Zaktualizowano: 2 sierpnia.2021 r.

Elektroniczne potwierdzenia na PUE ZUS od 31 lipca 2021 r. będą mogli uzyskać nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy. Dokument pobrany w takiej formie nie wymaga już podpisu pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, można przekazać go do instytucji, która tego oczekuje.

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców

Czym jest potwierdzenie danych z ZUS?

Potwierdzenie danych to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzenie nie wymaga podpisu pracownika ZUS, dzięki temu możesz je utworzyć samodzielnie i przekazać do instytucji, która oczekuje od Ciebie określonych danych.

Elektroniczne potwierdzenia na PUE przed 31 lipca 2021 r.

Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Od 31  lipca taką możliwość mają również świadczeniobiorcy.

Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Na zmianach zyskają również ubezpieczeni. Od 31  lipca mogą również wygenerować potwierdzenie z informacją, że nie pobierają żadnego świadczenia.

Jak sprawdzić kwalifikowaną pieczęć elektroniczną ZUS?

Ważność pieczęci można sprawdzić, klikając na jej ikonę na dokumencie potwierdzenia –
w pliku PDF.

Po kliknięciu w ikonę pieczęci dostępne będą szczegóły kwalifikowanego certyfikatu pieczęci, w tym:
• wydawca certyfikatu,
• okres ważności certyfikatu,
• potwierdzenie, że certyfikat został wydany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• informacja, czy dokument podpisany pieczęcią został zmieniony.

Szczegóły te oraz potwierdzenie, że certyfikat został wydany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, można też sprawdzić we właściwościach.

Klikamy w pieczęć:

Klikamy w pieczęć

W zależności od wersji programu Adobe mogą pojawić się różne komunikaty. Wybieramy [Właściwości podpisu]

stan potwierdzenia podpisu

Wybieramy [Weryfikuj podpis]:

Wybieramy [Weryfikuj podpis]:

5/5 - (1 vote)