Zaktualizowano: 26 kwietnia.2020 r.

Starasz się o pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej? Pamiętaj o tym, że wniosek musi być poprawnie wypełniony aby mógł być pozytywnie rozpatrzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co zrobić jeśli we wniosku starający się o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej popełnił błąd oraz jak zwrócić pieniądze do ZUS?

Parasol ochronny z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Błędy we wniosku przekazanym do ZUS

Co zrobić jeśli we wniosku zostały popełnione błędy? Osoby, które nie wypełniły jakiś pól lub wypełniły te pola błędnie zostaną poproszone przez ZUS o ich uzupełnienie lub korektę drogą mailową. Jak wysłać korektę błędnego wniosku do ZUS? Odpowiedź do ZUS powinna być skonstruowana według tego szablonu:

 • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika
 • wyjaśnienie albo uzupełnienie wniosku w formie załącznika – zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym wskazane zostaną konkretne elementy we wniosku, które należy skorygować, np. można napisać: „Proszę o korektę mojego wniosku złożonego w 15 kwietnia 2020 r. poprzez oznaczenie w bloku II, którego wcześniej nie wypełniłem, pozostałych form opodatkowania”.

Osoby, które nie mają możliwości wysłania zdjęcia lub skanu wyjaśnień, powinny złożyć je papierowo.

Ponowne złożenie wniosku do ZUS

W niektórych przypadkach trzeba będzie złożyć ponownie wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli:

 • brakuje podpisu (wszystkie wnioski),
 • brakuje lub błędnie podano numer rachunku bankowego (RSP-C, RSP-D)

Wniosek może być złożony papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosku nie należy przesyłać mailem. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Wycofanie wniosku i złożenie nowego

Osoba, która sama wie, że we wniosku przekazanym do ZUS popełniła błąd – na przykład niewłaściwie zaznaczyła checbox albo wpisała nieprawidłową kwotę przychodu, powinna jak najszybciej o tym poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taki wniosek powinien zostać wycofany i w jego miejsce powinien zostać złożony nowy wniosek.

Jak można wycofać mailowo wniosek?

Wniosek można wycofać mailowo zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami:

 • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika
 • wycofanie w formie załącznika – zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym np. można napisać: „Proszę o wycofanie mojego wniosku o świadczenie postojowe, złożonego w 15 kwietnia 2020 r. ze względu na błędne podanie kwoty przychodu”.

Jak złożyć nowy wniosek?

Nowy wniosek może być złożony papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosku nie należy przesyłać mailem. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Jak dokonać zwrotu świadczenia postojowego?

W przypadku gdy nastąpiła wypłata świadczenia postojowego w wyniku błędu, który skutkował tym, że świadczenie:

 • zostało przekazane na niewłaściwy rachunek i otrzymała je osoba, która nie złożyła wniosku,
 • zostało wypłacone zanim został wycofany wniosek,
 • zostało wypłacone, zanim do ZUS został przekazany ponowny wniosek z prawidłowymi danymi, które spowodują zmianę wysokości świadczenia,

Takie świadczenie należy zwrócić do ZUS w postaci pełnej kwoty otrzymanego świadczenia.

Zwrotu świadczenia dokonujemy na rachunek bankowy ZUS, z którego wypłacone było świadczenie.

Pamiętaj, że w opisie przelewu należy wpisać takie rzeczy jak:

 • „Zwrot świadczenia postojowego”,
 • imię i nazwisko zgodne z danymi z przelewu z ZUS,
 • datę wpływu środków na konto.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wnioski-o-wsparcie-z-zus-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-co-zrobic-jesli-we-wniosku-byl-blad-i-jak-zwrocic-pieniadze-do-zus/3375805
 2. https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-C.pdf/794238fe-b829-63ec-1c5c-5a04639f9fee
 3. https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94
5/5 - (2 votes)