Zaktualizowano: 3 października.2022 r.

Do 30 listopada 2022 r. można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że tylko do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory ZUS wypłacił już blisko 1,3 mld zł na wyprawki szkolne dla 4,2 mln uczniów w ramach programu Dobry Start.

program Dobry Start czyli 300 plus na wyprawkę dla dziecka

Co to jest program dobry Dobry Start?

Program „Dobry start” to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Dobry Start to wieloletni rządowy program społeczny mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego ich rodzin.

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?

Jeżeli złożysz wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze trafią na Twoje konto w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Świadczenie w postaci 300 zł wypłacane jest przez ZUS wyłącznie na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wniosek o świadczenie 300 zł w ramach programu „Dobry Start” dla ucznia w 2022 roku może złożyć:

 • rodzic
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba ucząca się (pełnoletni uczeń),
 • osoba usamodzielniana,

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wniosek o świadczenie Dobry Start możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną w następujący sposób:

Rodzic składa wniosek o świadczenie z programu Dobry Start za pośrednictwem:

 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej. Możliwość taką dają:

Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

Osoba sprawującą pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba ucząca się, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej składa wniosek wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS.

Od 1 lipca 2022 r.  za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski o świadczenie z programu Dobry Start mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami.

Najczęściej zadawane pytania o Dobry Start:

Kto wypłaca świadczenie 300+?

Świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Start jest przyznawane i wypłacane przez ZUS.

Czy świadczenie dobry start jest zwolnione z opodatkowania?

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku dobry start?

Osoba, która złoży wniosek w ramach programu Dobry Start przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku na adres e-mail podany we wniosku z adresu noreply@zus.pl. W przypadku osób, które złożyły wniosek przez portal PUE ZUS mogą sprawdzić na liście dokumentów wysłanych.

Moje dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki” prowadzonej w szkole. Czy dostanę świadczenie dobry start ?

Nie. Wsparcie z rządowego programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program ten nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Jak skorygować wniosek w ramach programu dobry start?

Jeśli chcesz skorygować wniosek to musisz złożyć nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi przez PUE ZUS bądź bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

W jaki sposób będzie wypłacone świadczenie dobry start?

Świadczenie w ramach programu dobry start będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Od jakiego wieku jest Dobry Start?

Program „Dobry start” to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia.

Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam ?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.

Czyje konto do wypłaty należy wskazać?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/wniosek-o-wyprawk%C4%99-szkoln%C4%85-z-programu-dobry-start-tylko-do-30-listopada
 2. https://www.zus.info.pl/dobry-start-2022/
5/5 - (19 votes)