Zaktualizowano: 21 stycznia.2020 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów do przedsiębiorców o stanie rozliczeń z ZUS za 2019 r. Każdy przedsiębiorca dostanie podsumowanie wpłat przekazanych na indywidualny numer rachunku składkowego oraz saldo konta.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę listów

Informacja dla przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie informuje, że od 14 stycznia 2020 roku rozpoczyna wysyłkę listów w których przedsiębiorcy znajdą informacje o stanie ich rozliczeń z ZUS za 2019 r. W liście dowiemy się czy na naszym koncie są jakieś nadpłaty, niedopłaty lub wszystko się zgadza.Przedsiębiorcy, którzy spłacają zadłużenie wobec ZUS w układzie ratalnym, zobaczą jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty.

List z ZUS w którym jest niedopłata lub nadpłata

Co zrobić jeśli otrzymaliśmy list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przy naszym rozliczeniu pojawi się niewielka niedopłata lub nadpłata? W przypadku wykrycia niewielkiej niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować płacąc zwiększoną lub zmniejszoną składkę w przyszłym miesiącu. W przypadku zobaczenia niedopłaty widniejącej w naszej informacji otrzymanej od ZUS warto sprawdzić, czy wpłaty nie należy zwiększyć o należne odsetki za zwłokę.

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

W informacji przekazanej przez ZUS zobaczyłeś, że masz niewielką niedopłatę? Przed jej płatnością skorzystaj z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek, gdzie samodzielnie możesz obliczyć kwotę odsetek za opóźnienie w opłaceniu składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych

Link do kalkulatora odsetkowego dla płatników składek: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/kalkulator-odsetkowy-dla-platnikow-skladek-zus

ZUS ostatni raz wysyła informację w formie papierowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oznajmił, że po raz ostatni przekazuje takie informacje w formie papierowej. W przyszłym roku ZUS przekaże informację dla przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń tylko w formie elektronicznej na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy, którzy nie mają jeszcze konta na Platforma Usług Elektronicznych (PUE), powinni je założyć. O korzyściach z posiadania elektronicznego dostępu do danych i usług elektronicznych ZUS dowiedzą się m.in. z ulotki przekazywanej wraz z informacją o stanie rozliczeń.

 

5/5 - (1 vote)