Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Z ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego ZUS może skorzystać osoba, która ma w ZUS zadłużenie z tytułu składek i gdzie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Kto może ubiegać się o ulgę w postępowaniu egzekucyjnym ZUS? Jakie są rodzaje ulg w postępowaniu egzekucyjnym ZUS? Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać ulgę w postępowaniu egzekucyjnym ZUS? Na te i inne pytania odpowiada ekspert w naszym artykule.

Ulga w postępowaniu egzekucyjnym ZUS

Kto może ubiegać się o ulgę w postępowaniu egzekucyjnym ZUS?

Ulga w postępowaniu egzekucyjnym ZUS poniżej wymienionych:

 • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
 • Innej osoby, która jest zobowiązana do zapłaty należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
 • Małżonka, który odpowiada z majątku wspólnego.
 • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.
 • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.
 • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jakie są rodzaje ulg w postępowaniu egzekucyjnym ZUS?

Rodzaje ulg w postępowaniu egzekucyjnym ZUS o jakie można złożyć wniosek to:

 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych,
 • dokonywanie wypłat z rachunków bankowych,
 • uchylenie czynności egzekucyjnych.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać ulgę?

Starając się o ulgę w postępowaniu egzekucyjnym ZUS należy złożyć wniosek oraz dokumenty, które są podane poniżej w podlinkowanych kartach usług ZUS:

Można skorzystać z następujących formularzy ZUS:

 • Wniosek REZ – jeśli składasz wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek REM – jeśli składasz wniosek o zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych
 • Wniosek REU – jeśli składasz wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych.

Gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika to dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Wypełnij pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – Pełnomocnictwo PEL.

Gdzie złożyć dokumenty w sprawie ulgi w postępowaniu egzekucyjnym ZUS?

Dokumenty w sprawie ulgi w postępowaniu egzekucyjnym ZUS można wysłać pocztą do placówki ZUS, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej placówce ZUS lub też ustnie podczas rozmowy z pracownikiem ZUS, który spisze z niej protokół.

Gdzie uzyskać pomoc w sprawie ulgi w postępowaniu egzekucyjnym ZUS?

Pomoc w sprawie ulgi w postępowaniu egzekucyjnym ZUS możesz uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń oraz za pomocą Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora) lub pod e-mailem: cot@zus.pl.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/ulgi-w-ramach-postepowania-egzekucyjnego
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/pomoc-w-splacie-naleznosci/ulgi-w-postepowaniu-egzekucyjnym/uchylenie-czynnosci-egzekucyjnych
 3. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/pomoc-w-splacie-naleznosci/ulgi-w-postepowaniu-egzekucyjnym/dokonywanie-wyplat-z-rachunkow-bankowych
 4. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/pomoc-w-splacie-naleznosci/ulgi-w-postepowaniu-egzekucyjnym/zwolnienie-spod-egzekucji-skladnikow-majatkowych
 5. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/pomoc-w-splacie-naleznosci/ulgi-w-postepowaniu-egzekucyjnym/zawieszenie-postepowania-egzekucyjnego
4.9/5 - (30 votes)