Zaktualizowano: 31 lipca.2022 r.

Skargę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) możesz złożyć w różnych sytuacjach jeśli jesteś niezadowolony z działania ZUS. Co może być przedmiotem skargi do ZUS? Co powinna zawierać skarga do ZUS? Jak i gdzie złożyć skargę do ZUS? Jak złożyć skargę na bezczynność ZUS? Ile czasu ZUS ma rozpatrzenie skargi? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku poniżej.

Skarga ZUS

Co może być przedmiotem skargi do ZUS?

Przedmiotem skargi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez ZUS. Przedmiotem skargi do ZUS może być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie praworządności,
 • naruszenie interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi do ZUS mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie.

Jak napisać skargę do ZUS?

Skarga składana do ZUS powinna zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Jak i gdzie złożyć skargę do ZUS?

Skargę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można złożyć w każdej ZUS oraz Centrali ZUS:

 • pisemnie,
 • telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,
 • telefaksu,
 • poczty elektronicznej – cot@zus.pl
 • ustnie do protokołu.

Ile czasu ZUS ma rozpatrzenie skargi?

Skarga złożona do ZUS jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki. Maksymalny czas na rozpatrzenie skargi w ZUS wynosi miesiąc od dnia wpływu skargi do ZUS.

Do kogo złożyć skargę w ZUS?

Skargę na ZUS możesz zgłosić osobiście do:

 • Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do wyznaczonego Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przyjmuje osoby zgłaszające się na dyżur w szczególności w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek po godzinie 16:00.
 • Dyrektora komórki organizacyjnej Centrali albo wyznaczonego przez niego wicedyrektora, kierownika inspektoratu albo wyznaczonego przez niego zastępca kierownika inspektoratu, kierownika biura terenowego przyjmują osoby zgłaszające się na dyżur codziennie w godzinach pracy.
 • Dyrektora oddziału albo wyznaczony przez niego zastępcę dyrektora oddziału przyjmują osoby zgłaszające się na dyżur, w szczególności: w poniedziałki – po godzinach pracy oddziału; w czwartki – co najmniej dwie godziny w godzinach pracy oddziału.

Czy ZUS odpowie na skargę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po zakończeniu postępowania w sprawie skargi wyśle w formie pisemnej informację o sposobie załatwienia skargi.

 

Źródło informacji:

 1. https://bip.zus.pl/obsluga-klienta/ogolne-zasady-zalatwiania-spraw/zasady-przyjmowania-rozpatrywania-i-zalatwiania-skarg-i-wnioskow-w-zus
4.9/5 - (56 votes)