Zaktualizowano: 12 października.2022 r.

ZUS informuje, że UNICEF wesprze wypłatę 500+ dla ukraińskich uchodźców. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przeznaczy blisko 100 mln zł na wsparcie rządowego programu Rodzina 500+. Środki z programu 500 plus trafią do ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z wojną na terytorium ich kraju. Dzisiaj 12.10.2022 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie przez minister rodziny i polityki społecznej, prezes ZUS i koordynatora krajowego UNICEF.

UNICEF wesprze wypłatę 500+ dla ukraińskich uchodźców

UNICEF przeznaczy Polsce 20 mln dolarów na 500 Plus

– Naszą pracę na rzecz uchodźców z Ukrainy doceniają nie tylko eksperci z Polski, ale także z zagranicy. W ostatnim czasie wizytował u nas premier Portugalii i nie ukrywał, że był pod wrażeniem naszego zorganizowania – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Podobnie wysoko rozwiązania wdrożone przez ZUS ocenili przedstawiciele UNICEF. Ich wizyta w ZUS wiosną tego roku była podstawą decyzji o przekazaniu Polsce 20 mln dolarów na refundację świadczeń wychowawczych 500+ na rzecz ukraińskich dzieci. To około 100 mln złotych – dodała profesor Uścińska.

Świadczenie 500+ tylko dla osób przebywających w Polsce

Świadczenia dla rodzin, które ZUS wypłaca uchodźcom z Ukrainy, przysługują na podstawie specustawy ukraińskiej. Mogą je otrzymywać tylko osoby, które przebywają w Polsce. Każdy wyjazd powyżej 30 dni musi być zgłoszony do ZUS.

ZUS ma dostęp do rejestru Straży Granicznej i korzysta z niego, aby weryfikować uprawnienia do świadczeń. Obecnie trwają prace legislacyjne, aby jeszcze bardziej usprawnić przepływ tych informacji.

Na 440 tys. świadczeń wychowawczych przyznanych na okres świadczeniowy 2022/2023 ZUS wstrzymał wypłatę ponad 80 tys. obywatelom Ukrainy, którzy wyjechali z Polski.

Kto może złożyć wniosek o 500+ dla obywateli Ukrainy?

Wniosek o 500+ dla obywateli Ukrainy możesz złożyć, jeśli:

  • jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
  • Twój pobyt w Polsce jest legalny,
  • masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Więcej informacji o 500 plus dla obywateli Ukrainy przeczytasz w tym artykule: https://www.zus.info.pl/500-plus-dla-obywateli-ukrainy/

Najczęściej zadawane pytania o 500 plus obywateli Ukrainy:

Co to jest program 500 Plus?

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

Przez jaki czas będzie przysługiwało 500+?

500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu świadczeniowego, w którym wypłacamy świadczenie. Obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Świadczenie 500+ przysługuje tylko przez okres, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce.

Co musisz zrobić, aby otrzymać 500+?

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebujesz: 1) polskich numerów identyfikacyjnych PESEL: swojego (osoby składającej wniosek) i dziecka, 2) adresu e-mail, 3) polskiego numeru telefonu, 4) numeru rachunku bankowego w Polsce.

Gdzie otrzymasz informacje o 500+?

Pomoc i informację w sprawie 500 plus otrzymasz: 1) w każdej placówce ZUS, 2) podczas e-wizyty w ZUS, 3) na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl,

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/unicef-wesprze-wyp%C5%82at%C4%99-500-dla-ukrai%C5%84skich-uchod%C5%BAc%C3%B3w

 

5/5 - (29 votes)