Zaktualizowano: 28 listopada.2021 r.

Obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r. na nowym formularzu ZUS RUD w związku przepisami Tarczy antykryzysowej. Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło? Kogo nie dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło? Jak przekazać informacje do ZUS o zawartych umowach o dzieło? Jak wysłać formularz RUD do ZUS? Ile czasu mamy na wysłanie formularza RUS do ZUS?

Obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r. na nowym druku ZUS RUD w związku przepisami Tarczy antykryzysowej.

Umowa o dzieło – co to jest i na czym polega?

Umowa o dzieło jest umową skutkującą osiągnięciem konkretnego sprawdzalnego rezultatu. W ramach tej umowy wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dzieła odpowiadającego wymaganiom zamawiającego. Taki rodzaj umowy zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się przy tym, że rezultat, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt oraz być obiektywnie osiągalny i pewny – Wyrok SA w Białymstoku z 1 października 2013 r. (sygn. III AUa 330/13).

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło dotyczy płatników składek oraz osób fizycznych, które zlecają wykonanie działa w oparciu o umowę o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

  • Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.)  i  nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
  • Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Kiedy nie trzeba zgłaszać umów o dzieło?

Nie trzeba informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku umów o dzieło jeśli:

  • zawrzesz z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na  rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zawrzesz z  osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak zgłosić do ZUS umowę o dzieło?

Umowę o dzieło od 1 stycznia 2021 r. zgłaszamy do ZUS na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz zgłoszeniowy możemy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy wypełniamy oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać informacje o maksymalnie 10. zawartych umowach o dzieło. Na zgłoszenie umowy o dzieło masz 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jakie dane trzeba przekazać do ZUS?

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło na formularzu RUD robimy poprzez podanie następujących danych:

  • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
  • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do), przedmiot umowy oraz liczbę zawartych umów.
4.7/5 - (3 votes)