie.
17.10.2022Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żaganiu ul. Jana Pawła II 712.00 – 14.00W ramach Dnia Seniora pracownicy z Inspektoratu w Żarach będą promować wśród słuchaczy UTW: •  korzyści z posiadania PUE, •  możliwe formy kontaktu z ZUS, •  korzyści z bezgotówkowej formy pobierania świadczeń oraz posiadania konta w banku, Dodatkowo poinformują seniorów o przysługujących im świadczeniach, waloryzacji, zatrudnienia na emeryturze czy zasad wyliczenia emerytury. Dostępne będzie stanowisko PUE ROOM. 
20.10.2022Dom Dziennego Pobytu, ul. Gdańska 17, 66-620 Gubin10.00 -12.00Spotkanie z emerytami z DDP, temat przewodni to ubankowienie oraz PUE ZUS, a także ogólne informacje nt. waloryzacji, możliwości przeliczania świadczeń i zatrudnienia na emeryturze.
3.11.2022Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarach ul. Wrocławska 7 sala nr 1516.00- 18.00W ramach Dnia Seniora pracownicy z Inspektoratu w Żarach będą promować wśród słuchaczy UTW: •  korzyści z posiadania PUE, •  możliwe formy kontaktu z ZUS, •  korzyści z bezgotówkowej formy pobierania świadczeń oraz posiadania konta w banku, Dodatkowo poinformują seniorów o przysługujących im świadczeniach, waloryzacji, zatrudnienia na emeryturze czy zasad wyliczenia emerytury. Dostępne będzie stanowisko PUE ROOM. 

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/senior
5/5 - (9 votes)