Zaktualizowano: 23 października.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że rozpoczął wypłatę środków w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Chodzi o jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Jednorazowe świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za sierpień 2022 r., które jest przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Ruszyły wypłaty pieniędzy ze świadczeń w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Świadczenie wynosi 3010 zł za każdego ubezpieczonego i jest nieopodatkowane. Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jak dotąd wpłynęło ich kilkadziesiąt. ZUS rozpoczął już wypłatę pieniędzy.

Zasady ustalania prawa i wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego płatnikom składek z określonych branż określa ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 29 września.

Szczegóły dotyczące podmiotów uprawnionych do świadczenia są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy. Wskazuje ono kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), którymi musi być oznaczona przeważająca działalność danego przedsiębiorcy, powiaty, na których obszarze prowadził działalność, oraz miesiąc, za który będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie.

Szczegółowe informacje o jednorazowym świadczeniu w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze są dostępne pod tym linkiem https://www.zus.info.pl/jednorazowe-swiadczenie-pieniezne-w-zwiazku-z-sytuacja-ekologiczna-na-odrze/

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/zak%C5%82ad-ubezpiecze%C5%84-spo%C5%82ecznych-rozpocz%C4%85%C5%82-wyp%C5%82at%C4%99-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-zwi%C4%85zku-z-sytuacj%C4%85-ekologiczn%C4%85-na-odrze
  2. https://www.zus.info.pl/jednorazowe-swiadczenie-pieniezne-w-zwiazku-z-sytuacja-ekologiczna-na-odrze/
5/5 - (29 votes)