Zaktualizowano: 19 lipca.2022 r.

ZUS PEL

Pełnomocnictwo PEL – Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
Aktualizacja formularza: 10 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać Formularz Pełnomocnictwo PEL z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić Pełnomocnictwo PEL?

Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz upoważnić wybraną przez Ciebie osobę do załatwienia w ZUS spraw w Twoim imieniu (bez spraw związanych z kontrolą ZUS).

Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musisz wpisać dane więcej niż jednej osoby, która udziela pełnomocnictwa, wypełnij dodatkowo załącznik PEL-Z i dołącz go do tego formularza.

Jeśli chcesz odwołać wcześniej udzielone pełnomocnictwo wypełnij formularz PEL-O.

Jeśli jesteś płatnikiem składek i chcesz upoważnić wybraną przez Ciebie osobę do reprezentowania Cię tylko w trakcie kontroli ZUS, wypełnij wyłącznie formularz PEL-K i przekaż go do ZUS.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Jeśli nie ograniczysz zakresu pełnomocnictwa, nadamy pełnomocnikowi pełny dostęp do wskazanej przez Ciebie roli. Tym samym pełnomocnik w zależności od roli, do której go upoważnisz będzie mógł składać w Twoim imieniu wnioski do ZUS i otrzymywać na nie odpowiedzi.

Będzie miał również wgląd do Twoich danych zgromadzonych w ZUS. W zależności od roli, między innymi do:
Ubezpieczony – informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej, danych o zgłoszeniach do ubezpieczeń, informacji o podstawach i składkach, Twoich zwolnień lekarskich, składkach zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUS;
Świadczeniobiorca – informacji o świadczeniach, które wypłaca/ wypłacił Ci ZUS np. emeryturze, rencie, zasiłku chorobowym, zasiłku macierzyńskim (w tym informacji o wysokości tych świadczeń), Twoich zwolnień lekarskich, formularzy PIT;
Płatnik składek – stanu rozliczeń z ZUS, danych osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez tego płatnika oraz ich elektronicznych zwolnień lekarskich, oraz – jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 100 ubezpieczonych – dostęp do aplikacji ePłatnik, przez którą można składać dokumenty ubezpieczeniowe;
Komornik – danych Twojej kancelarii oraz do wniosków i odpowiedzi w sprawie udostępnienia danych osobowych.

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

4.7/5 - (4 votes)