Zaktualizowano: 21 maja.2021 r.

Rehabilitacja lecznicza ZUS jest skierowana do osób, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Kiedy możesz skorzystać z leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS? Jakie musisz złożyć dokumenty? Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację? Jakie schorzenia możesz rehabilitować? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule!

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Koronawirus a Rehabilitacja lecznicza ZUS

Od 15 marca 2021 r.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym

Co trzeba wiedzieć o rehabilitacji leczniczej ZUS?

 • Ponownie otrzymasz ze swojego  oddziału ZUS Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z  „Informacją dla osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą…” (pdf 628kb) – bez względu na to czy takie Zawiadomienie otrzymałeś przed wstrzymaniem kierowania czy nie).
 • Przekaż swój aktualny numer telefonu do O/ZUS, który skierował Cię na rehabilitację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego zostałeś skierowany
 • Warunkiem rozpoczęcia przez Ciebie rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego musisz wykonać test.

 • Ośrodek skontaktuje się z Tobą i  poinformuje o zleceniu na wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2.
 • Test wykonasz bezpłatnie.
 • Do mobilnego punktu pobrań zgłoś się nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.
 • na badanie zabierz dokument tożsamości ze zdjęciem oraz Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą.
 • Ośrodek poinformuje Cię telefonicznie o wyniku testu.

Nie planuj podróży zanim Ośrodek nie poinformuje Cię o negatywnym wyniku testu!

Pamiętaj, poinformuj:

 • swój Oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację,
 • ośrodek rehabilitacyjny i ZUS – o zmianie numeru telefonu.

Zostań w domu:
Jeśli jesteś lub przebywasz z osobą na kwarantannie albo w izolacji.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS jest kierowana dla osób, które są zagrożone niezdolnością do pracy. Ważne jest to, że u osoby kierowanej na rehabilitację leczniczą z ZUS musi istnieć szansa na powrót do zdolności do pracy. Oprócz tego musisz spełniać jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Osoby, które chcą skorzystać z rehabilitacji leczniczej muszą przygotować wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni Twój lekarz, u którego się leczysz.

Co powinien zawierać wniosek? Wniosek powinien zawierać takie rzeczy jak:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Pamiętaj, że wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w sprawie rehabilitacji może zostać złożony na 2 sposoby:

 • Wniosek w formie papierowej można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać listownie.
 • Lekarz może elektronicznie przesłać wniosek o rehabilitację do ZUS.

Ile trwa rehabilitacja lecznicza?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć lub skrócić.

Czy rehabilitacja lecznicza jest darmowa?

Tak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa wszystkie koszty, takie jak: leczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwraca koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego.

Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację?

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania lub
 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji możesz uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku.
Skierowanie na rehabilitację leczniczą możesz otrzymać już po około 8 tygodniach.

Jakie są formy rehabilitacji leczniczej?

Osoby starające się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS mogą starać się o rehabilitację w systemie:

stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu,
 • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
 • układu krążenia,
 • układu oddechowego,
 • psychosomatycznych,
 • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
  Zobacz także: Rehabilitacja dla osób po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
 • narządu głosu,
 • ośrodkowego układu nerwowego – pilotażowy program rehabilitacji leczniczej od 1 lipca 2019 roku;

ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu,
 • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Placówki, które wykonują testy w kierunku SARS-CoV-2 (link do strony zewnetrznej).

Gdzie są zlokalizowane ośrodki rehabilitacyjne?

Lokalizację ośrodków na 2021 można zobaczyć pod linkami poniżej

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus
 2. https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rehabilitacji-finansowanej-przez-zus
3.8/5 - (24 votes)