Zaktualizowano: 6 kwietnia.2022 r.

Biała lista podatników VAT czyli wykaz podatników VAT pomoże sprawdzić czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Co to jest biała lista podatników VAT? Gdzie znaleźć białą listę podatników VAT? Jak przeszukiwać białą listę podatników VAT? Co zrobić, jeżeli na białej liście nie ma rachunku firmy? Ile wynoszą sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy?

Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to elektroniczny wykaz informacji o podatnikach VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który zaczął działać od 1 września 2019 roku.

Za pomocą białej listy sprawdzisz takie rzeczy jak:

 • czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • dowiesz się dlaczego twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT
 • potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Jakie dane zawiera biała lista podatników VAT?

Na białej liście podatników VAT znajdziemy takie dane jak:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru
  oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Gdzie szukać białej listy podatników VAT?

Białą listę podatników VAT prowadzoną przez szefa KAS znajdziesz pod tym adresem (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Korzystanie z białej listy jest bardzo proste. Wchodzimy pod powyższy adres i wybieramy po jakim identyfikatorze chcemy wyszukać przedsiębiorcę: Numer konta, NIP, REGON, Nazwa podmiotu i klikamy „szukaj”.

Jakie rachunki są na białej liście podatników VAT?

Na białej liście podatników VAT znajdziesz numery firmowych rachunków bankowych. W wykazie białej listy nie są publikowane prywatne rachunki bankowe (ROR), które są czasami wykorzystywane przez przedsiębiorców w swoich firmach. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej.

Numeru rachunku nie ma na białej liście – co należy zrobić?

Przedsiębiorąca, który jest podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy, ale nie może znaleźć się na białej liście podatników VAT powinien sprawdzić następujące rzeczy:

 • Rodzaj rachunku – czy na pewno korzystasz z rachunku firmowego? Sprawdź rodzaj konta w swoim banku.
 • Zgłoszenie rachunku – czy na pewno zgłosiłeś rachunek firmowy do urzędu skarbowego? Zgłoś rachunek przez CEIDG, KRS, GOV.pl
 • Przekazanie do STIR – czy na pewno bank przekazał numer twojego rachunku do STIR? Skontaktuj się ze swoim bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji.

Jak wygląda dodanie rachunku bankowego do wpisu w CEIDG?

Przedsiębiorcy, którzy mają zarejestrowaną firmę w CEIDG mogą zgłosić swój rachunek do urzędu skarbowego przez internet, na portalu Biznes.gov.pl korzystając z opcji zmiany danych we wpisie. Dodanie rachunku bankowego do wpisu w CEIDG jest bardzo proste bo wystarczy podać we wniosku: numer rachunku, imię i nazwisko posiadacza rachunku, typ rachunku (firmowy lub osobisty), kraj siedziby banku (oddziału) i pełną nazwę banku.

Jakie są sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy?

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy od 1 stycznia 2020 roku przy wykonaniu płatności powyżej 15 tys. zł skutkują tym, że:

 • przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w białej liście podatników VAT,
 • przedsiębiorca będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • Czym jest wykaz podatników VAT?

Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT, prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

 • Jak korzystać z wykazu podatników VAT?

Korzystanie z wykazu podatników VAT jest bardzo proste bo wystarczy skorzystać z wyszukiwarki poprzez wpisanie jednego z identyfikatorów: numer NIP, numer REGON, nazwę firmy lub jej fragment, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, numer rachunku.

 • Jak często dane w wykazie są aktualizowane?

Dane w wykazie podatników VAT na tzw. białej liście są aktualizowane raz na dobę, w dni robocze w godzinach 22.00-00:00.

 • Gdzie uzyskać pomoc w sprawie białej listy?

Pomoc w sprawie białej listy podatników można uzyskać pisząc na e-mail WykazPodatnikow@mf.gov.pl lub kontaktując z Krajową Informacją Skarbową (KIS) pod numerami:801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych), +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

 • Jak się znaleźć na białej liście podatników VAT?

Nie musisz nic robić, aby dane twojej firmy znalazły się na białej liście podatników VAT. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych.

 • Co zrobić gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę zawrzeć transakcję?

Wystąp z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Dodatkowo zweryfikuj, czy kontrahent nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00226
 2. https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
5/5 - (10 votes)