Zaktualizowano: 6 maja.2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wprowadził nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA – roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do 22 maja 2023 r. część przedsiębiorców musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Zobacz jak złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej na nowych dokumentach.

Tylko do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej to obowiązek wprowadzony przez ZUS od 2023 r., który służy temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej pokaże przedsiębiorcy czy przysługuje mu zwrot składki zdrowotnej lub czy będzie musiał uregulować należności względem ZUS.

Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć do ZUS?

Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2023 roku:

Dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA oraz ZUS RCA) zostały odpowiednio zmienione.

Odpowiedni druk z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. należy przekazać do ZUS do 22 maja 2023 r.

Co zostało zmodyfikowane w ZUS DRA i ZUS RCA?

Z informacji opublikowanej na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że zmodyfikowano bloki „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”: XII w ZUS DRA i III.F w ZUS RCA. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nich dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

W odniesieniu do skali podatkowej dodano pole dotyczące kwoty należnego podatku za rok, którego dotyczy rozliczenie roczne. Pole to wypełniają wyłącznie osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które korzystały z możliwości obniżania składki do wysokości zaliczki na podatek za poszczególne miesiące.

Dodano także pola dotyczące informacji o zmianie formy opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych, tj. od 1 stycznia albo od 1 lipca 2022 r.

Jak należy przekazać roczne rozliczenie na nowych dokumentach?

Nowe wersje dokumentów można wypełniać i wysyłać elektronicznie w programie Płatnik lub w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaktualizowane programy Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił 28 kwietnia 2023 r.

Wersja papierowa nowych dokumentów jest dostępna w placówkach ZUS. Może z nich skorzystać płatnik składek, który rozlicza składki wyłącznie za siebie albo zgłaszający do ubezpieczeń nie więcej niż 5 ubezpieczonych – jeśli nie korzysta z elektronicznej formy przekazywania dokumentów.

Na stronie internetowej zus.pl udostępniony został kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomoże on w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które będą składać dokumenty w wersji papierowej.

  • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-rocznej-skladki-zdrowotnej

Każdy przedsiębiorca może liczyć na pomoc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w następującej formie: e-wizyty ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl, u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/nowe-wzory-dokument%C3%B3w-zus-dra-oraz-zus-rca-roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne
  2. https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-rocznej-skladki-zdrowotnej
5/5 - (1 vote)