Zaktualizowano: 11 czerwca.2024 r.

Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy (1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r.) jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź jak złożyć wniosek o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowych, który rozpoczyna się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

800 plus od 2024 r.

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu „Rodzina 800 plus” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800+ od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek.

Jak sprawdzić czy wniosek o 800+ na nowy okres został złożony?

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800+ na nowy okres, może to sprawdzić, logując się na PUE ZUS. Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS.

W zakładce → Rodzina 800+ w oknie Szczegóły Twoich wniosków można sprawdzić, nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS,  ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi albo że świadczenie zostało przyznane.

Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE utworzyło się automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze klient otrzymał dane do logowania na to konto.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 800+ krok po kroku?

Osoby, który chcą uzyskać świadczenie 800+ muszą złożyć do ZUS wniosek:

  • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
  • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
  • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wnioski o 800+ możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) możesz złożyć przez PUE ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez: aplikację mZUS, ​​​​​​​ portal Emp@tia, swój bank.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/zus-du%C5%BCa-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-rodzic%C3%B3w-i-opiekun%C3%B3w-nie-z%C5%82o%C5%BCy%C5%82a-jeszcze-wniosk%C3%B3w-o-800-
5/5 - (1 vote)