Zaktualizowano: 22 listopada.2020 r.

Wniosek o  świadczenie 300+ z programu „Dobry Start” można złożyć do 30 listopada 2020! Wniosek o  świadczenie 300+ z programu „Dobry Start” można złożyć elektronicznie za pomocą kreatora, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start? Gdzie złożyć wniosek o 300 zł na dziecko? Kiedy otrzymasz pieniądze?

program Dobry Start czyli 300 plus na wyprawkę dla dziecka

Na czym polega Program „Dobry Start”?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.  Więcej o tym pisaliśmy w naszym artykule „300 PLUS: Wniosek ONLINE 300 zł na dziecko – jak i gdzie złożyć?

Dobry Start tzw. 300 + przez PUE ZUS

Wniosek elektroniczny o tzw. 300 Plus można złożyć za pomocą kreatora do 30 listopada 2020 przez PUE ZUS

Papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wnioski o świadczenie Dobry Start tzw. 300 + osoba musi złożyć w urzędzie, który będzie zajmował się ustalaniem prawa do tych świadczeń tj. w urzędzie gminy, miasta albo ośrodku pomocy społecznej.

Nie składaj wniosków papierowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych! ZUS nie realizuje postępowań związanych z programami ,,Rodzina 500+’’ i „Dobry Start”.

Papierowy wniosek o świadczenie dobry start

Poniżej można pobrać tradycyjny wniosek o świadczenie dobry start, który można osobiście złożyć urzędzie miasta lub gminy w miejscu zamieszkania, ośrodku pomocy społecznej lub innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w gminie.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) właściwe według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Wnioski Dobry Start tzw. 300 + do pobrania:

Kiedy dostanę pieniądze tzw. 300 + na dziecko?

Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

5/5 - (2 votes)