Rehabilitacja lecznicza ZUS

Rehabilitacja lecznicza ZUS jest skierowana do osób, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Kiedy możesz skorzystać z leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS? Jakie musisz złożyć dokumenty? Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację? Jakie schorzenia możesz rehabilitować? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule!

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Koronawirus a Rehabilitacja lecznicza ZUS

Od 14 marca 2020 r. do odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje czasowo wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych. Osoby, których rehabilitacja ma się rozpocząć po 1 maja 2020 roku lub później są proszone o pozostanie w domu. Otrzymają Państwo informację z ZUS w sprawie nowych terminów na rehabilitację leczniczą. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu, który jest na zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS jest kierowana dla osób, które są zagrożone niezdolnością do pracy. Ważne jest to, że u osoby kierowanej na rehabilitację leczniczą z ZUS musi istnieć szansa na powrót do zdolności do pracy. Oprócz tego musisz spełniać jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Osoby, które chcą skorzystać z rehabilitacji leczniczej muszą przygotować wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni Twój lekarz, u którego się leczysz.

Co powinien zawierać wniosek? Wniosek powinien zawierać takie rzeczy jak:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Pamiętaj, że wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w sprawie rehabilitacji może zostać złożony na 2 sposoby:

 • Wniosek w formie papierowej można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać listownie.
 • Lekarz może elektronicznie przesłać wniosek o rehabilitację do ZUS.

Ile trwa rehabilitacja lecznicza?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć lub skrócić.

Czy rehabilitacja lecznicza jest darmowa?

Tak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa wszystkie koszty, takie jak: leczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwraca koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego.

Jakie są formy rehabilitacji leczniczej?

Osoby starające się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS mogą starać się o rehabilitację w systemie:

stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu,
 • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
 • układu krążenia,
 • układu oddechowego,
 • psychosomatycznych,
 • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
  Zobacz także: Rehabilitacja dla osób po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
 • narządu głosu,
 • ośrodkowego układu nerwowego – pilotażowy program rehabilitacji leczniczej od 1 lipca 2019 roku;

ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu,
 • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Gdzie są zlokalizowane ośrodki rehabilitacyjne?

Mapę z lokalizacjami ośrodków można zobaczyć poniżej

Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2020 roku

źródło mapy: https://www.zus.pl/documents/10182/167791/Mapa_02_2020/98e34a7f-57c4-36b4-2667-fc96607af628

Pełny wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2020 roku można znaleźć tutaj —> Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2020 roku – Strona ZUS

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus
 2. https://www.zus.pl/documents/10182/167791/Mapa_02_2020/98e34a7f-57c4-36b4-2667-fc96607af628
 3. https://www.zus.pl/documents/10182/167791/Wykaz_02_2020/6d1b40cb-a2c0-1ac1-9a86-720b083bdb73
 4. https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rehabilitacji-finansowanej-przez-zus