Zaktualizowano: 12 stycznia.2023 r.

Każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS „mLegitymację” w styczniu 2023 r. Czy elektroniczną wersję legitymacji ZUS „mLegitymację” w styczniu 2023 r. dostaną emeryci i renciści, którzy posiadają legitymację w formie plastikowej karty? Od kiedy będzie wydawana tylko elektroniczna wersja legitymacji ZUS dla emerytów i rencistów? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku.

W styczniu 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS

Co to jest mLegitymacja ZUS?

mLegitymacja ZUS to elektroniczna wersja legitymacji ZUS wydawana emerytom i rencistom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od nowego roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS (mLegitymację). mlegitymacja ZUS będzie dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

W styczniu 2023 r. emeryci i renciści otrzymają od ZUS elektroniczną wersję legitymacji ZUS. Ci emeryci i renciści, którzy posiadają legitymację w formie plastikowej karty będą mogli korzystać z obu legitymacji (elektronicznej i plasitkowej karty).

Emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń ZUS w 2023 roku otrzymają tylko mLegitymację.

Jak działa mLegitymacja ZUS?

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.

z mlegitymacji ZUS będzie można korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Najczęściej zadawane pytania o mLegitymację ZUS:

Co to jest legitymacja emeryta-rencisty?

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie mającej ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Legitymacja ZUS umożliwia skorzystanie z wielu ulg i zniżek.

Jak pobrać mLegitymację ZUS i z niej korzystać?

Jeżeli chcesz skorzystać z mLegitymacji, pobierz, zainstaluj i/lub uruchom aplikację mObywatel w swoim urządzeniu mobilnym Android (telefony różnych producentów) lub iOS (telefony Apple). mLegitymacja będzie dostępna po uruchomieniu mObywatela i dodaniu dokumentu Legitymacja emeryta-rencisty.

Jaki wniosek złożyć, aby otrzymać tradycyjną legitymację ZUS?

Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS (formularz ERL).

Ile kosztuje wydanie legitymacji emeryta-rencisty w ramach aplikacji mObywatel?

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Bezpłatnie aktywujesz również dokumenty – legitymację emeryta-rencisty i inne, które są w niej dostępne.

Czy elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty podlega wymianie, tak jak legitymacja plastikowa?

Tak. Legitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel podlega wymianie – podobnie jak legitymacja tradycyjna. Dzieje się tak w przypadku zmiany: imienia, nazwiska, numeru PESEL, rodzaju świadczenia, numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty. Wymiana następuje również po upływie terminu ważności legitymacji. Jeśli potrzebujesz wymienić elektroniczną legitymację emeryta-rencisty, złóż wniosek do ZUS.

Co się dzieje z mobilną Legitymacją po śmierci emeryta-rencisty?

Mobilna Legitymacja unieważni się automatycznie w aplikacji mObywatel.

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/od-stycznia-elektroniczna-wersja-legitymacji-emeryta-i-rencisty
5/5 - (24 votes)