Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Potrzebny Ci kontakt do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Nie wiesz w jakich godzinach urzęduje Centrala ZUS? Jaki jest telefon do Centrali ZUS? Jaki jest adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku o Centrali ZUS w Warszawie.

Centrala ZUS Warszawa

Centrala ZUS Warszawa

Dane centrali ZUS w Warszawie

Adres Centrali ZUS:

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

W Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 nie są obsługiwani klienci.

Telefon kontaktowy:

Nr centrali telefonicznej ZUS: (22) 667 10 00

NazwaTelefonFax
Biuro Prasowe22 667 13 7522 667 13 65
Biuro Rady Nadzorczej22 667 25 7822 667 25 79
Departament Administracyjny22 667 14 1022 667 14 25
Departament Aplikacji Autorskich22 667 23 5522 667 23 33
Departament Audytu22 667 16 1522 667 16 11
Departament Eksploatacji Aplikacji22 667 23 5622 667 23 33
Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej22 667 22 1122 667 22 30
Departament Finansów Funduszy22 667 12 85,
22 667 12 88
22 667 12 95
Departament Finansów Zakładu22 667 12 07,
22 667 12 06
22 667 12 32
Departament Kontroli Płatników Składek22 667 10 5322 667 10 70
Departament Kontroli Wewnętrznej22 667 19 7522 667 19 85
Departament Strategii i Kontrolingu22 667 13 9522 667 13 85
Departament Legislacyjno-Prawny22 667 17 46,
22 667 13 74
22 667 17 55
Departament Obsługi Klientów22 667 21 4122 667 21 55
Departament Orzecznictwa Lekarskiego22 667 16 3122 667 16 50
Departament Prewencji i Rehabilitacji22 667 10 1522 667 10 30,
22 667 10 50
Departament Realizacji Dochodów22 667 11 22,
22 667 11 23
22 667 11 35
Departament Rent Zagranicznych22 667 26 2022 667 26 25
Departament Rozwoju Usług IT22 667 21 3522 667 21 55
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi22 667 15 52,
22 667 15 65
22 667 15 90
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych22 667 17 8122 667 17 85
Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych22 667 18 04,
22 667 18 34
22 667 18 50,
22 667 18 60
Departament Ubezpieczeń i Składek22 667 10 7722 667 10 88
Departament Współpracy Międzynarodowej22 667 17 7122 667 17 65
Departament Zamówień Publicznych22 667 17 04,
22 667 17 03
22 667 17 33,
22 667 17 36
Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji22 667 13 1922 667 13 35
Departament Zarządzania Nieruchomościami22 667 19 45,
22 667 19 49
22 667 19 35
Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi22 667 21 0522 667 21 20
Departament Zarządzania Usługami22 667 22 4522 667 23 15
Departament Zasiłków22 667 19 0522 667 19 25
Biuro Poligrafii22 810 87 21 w. 10722 810 30 01 w. 162,
22 810 22 00
Sekretariat Dyrektora Gabinetu Prezesa22 667 13 55,
22 667 13 45
22 667 13 65

Godziny otwarcia:

Brak oficjalnych informacji o godzinach otwarcia Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Piony Centrali ZUS

W centrali ZUS występują następujące piony:

Pion Zarządzania Strategicznego

 • Gabinet Prezesa
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Rady Nadzorczej
 • Departament Audytu
 • Departament Kontroli Wewnętrznej
 • Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Departament Obsługi Klientów
 • Departament Strategii i Kontrolingu
 • Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
 • Oddziały
 • Inspektoraty
 • Biura Terenowe

Pion Świadczeń i Orzecznictwa

 • Departament Orzecznictwa Lekarskiego
 • Departament Prewencji i Rehabilitacji
 • Departament Rent Zagranicznych
 • Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych
 • Departament Zasiłków

Pion Finansów i Realizacji Dochodów

 • Departament Finansów Funduszy
 • Departament Finansów Zakładu
 • Departament Realizacji Dochodów
 • Departament Ubezpieczeń i Składek
 • Departament Kontroli Płatników Składek

Pion Administracji i Zamówień Publicznych

 • Biuro Poligrafii
 • Departament Administracyjny
 • Departament Zamówień Publicznych
 • Departament Zarządzania Nieruchomościami
 • Departament Legislacyjno-Prawny

Pion Operacji i Eksploatacji Systemów

 • Departament Aplikacji Autorskich
 • Departament Eksploatacji Aplikacji
 • Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej
 • Departament Rozwoju Usług IT
 • Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Departament Zarzadzania Usługami

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrala-zakladu
 2. https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/struktura-zus/centrala-zakladu1
4.9/5 - (49 votes)