Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

E-składka czyli proste płatności do ZUS. Jeden przelew do ZUS dzięki wdrożeniu E-składki ZUS. Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki ZUS jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki wprowadzeniu e-składki płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko jeden, co oznacza dla nich niższe koszty. Czym jest e-Składka ZUS?

e-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS już od 1 stycznia 2018 r.

Czym jest e-Składka?

E-składka to nowy sposób rozliczania i opłacania składek ZUS, który został wprowadzony 1 stycznia 2018 r. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) w związku z wprowadzeniem e-składki ZUS mają obowiązek opłacać jednym przelewem wszystkie składki ZUS na swój numer rachunku składkowego (NRS). Numer ten nadaje płatnikowi ZUS.

Jakie korzyści wprowadza e-Składka?

Wprowadzenie e-skałki przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych daje korzyści w postaci ograniczenia ilości przelewów do ZUS. Wykonujesz tylko jeden przelew łącznie na:

•     ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

•     ubezpieczenie zdrowotne,

•     Fundusz Pracy,

•     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

•     Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).

e-Składka czyli proporcjonalny podział

W związku z wprowadzeniem e-składki każda Twoja wpłata na składki ZUS zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. ZUS robi to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo utworzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Jeżeli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

e-Składka: Jak dostaniesz nowy numer rachunku?

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wysyła listem. Płatnicy składek, którzy nie otrzymali informacji o swoim numerze rachunku składkowego albo zgubili list od ZUS mogą sprawdzić swój numer w udostępnionej wyszukiwarce NRS na https://eskladka.pl

Struktura numeru rachunku składkowego

Indywidualny numer rachunku składkowego zawiera numer ZUS, a także Twój indywidualny, unikalny numer (w tym Twój NIP, a jeśli nie został Ci nadany, to wewnętrzny numer w ZUS). Na podstawie tego numeru zapisujemy i rozliczamy wpłaty na Twoim koncie.

E-składka: Z czego się składa rachunek składkowy

Co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym?

Należności, które spłacasz do ZUS w układzie ratalnym lub które mają odroczony termin płatności składek, wpłacasz na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłacisz składkę bieżącą i ratę. Twoją wpłatę rozliczamy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Co z płatnościami z zagranicy?

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od nas swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.

W przypadku wpłat na rzecz ZUS z zagranicy, tam gdzie jest wymagane podanie kodu BIC należy wpisywać nr SWIFT: NBPL PLPW.

E-Składka pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy FAQ związany z e-składką ZUS, który da Ci odpowiedź na nurtujące pytania. Znajdź najczęstsze pytania związane z e-składką:

 1. Na jaki numer rachunku przelać składki ZUS?
  Możesz ustalić swój numer w przeglądarce www.eskladka.pl lub w każdej placówce ZUS. Możesz także skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.
 2. Jak sprawdzić poprawność numeru rachunku składkowego?
  Możesz sprawdzić swój numer w przeglądarce www.eskladka.pl lub w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.
 3. Co jeśli przy robieniu przelewu wpiszę zły numer rachunku bankowego?
  Jeśli wpiszesz numer rachunku składkowego niezgodny ze standardem NRB, to system bankowy poinformuje Cię o nieprawidłowości.
 4. Gdzie można znaleźć NRS?
  Indywidualny numer rachunku w ZUS do wpłaty składek zostanie wysłany przez ZUS. Płatnik może sprawdzić swój numer w udostępnionej wyszukiwarce NRS. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.
 5. Jak mogę sprawdzić, czy nie zalegam ze składkami?
  Możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na Twoim koncie. Informację taką znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Możesz też skontaktować się w swojej placówce ZUS z doradcą płatnika składek, który udzieli Ci w tym zakresie informacji.
 6. Planuję otworzyć firmę, kiedy otrzymam informację o NRS?
  Informację o NRS otrzymasz niezwłocznie po utworzeniu Twojego konta jako płatnika składek.
 7. Jak opłacić koszty egzekucyjne i koszty upomnień?
  Koszty upomnień wpłacasz na indywidualny numer rachunku składkowego.
  Jeżeli jednak zostało wszczęte przymusowe dochodzenie i organem egzekucyjnym jest dyrektor oddziału ZUS, to wszystkie wpłaty na poczet należności objętych tytułem wykonawczym wpłacasz na rachunek bankowy, który został wskazany w zawiadomieniu o zajęciu lub w tytule wykonawczym.
5/5 - (10 votes)