Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Potrzebny Ci kontakt do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Nie wiesz w jakich godzinach urzęduje Centrala ZUS? Jaki jest telefon do Centrali ZUS? Jaki jest adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku o Centrali ZUS w Warszawie.

Centrala ZUS Warszawa

Centrala ZUS Warszawa

Dane centrali ZUS w Warszawie

Adres Centrali ZUS:

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

W Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 nie są obsługiwani klienci.

Telefon kontaktowy:

Nr centrali telefonicznej ZUS: (22) 667 10 00

Nazwa Telefon Fax
Biuro Prasowe 22 667 13 75 22 667 13 65
Biuro Rady Nadzorczej 22 667 25 78 22 667 25 79
Departament Administracyjny 22 667 14 10 22 667 14 25
Departament Aplikacji Autorskich 22 667 23 55 22 667 23 33
Departament Audytu 22 667 16 15 22 667 16 11
Departament Eksploatacji Aplikacji 22 667 23 56 22 667 23 33
Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej 22 667 22 11 22 667 22 30
Departament Finansów Funduszy 22 667 12 85,
22 667 12 88
22 667 12 95
Departament Finansów Zakładu 22 667 12 07,
22 667 12 06
22 667 12 32
Departament Kontroli Płatników Składek 22 667 10 53 22 667 10 70
Departament Kontroli Wewnętrznej 22 667 19 75 22 667 19 85
Departament Strategii i Kontrolingu 22 667 13 95 22 667 13 85
Departament Legislacyjno-Prawny 22 667 17 46,
22 667 13 74
22 667 17 55
Departament Obsługi Klientów 22 667 21 41 22 667 21 55
Departament Orzecznictwa Lekarskiego 22 667 16 31 22 667 16 50
Departament Prewencji i Rehabilitacji 22 667 10 15 22 667 10 30,
22 667 10 50
Departament Realizacji Dochodów 22 667 11 22,
22 667 11 23
22 667 11 35
Departament Rent Zagranicznych 22 667 26 20 22 667 26 25
Departament Rozwoju Usług IT 22 667 21 35 22 667 21 55
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi 22 667 15 52,
22 667 15 65
22 667 15 90
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych 22 667 17 81 22 667 17 85
Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych 22 667 18 04,
22 667 18 34
22 667 18 50,
22 667 18 60
Departament Ubezpieczeń i Składek 22 667 10 77 22 667 10 88
Departament Współpracy Międzynarodowej 22 667 17 71 22 667 17 65
Departament Zamówień Publicznych 22 667 17 04,
22 667 17 03
22 667 17 33,
22 667 17 36
Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 22 667 13 19 22 667 13 35
Departament Zarządzania Nieruchomościami 22 667 19 45,
22 667 19 49
22 667 19 35
Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi 22 667 21 05 22 667 21 20
Departament Zarządzania Usługami 22 667 22 45 22 667 23 15
Departament Zasiłków 22 667 19 05 22 667 19 25
Biuro Poligrafii 22 810 87 21 w. 107 22 810 30 01 w. 162,
22 810 22 00
Sekretariat Dyrektora Gabinetu Prezesa 22 667 13 55,
22 667 13 45
22 667 13 65

Godziny otwarcia:

Brak oficjalnych informacji o godzinach otwarcia Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Piony Centrali ZUS

W centrali ZUS występują następujące piony:

Pion Zarządzania Strategicznego

 • Gabinet Prezesa
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Rady Nadzorczej
 • Departament Audytu
 • Departament Kontroli Wewnętrznej
 • Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Departament Obsługi Klientów
 • Departament Strategii i Kontrolingu
 • Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
 • Oddziały
 • Inspektoraty
 • Biura Terenowe

Pion Świadczeń i Orzecznictwa

 • Departament Orzecznictwa Lekarskiego
 • Departament Prewencji i Rehabilitacji
 • Departament Rent Zagranicznych
 • Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych
 • Departament Zasiłków

Pion Finansów i Realizacji Dochodów

 • Departament Finansów Funduszy
 • Departament Finansów Zakładu
 • Departament Realizacji Dochodów
 • Departament Ubezpieczeń i Składek
 • Departament Kontroli Płatników Składek

Pion Administracji i Zamówień Publicznych

 • Biuro Poligrafii
 • Departament Administracyjny
 • Departament Zamówień Publicznych
 • Departament Zarządzania Nieruchomościami
 • Departament Legislacyjno-Prawny

Pion Operacji i Eksploatacji Systemów

 • Departament Aplikacji Autorskich
 • Departament Eksploatacji Aplikacji
 • Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej
 • Departament Rozwoju Usług IT
 • Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Departament Zarzadzania Usługami

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrala-zakladu
 2. https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/struktura-zus/centrala-zakladu1
4.9/5 - (49 votes)