Zaktualizowano: 16 września.2021 r.

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla świadczeniobiorców jest możliwe za pomocą PUE ZUS. Jak wygenerować samodzielnie elektroniczny dokument z danymi z ZUS? Jak wygląda potwierdzenie z danymi z ZUS i co można z nim zrobić? Jak możesz sprawdzić, że dokument pochodzi z ZUS? Gdzie sprawdzić oryginalność potwierdzenia?

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców

Czym jest potwierdzenie danych świadczeniobiorcy?

Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy jest to dokument elektroniczny podpisany za
pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej ZUS, który nie wymaga podpisu pracownika ZUS. Dokument ten można utworzyć samodzielnie i przekazać do instytucji, która oczekuje od Ciebie określonych danych.

Jak tworzyć potwierdzenia na PUE ZUS?

Świadczeniobiorca, który chce utworzyć potwierdzenie musi się zalogować do swojego konta na portalu PUE ZUS. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki [Ubezpieczony], następnie z bocznego menu wybrać [Potwierdzenia – emerytury i renty] i wybrać [Utwórz nowy]. Następnie postępujemy wg kroków:

  • Krok 1 – wybór danych potrzebnych na potwierdzeniu (Otworzy się okno, w którym wskażesz, jakie dane są Ci potrzebne na potwierdzeniu.)
  • Krok 2 – wybór zakresu i podgląd potwierdzenia (Gdy wybierzesz interesujące Cię informacje, kliknij przycisk [Podgląd].)
  • Krok 3 – zatwierdzenie potwierdzenia (Gdy obejrzysz potwierdzenie i upewnisz się, że zakres danych jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami, wybierz przycisk [Zatwierdź].)
  • Krok 4 – wystawione potwierdzenie (Twoje potwierdzenie znajdzie się na liście potwierdzeń ze statusem „Oczekuje”. Naciśnij przycisk [Odśwież], żeby status Potwierdzenia zmienił się na „Wystawiony”.)
Przykładowe potwierdzenie z kwotą świadczenia wygląda tak:
Jak wygląda potwierdzenie z danymi z ZUS i co można z nim zrobić?
Takie potwierdzenie możemy zapisać jako plik PDF, XML, wydrukować lub wysłać na dowolny adres e-mail.

Jak można sprawdzić oryginalność potwierdzenia z ZUS?

Każde potwierdzenie jest opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. Klikając w ikonę pieczęci (Kwalifikowana Pieczęć Elektroniczna) sprawdzisz jej ważność. We właściwościach pieczęci możesz sprawdzić szczegóły kwalifikowanego certyfikatu pieczęci, w tym: wydawcę certyfikatu, okres ważności certyfikatu, potwierdzenie, że został wydany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pojawi się także informacja, czy dokument opatrzony pieczęcią nie został zmieniony.

Potwierdzenie otrzymane od świadczeniobiorcy możesz też sprawdzić za pomocą udostępnionej przez ZUS wyszukiwarki, która jest dostępna https://www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi

Wyszukiwarka potwierdzeń

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/samodzielne-tworzenie-potwierdzen-z-danymi-z-zus/dla-swiadczenioborcow
  2. https://www.zus.pl/documents/10182/4203476/ZETO+%C5%9Awiadczeniobiorca+samoobs%C5%82uga+-+krok+po+kroku.docx/a693519a-74e8-ac7e-0349-cb9a447b9b99
  3. https://www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi
  4. https://www.zus.info.pl/elektroniczne-potwierdzenia-na-pue-dla-swiadczeniobiorcow/
3.7/5 - (3 votes)